Anasayfa / Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik / Okul Psikolojik Danışmanlığının Mesleki Anlamda Yayılması Süreci

Okul Psikolojik Danışmanlığının Mesleki Anlamda Yayılması Süreci

Çağdaş anlamda okul psikolojik danışmanlığı, 1950?lerin sonu ile 1960?ların başlarında NDEA tarafından eğitim kurumlarına ve özellikle ilkokullara psikolojik danışmanlığın odaklandırılması ile başlanmıştır. Bununla birlikte ilkokul danışmanlığı okul sistemlerinde ve halkta genel olarak yavaş kabul edilmiştir. İlkokul danışmanlığının okullardaki farklı rolü, İlkokul Danışmanlarına İlişkin Birleşmiş Komitenin (ACSE-ASCA, 1966) raporlarına dayanmaktadır. Bu rapor ilkokul danışmanlarının rollerini Danışma, Konsültasyon ve Koordinasyon sözcükleri ile özetlemiştir.

1960 sonrasında psikolojik danışman mesleği gelişip yayılmaya devam etmiştir. Birleşik Devletler ve diğer gelişmiş ülkelerdeki teknolojik değişmeler sonunda kişisel, sosyal zorluklarla karşılaşıldığında ya da meslek kararı vermek amacıyla bireylerin danışmanların yardımını aramaya yönelmişlerdir. Endüstrideki otomasyon, okullardaki öğrencilerle birlikte, yetişkinlerin iş ve meslek danışmanlığını da etkilemiştir. Bu konuda yazılan C.H. Patterson(1962)?un ?Okullarda Danışma ve Rehberlik? ile E.C. Roeber(1963)?ın ?Okul Danışmanlığı? adlı kitapları okullardaki psikolojik danışmanların meslekî rol ve işlevlerini tanımlamışlardır.

Ayrıca bu dönemde, okul psikolojik danışmanlarının rol ve işlevleri hakkında kapsamlı program geliştirme stratejilerine önem verilmiştir. 1967?de yapılan ulusal bir araştırmada 48 eyalette hemen hemen 4.000 kadar ilkokul danışmanının bulunduğu görülmüşken, 4 yıl sonra 1971?de ilkokul danışmanları sayısı 8000?e ulaşmıştır.

Faust (1968)?a göre, okul psikolojik danışmanlığı mesleğinde ilkokul hareketi, çocuk ve ergenlerin eğitimine gelişimsel bir güç olarak daha açık bir kimlik kazandırmıştır.Bu sayede, danışmanlar, ana-baba,öğretmen ve çocuklara verilecek olan en uygun gelişimsel güveni elde etme mücadelesine özendirilmişlerdir. Bu çabalar okul psikolojik danışmanlarının konsültan rollerinin amaçlarıdır.Bunlar,öğretmenlerin etkinliklerinde yardımcı olma, ana-baba danışması, eğitim programları sunma ve diğer öğrenci hizmetlerindeki mesleklerle ekip çalışması yapabilme şeklinde belirtilmektedir.

1970 ve 1980?li yıllarda psikolojik danışmanlar, öğrencilerin gelişim ve performanslarında farklılık yaratabilmeye motive olmuşlardır. Baker(1992)?a göre, 1983?de okul psikolojik danışmanları, lise düzeyinde ergenlerin problemlerini sistematik ve dikkatli olarak organize edemediklerinden pek çok öğrenci okuldan uzaklaşınca halkın eleştirisini almışlardır. Yine, 80?li yıllarda okul psikolojik danışmanlarının kimlik gelişiminin açıklığa kavuşması ile onların rol ve etkinliklerinin farklı okul düzeylerine uygulanması mücadeleleri de verilmeye başlanmıştır.

Meslek Kimliği

Son yıllarda, psikolojik danışmanların kimliklerinin bir meslek olarak açıkça netleşmesinde ve okullardaki görevlerindeki belirsizliğin hâlen devam ettiği görülmektedir. Bu nedenle rehberlik sözcüğünün farklı kullanımları olan ?psikolojik danışmanlık?, ?rehberlik hizmetleri?, ?rehberlik programları? ve ?rehber uzmanı? kavramlarının tanımlanmasındaki karışıklık devam etmektedir.Bu nedenle okul psikolojik danışmanlarının kim oldukları, ne yardım yaptıklarına ilişkin rol ve fonksiyonlarının ortaya konulmasında da tutarsızlıklar bulunmaktadır.

