Anasayfa / Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik / Okul Psikolojik Danışmanlığı Kavramının Gelişimi

Okul Psikolojik Danışmanlığı Kavramının Gelişimi

Okul psikolojik danışmanlığı mesleği,Amerikan okullarında 20. yüzyılın başlarında Endüstri Devrimi sonucunda oluşan rehberlik hareketi olarak başlamıştır. Bu dönemin önemli sayılabilecek olumsuz sonuçları, kenar mahallelerin oluşması, etnik gettolar ve çalışanların yeterince karşılığını alamamalarından kaynaklanan istismar edilmeler olmuştur. Endüstriyel değişimin bu olumsuz gelişmesine tepki olarak da ?Meslekî Rehberlik? doğmuştur.

1985?te mesleksel rehberlik alanında George Merill tarafından SanFransisco?daki Mekanik Sanatlar Okulu?nda işe yerleştirme ve izleme hizmetlerine başlanmıştır. Bu dönemdeki rehberlik hareketi, okul çocuklarını, ergenleri ve genç yetişkinleri moral gelişimi, kişiler arası ilişkiler ve çalışma dünyası hakkında eğitmeye yönelmiştir. Ayrıca Jesse Davis devlet okullarındaki rehberlik programlarının ilk başlatıcısı olmuştur. 1898 ile 1907 yılları arasında Detriot Merkez Lisesi?nde çalışarak 11. sınıftaki gençlerin eğitsel ve meslekî danışmanlığını yapmıştır.

?Rehberliğin Babası? olarak anılan Frank Parsons 1908?de, gençlerin meslek seçmelerine yardım içinBostonMeslekBürosu?nu organize etmiştir. Parsons?un meslekî gelişime odaklanması toplumun kaynak gelişimindeki yetersizliği ile insanın büyüme ve gelişme hizmetleri çerçevesinde olmuştur. Parsons, okul yıllarından sonra, gençlere uygun olan mesleklerin seçiminde üç esas faktöre dikkat çekmiştir. Bunlar;

1. Bireyin kapasite, yetenek, ilgi, kaynak ve sınırlılıkları hakkında açıkça kendini anlaması,

2. İstekler, avantajlar, dezavantajlar ile işin farklı tiplerini karşılama bilgisi ve

3. Bu iki grupta yer alan gerçekler arasındaki ilişkilerin birbirlerine uyumlandırılmasıdır.

Parsons?ın plânı, gençlere meslekî gelişimde yardım edecek olan danışmanların eğitimini kapsamaktaydı.Parsons?un Meslek Bürosu?nu kurmasından dokuz ay sonra okullarda ve tüm ülkedeki iş yerlerinde meslekî danışman ve yönetici yetiştiren programa başlanmıştır. Daha sonra bu programHarvard Üniversitesi?nce benimsenerek, ilk danışman sertifika eğitim programı doğmuştur.

Rehberlik hareketindeki ilk gelişmeler 1913?de Millî Meslekî Rehberlik Derneği (National Vocational Guıdance Association-NVGA) ile başlayarak 1952?de NVGA?nın Amerikan Personel ve Rehberlik Derneği (American Personnel and Guidance Association-APGA)ile birleşmesi ile devam etmiştir.

Ayrıca 1950?lerin ilk yıllarında Millî Savunma Eğitimsel Eylemi (National Defense Educational Act-NDEA) çeşitli millî çalışmalarda Eğitim Bürosu (Office of Education), Millî Bilim Vakfı (National Science Foundation) ve Yüksek Eğitimde Parasal İşler Komiteleri ile birarada (Comittee on Financing Higher Education) koordineli çalışarak danışmanlar için şu çalışmaları desteklemişlerdir:

1. Öğrencilerin meslek eğitimlerinin gelişmesi için yetenek testlerinin oluşturulması,

2. Öğrencileri okulda kalıp, akademik kurslara konsantre etmeye ve üniversiteye başlamaya özendirme,

3. Liseden sonra üniversiteye devam edecek olan maddî bakımdan yetersiz fakat yetenekli öğrenciler için gereken bursların sağlanması.

Hakkında İdris Gündüzalp

PdrGünlüğü sitesinin kurucu ve editörü olarak yaklaşık 6 yıldır burada yazıyorum. Uzmanlığım çocuk ve ergen psikolojisi olmakla beraber temel amacım mesleğimiz için faydalı paylaşımlarda bulunmaktır.

İlginizi Çekebilir

“Pdr” Bölümü Olan Üniversitelerin Ücretleri Ne Kadar?

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünün Türkiye’de eğitimini veren vakıf üniversitelerinin ücretleri en çok merak edilen …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir