Anasayfa / Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik / Mesleki Rehberlik / Meslek Seçimi ve Meslek Seçiminde Anne Babalara Düşen Görevler

Meslek Seçimi ve Meslek Seçiminde Anne Babalara Düşen Görevler

Meslek Nedir?

Meslek insanlara yararlı mal veya hizmet üretmek  ve karşılığında bir gelir elde etmek için yapılan, belli bir eğitimle kazanılan ve kuralları toplumca belirlenmiş faaliyetler bütünüdür. Ancak, geçimi için para kazanmak zorunda olmayan insanların da  bir  meslek  sahibi olduklarını görmekteyiz.

Bu durumda  mesleğin sadece hayatı kazanmak için yapılan etkinlikler bütünü olmadığını, aynı zamanda insanın gizil güçlerini  kullanma ve geliştirme yolu olduğunu söyleyebiliriz. Gizil güçlerin kullanılması insana mutluluk verir. Bir kimse gizilgüçlerini kullanabileceği; kendini gerçekleştirme olanağı bulabileceği bir çalışma alanına girerse bu mutluluk gerçekleşebilir.

Meslek Seçimi Nasıl Olur

Ne var ki, gençlerin gizil güçlerine ve yeteneklerine uygun bir meslek alanı seçmeleri giderek güçleşen bir gelişim  görevi haline gelmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle sürekli olarak meslek çeşitleri artmakta, bu da çağımızda bir gencin meslek seçimini oldukça güçleştirmektedir.

Meslek seçimini güçleştiren diğer bir etmen ise, bireyin kendini doğru, ayrıntılı ve gerçekçi olarak değerlendirmede güçlük çekmesidir. Bir meslek ve ona hazırlayıcı eğitim programını seçme durumunda olan gencin öncelikle ne gibi özelliklere ( bedensel ve zihinsel yetenekleri,maddi destek kaynakları vb.) sahip olduğu ve seçeceği mesleğin hangi ihtiyaçlarını karşıladığına ilişkin net ve ayrıntılı bilgileri öğrenme olanağı bulamamakta, kendini mesleki gereklilikler yönünden değerlendirmede  güçlük   çekmektedir.

Anne Babalara Meslek Seçiminde Öneriler

Kendine uygun meslek seçmiş olan kimseler işlerini severek yapmakta, mutlu ve verimli kişiler olarak meslek yaşamlarını sürdürmekte ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadırlar.Buna karşın seçtikleri meslekler, yetenek ve ilgilerine uygun olmayan kimseler ise; çalışmaya karşı isteksizlik, verim düşüklüğü ve mesleklerini değiştirme isteği duymaktadırlar.

Öyleyse; çocuğunuzun meslek seçimini tesadüflere bırakamasanız. Yapacağınız doğru tercihle kazanacağız en büyük şey mutlu bir yaşam olacaktır.

Çocuklarınız için, Sizler anne baba olarak nasıl onların her alandaki gelişimleri ile ilgileniyor ve sorunlarıyla uğraşıyorsanız, onların ilerde mutlu ve başarılı olacakları meslekleri seçmelerine de yardımcı olabilirsiniz. Ancak anne baba olarak çocuklarınıza bu konuda yapacağınız yardım çoğunlukla kendi yaşantılarınızla sınırlı olup, kendi anne babanızdan öğrendiğiniz yada yakın çevrenizdeki kişilerden gördüğünüz kadar bir yardım olacaktır.

Bu yardım da çocuğunuza sadece meslek ya da okul adı önermekten öteye gitmeyecektir. Sizler belki de bir kişinin mesleğini liseyi ya da üniversiteyi bitirdiği bir dönemde seçtiğini düşüne bilirsiniz. Oysa ?Meslek seçimi; yaşamın belli bir alanında verilen bir karardan çok, yaşam boyu devam eden bir süreçtir?. Bir anlamda bireyin o güne kadar tüm yaşamı boyunca geçirdiği yaşantıların sonucunda verdiği bir karardır.İnsan kendini bildiği andan itibaren meslek seçimi ile ilgilidir.