Bu tartışmalar 1983?den beri APGA(Amerikan Personel Rehberlik Derneği) iken bugün adı değişerek Amerikan Danışma Derneği (American Counseling Association-AGA)olan kurumda devam etmiştir. Tartışmalarda,?İnsanın gelişimini yaşam alanı boyunca ele almak ve mesleğinin kalitesini artırmak? konusunda odaklanılmıştır.

Okul psikolojik danışmanlarında ?gerçek danışman? kapasitesinde yüksek eğitim aldıklarını kavramada algılama eksiklikleri bulunmaktadır. ?Meslek danışmanları?, ?yaşlılık danışmanları? (gerontological counselors) ve ?okul danışmanları? farklı sertifikasyon standartlarına sahiptirler. Ayrıca okullardaki yönetici ve öğretmenlerin de bu konudaki algılarında tutarsızlıkların olması, okul psikolojik danışmanlarının rollerinin karmaşıklığına eklenmektedir. Bu durumda yöneticilerin psikolojik danışmanlara bakışı da, onların sadece okulun kapsamlı psikolojik danışma programlarını oluşturan sınıf öğretmenleri gibi düşünülmesine yol açmaktadır.

Sınıf rehberliği, okulun programını bütünleştirmede, danışman ve öğretmenler için önemli ve gerekli olmakla birlikte kapsamlı okul psikolojik danışmanlığı programları içinde, eşit önemde olan diğer hizmetlere daha az zaman bırakabilir.

Schmidth (1996)?e göre, mesleksel kimliği geliştirmek için okul psikolojik danışmanları şunlara gereksinim duymaktadırlar.

1.Okul psikolojik danışmanlığının tarihçesinde yer alan gelişmeye götürücü nitelikteki belirli olayları,anlayarak mesleğin gelecekteki gelişimini aydınlatacaklardır.

2.Diğer kuruluşlarda çalışan okul psikolojik danışmanları arasındaki farkı kaldırmak için, eğitim standartlarını tutarlı şekilde yerleştirmek gerekmektedir. Çünkü eğitim düzeyleri arasında uyumsuzluk bulunduğunda, kurumlarda farklı danışmanlık tipleri sergileneceğinden danışmanların rolleri de yanlış anlaşılabilecektir.

3.Danışmanların eğitimlerindeki sertifikasyon standartları belirlenmesi, okul psikolojik danışmanlarının rehberlik standartları ile tutarlılık gösterecektir.Bu görevi, Danışmada Eşkredilendirme ve Eğitim Programları Konseyi ?Counsil for the Accreditation of Counseling and Related Educational Programs (CACREP)? yürütmektedir. Hollis ve Wantz (1993)?a göre, Amerika?da 450?nin üzerinde danışman eğitimi programı bulunmaktadır (32). Son yıllarda ulusal nitelikte psikolojik danışma programı standartları geliştirilmiştir.Bunlar,Ulusal Uzman Danışmanlar Kurulu ?NationalBoard for Certificated Counselors-NBCC? ve CACREP?tir.

Daisley ve Hubbard(1989)?ın bulgularında ise, Amerika?da % 90?dan daha fazla eyalette, NBCC ulusal sertifikalaşma standartlarının okul psikolojik danışmanlarının görevlendirilmelerinde önemli bir fark oluşturmadığı açıklanmaktadır. 50 eyalette ise,CACREP standartları açısından okul psikolojik danışmanlığının sertifikasyon tüzüğünün yerleştirilip kullanılmasında aynı değerlere bağlı olunduğu belirtilmektedir. Kaynaklarda, okul psikolojik danışmanlığı etkinlikleri ile öğretmenlik deneyimi arasında ilişki bulunmamakla birlikte Amerika?daki bazı eyaletlerde, psikolojik danışmanlardan ayrıca öğretimde de deneyimli olmanın da istendiği belirtilmektedir .

Hakkında İdris Gündüzalp

PdrGünlüğü sitesinin kurucu ve editörü olarak yaklaşık 6 yıldır burada yazıyorum. Uzmanlığım çocuk ve ergen psikolojisi olmakla beraber temel amacım mesleğimiz için faydalı paylaşımlarda bulunmaktır.

İlginizi Çekebilir

“Pdr” Bölümü Olan Üniversitelerin Ücretleri Ne Kadar?

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünün Türkiye’de eğitimini veren vakıf üniversitelerinin ücretleri en çok merak edilen …

Yorum Var

  1. burak

    Her okulda bir rehber öğretmen olmak zorunda artık

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir