Anasayfa » Egitim » Okul Fobisi ve Devamsızlığı Kader Değil

Okul Fobisi ve Devamsızlığı Kader Değil

Okul devamsızlığı öğretim kademelerinde sıklıkla gözlenen bir durumdur.Devamsızlığın nedenleri ‘Okuldan kaynaklananlar,öğretmenden kaynaklananlar,aileden kaynaklananlar, Çevre ve bireysel nedenler, Akademik kaygıdan kaynaklananlar’ olarak birkaç başlıkta toplanacak kadar çeşitlidir.

Araştırmalara göre ilkokullarda devamsızlığın çoğunlukla öğrenci ve aileden kaynaklandığı saptanmıştır.Ortaokul ve liselere gelindiğinde ise durum biraz daha farklı…Ergenliğe adım atmakla birlikte sosyalleşen,çevresel faktörlere daha duyarlı hale gelen bireyin derslere devamsızlık sebebleri de değişmektedir.Ortaokul ve lisede devamsızlığı en çok etkileyen faktörler okul ve öğretmenin tutumlarıdır.

‘Okulda disiplinin fazla olması,öğrencilerin geç kaldıkları zamanlarda okul yöneticilerinden çekinmeleri,cezalandırmalar,boş derslerde ve öğle aralarında okulda yeterli sosyal etkinlik olmaması,okuldaki ilgi alanlarının yetersizliği ‘ okuldan kaynaklanan devamsızlık sebebleridir.Öğretmenlerin aşağılayıcı ya da küçük düşürücü tutum ve davranışlar göstermeleri ve sınıfta ya da okulda yapılan ayrımcı uygulamalar ve öğretmenle olan kötü ilişkiler ise öğrenci devamsızlığını şiddetle tetiklemektedir.

Bunların yanı sıra öğrencinin ailesinin dikkatini çekmek istemesi, kız/erkek arkadaşıyla buluşmak istemesi, devamsızlık yapan arkadaşlarının baskısı; internet kafelere gitmek istemesi,okulu bitirdiğine iş bulacağına inanmaması vb. devamsızlığın ve okuldan kaçmanın sebeblerindendir.

Okuldan-kaçan-öğrencinin-bacağına-demir-saplandı

Peki devamsızlığı en aza indirmek için neler yapılabilir? Milli Eğitim Bakanlığı öğrencileri okulda tutmak için bazı yeni yaptırımlar getirdi.İlkokullarda devamsızlık yapan çocukların velilerine ulaşılıyor.Liselerde ise özürsüz devamsızlık hakkı 20 günden 10 güne indirildi.Özürlü devamsızlık ise artık ancak veli izni ile mümkün.Bu uygulamaların hepsi öğrenciyi keyfi devamsızlıktan alıkoymak için bir nebze de olsa etkili.Fakat bakanlığın hesaba katmadığı bir şey var.Öğrencileri yaptırım ve yönetmeliklerle okulda tutmak onların okulu sevmelerini ve akademik olarak başarılı olmalarını etkileyen işlevsel bir faktör değil.

ogrenciler-kacmasin-diye-agaclari-yagladilar-6599040_23_o

Bedenen okulda olan öğrencileri ruhen ve zihnen de okula çekmek için yasal yaptırımlardan çok kalitelileştirilmiş bir eğitim sistemine ve doyumlu bir öğretmen-öğrenci iletişimine ihtiyaç var.

Öğrencilerin devamsızlığını ve okula olan yabancılıklarını yok etmek için aile ve okul ile işbirliğinin yapılması önemli. Ailenin okula gitmeyen çocuğun bu davranışını pekiştirmemesi (örneğin; okula gitmediği gün çocuğu sinemaya götürmemesi, birlikte alışverişe gitmemesi vb. ) önemlidir. Çocukla birebir ilişki içinde olan öğretmenlere de önemli görevler düşmektedir.Uzmanlar öğrencinin okulu sevmesi için öğretmenlerin daha anlayışlı ve hoşgörülü olmaları gerektiğini ifade etmektedirler. Devamsızlığın okul ve öğretmen tarafından yalnızca disiplin sorunu olarak görülmemesi,bu davranışın psikolojik yönünün de incelenmesi gerekir.Okula gitmekle ilgili kaygı,fobi yaşayan çocuklar rehberlik servisine yönlendirilmelidir.

Peki ‘sıkıcı derslerle ve okulla problemi olan’ öğrencileri gönüllü olarak okula çekmek,onlara okulu sevdirmek için neler yapılabilir? Çözüm açıktır:

Öğrencilerin ilgi alanlarına hitap eden,okul içi  sosyal etkinliklerlerle akademik-bedensel ve psikolojik gelişimin destekleklendiği bir okul atmosferi devamsızlığı engelleyecek en büyük faktördür…Bunun bir örneği olarak Trakya Hayrabolu’da düşük ve orta sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilerin eğitim gördüğü bir okulu örnek verebiliriz:

trkya

İlçe Milli Eğitim Müdürü dezavantajlı grupların eğitime ilgisinin az olduğunu gördüğünü ve değişik yöntemlerle çocukları kazanmaya çalıştıklarını ifade etti.Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projede öğrencilerin ilgi alanları tespit edildi ve okula bir müzik sınıfı kuruldu.Müzik sınıfından sonra öğrencilerin okula ilgilerinin arttığı gözlemlendi.Yüzde 70 olan devamsızlık oranı yüzde 10lara düştü.Ayrıca öğretmenler tarafından öğrencilerin özgüvenlerinde artış olduğu gözlemlendi…

Hakkında Ebrar Zeynep Genckan

Karadeniz Teknik Üniversite'sinde PDR 2. sınıf öğrencisiyim.

İlginizi Çekebilir

Çocukların Maruz Kaldığı Zorbalık Türleri

Zorbalık türleri doğrudan zorbalık ve dolaylı zorbalık olarak sınıflanmaktadır. Doğrudan zorbalık fiziksel ve sözel saldırı …

Ne Düşündüğünü Merak Ediyorum