Anasayfa » Psikoloji » Eğitim Psikolojisi » Öğrenci Merkezli Tüm Öğretim Yöntemleri

Öğrenci Merkezli Tüm Öğretim Yöntemleri

Eğitim de Soru-Cevap Yöntemi

Önceden hazırlanmış bir dizi sorunun dershanede öğrenciler tarafından cevaplandırılmasına, tartışılmasına ve birtakım açıklama, yorumlama ve genellemeler yapılmasına imkan veren bir yöntem olarak tanımlanmaktadır.Soru?cevap yöntemi öğretmenin formüle ettiği soruları öğrencilerin sözel olarak cevaplamalarına dayanır. devamı…

Eğitim de Problem Çözme Yöntemi

Problem çözme yöntemiyle öğrenme yaklaşımı, bilimsel araştırma yöntemini temel almaktadır. Bu yaklaşımın özü John Dewey? in genel problem çözme yöntemindeki 5 aşamaya dayanmaktadır.devamı…

Eğitim de Gösteri-Demonstrasyon Yöntemi

Gösteri, sınıfa bir işlemin nasıl yapılacağını uygulayarak anlatmak ve genel ilkelerini açıklamak  için kullanılan bir yöntemdir. Gösteride hem görsel hem işitsel iletişim kullanılır.devamı…

Eğitim de Sokratik Yöntem

Eğitim sürecinin en genel amacı, bireylerin hem zihinlerini hem de karakterlerini geliştirmelerine yardım etmektir. Dolayısıyla, okullar, çocukların iyiyi keşfetmeleri ve iyi bir karaktere sahip bireyler olarak yetişmeleri için onlara yardım etmelidir. İyi bir karaktere sahip bir birey olmak ise, iyiyi bilmek, iyiyi istemek ve iyiyi yapmakla gelişir.devamı…

Eğitim de Rol Oynama Yöntemi

Rol oynama yöntemi, öğrencilerin kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kimliğe bürünerek ifade etmelerini sağlayan bir öğretim tekniğidir. Bu yöntemde ders konusu ile ilgili bir fikir, durum, sorun ya da olay, bir grup öğrenci tarafından yine bir grup öğrenci önünde dramatize edilir. Böylelikle grubun üyeleri yalnızca dinlemek ya da tartışmak yerine olayın nasıl oluştuğunu izlerler ve konunun ayrıntısına inerler.devamı…

Eğitim de Proje Çalışması Yöntemi

Projeler, öğrencilerin genellikle somut bir ürüne ulaşmak için tek başına veya küçük gruplar halinde bir görev üzerinde uzun bir süre bireysel veya birlikte çalışmaları olarak tanımlanır. Projelerin temel amacı öğrencilerin kendi öğrenmelerinden sorumlu olmalarına yardım etmek ve onları başkalarıyla işbirliği içerisinde çalışmaya motive etmektir.devamı…

Eğitim de Beyin Fırtınası Yöntemi

Beyin fırtınası, bir gruba ait öğrencilerin, açık fikirli olarak, bir konu, olay veya problem durumu hakkında düşünmelerini ve mantıklı olup olmadığı endişesine kapılmadan olabildiğince çok sayıda fikir üretmelerini istemek olarak tanımlanabilir. Beyin fırtınası stratejisinin temel amacı, öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini pratik etmelerini sağlamaktır.devamı…

Eğitimde Gezi-Gözlem Yöntemi

Eğitsel amaçları gerçekleştirmek için okul tarafından organize edilen geziye ilişkin faaliyetlerin tümü gözlem gezisi yönteminin kapsamına girmektedir. Eğitime yapılan en eski eleştirilerden biri, kapalı kapılar arkasında ve gerçek öğrenmeye yer vermemesidir.devamı…

Eğitimde Örnek Olay İncelemesi Yöntemi

Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek hayatta karşılaşılan sorunlu bir olayı sınıf ortamında çözmeleri esasına dayanır. Dolayısıyla, örnek olay incelemesi yönteminde öğrencilerin sorunlu bir olaya aktif olarak katılmaları ve sorunlu olayın nedenleri hakkında fikirler ve çözüm önerileri üretmeleri istenir. Söz konusu olan sorunlu olay, gerçek ya da hayali olabilir ve genellikle de yazılıdır.devamı…

Eğitimde Grup Tartışması Yöntemi

Grup tartışması yöntemi özde, öğrencilerin bir konu ya da sorun üzerinde birlikte konuşarak mümkün olan çözüm yollarını aramalarına dayanır. Yöntemin esası tüm grubun etkinliğe katılmasıdır. Bu yöntem açık bir amacı ve ön hazırlığı gerektirir.devamı…

Hakkında İdris Gündüzalp

PdrGünlüğü sitesinin kurucu ve editörü olarak yaklaşık 6 yıldır burada yazıyorum. Uzmanlığım çocuk ve ergen psikolojisi olmakla beraber temel amacım mesleğimiz için faydalı paylaşımlarda bulunmaktır.

İlginizi Çekebilir

Lider Öğretmen Disiplin Sorunlarını Nasıl Çözer

Bugün bir çok kamu ve özel okulda disiplin sorunları yaşanmaktadır. Bu sorunların çözülmesinde çeşitli yaklaşımlar …

Ne Düşündüğünü Merak Ediyorum