Küçük yaştaki bir çocuğa bile ne olacağını sorarsanız size mutlaka bir meslek adı verecektir. Her ne kadar bu yaştaki ilgilenme başlangıçta, gerçeklikten uzak olsa bile geçirilen yaşantılar ve deneyimler sonucunda meslek tercihlerini de giderek olgunlaştıracaktır. Bu nedenle biz seminer süresince meslek seçimi kavramından çok, ?Meslek Gelişimi Kavramını? kullanacağız.

Çocuğunuz meslek seçerken anne- baba olarak yanıtlanması gereken birkaç soru var;

  • Çocuğumun meslek seçiminde benim sorumluluğum nedir ?
  • Çocuğumun mesleğini kim belirleyecek ?
  • Çocuğumun mesleği nasıl sağlıklı olarak belirlenir ?
  • Çocuğumu nasıl gözlemlemeliyim, nasıl davranmalıyım ?
  • Çocuğumun geleceği ile ilgili beklentilerim neler ve bunlar gerçekleşebilir mi? Nasıl?

Bu Yazının Amacı

Sizlere anne baba olarak kendi yaşam tecrübeniz veya anne babanızdan öğrendiğiniz bilgilerin çocuğunuzun meslek seçiminde yeterli olmayacağını sadece meslek yada okul önermekten öteye gitmeyeceğini farkına vardırmak,

Çocuğunuzun yaş dönemlerinin özelliklerini inceleyerek, onun mesleki gelişim düzeyi hakkında bilgi sahibi yapmak,

Çocuğunuza hangi yaş döneminde meslek gelişimi konusunda nasıl yardımcı olacağınızı anlatmak.

Anne baba olarak; Çocukluktan itibaren her dönemde çocuğunuza meslek seçimi ile ilgili bir takım mesleki tutum ve davranışları kazandırmanız gerekir. Bireyin yaşamı belirli mesleki dönemlere ayrılmakta,çocukluktan itibaren her dönemdeki bireyin meslek seçimi ile ilgili bir takım mesleki tutum ve davranışlara sahip olması beklenmektedir. Kişiden beklenen bu mesleki tutum ve davranışlara mesleki gelişim görevleri adı verilmektedir. Eğer bir kimse yaşından beklenen mesleki davranışları göstere biliyorsa o kişinin mesleki olgunluğa sahip olduğu söylene bilir. Yaşından daha ileri yaşlarda bulunan bireylere özgü davranışlar gösteren kişilerin vaktinden önce olgunlaştığı, daha küçük yaştaki bireylerin davranışlarını gösteriyorsa kendinden beklenilen mesleki olgunluğa ulaşamadığı söylene bilir.

Meslek seçimi kişinin yaşamında vermiş olduğu en önemli kararlardan biridir. Meslek seçmek yaşam biçimini seçmek demektir. Meslek seçimi bir anlamda bir kimsenin yaşamının en az üçte birini ne gibi faaliyetler yaparak geçireceğine karar vermesidir.  Verilen bu karar  bir kişinin yaşamını nasıl bir çerçevede geçireceğine kimlerle etkileşimde bulunacağını belirlediği gibi. Kişinin dünya görüşü, değer yargılarını,ideallerini de  biçimlendirir.

Çocuğun, böyle önemli bir kararı alınmasını etkileyen pek çok etken vardır. Beğenilen, sevilen kişilerin mesleklerine özenmek, günümüzde popüler olan mesleği edinmek, daha çok fazla para kazanılan mesleği seçmek, toplum içinde sadece saygınlığı olan meslekleri seçmek, öğretmenlerin uygun gördüğü meslekleri seçmek, iş bulması kolay olan meslekleri seçmek, üniversiteye girmeyi kolaylaştıran, düşük puanla yerleşilen meslekleri seçmek, sevildiği sanılan meslekleri seçmek, (Sadece olumlu özellikleri tanınarak yanılgıyla seçmek), hayallerle geliştirilen idealdeki meslekleri seçmek, gibi…

Bu etkenlerden en önemlilerinden biri de bireyin içinde yetiştiği aile ortamıdır. Özellikle anne babaların çocuklarının gelecekle ilgili mesleki ve eğitsel  planlarında önemli bir etkisi bulunmaktadır. Pek çok Anne – Baba?nın çocuğunun geleceği ile ilgili bir çok hayali vardır. Bazen farkında olarak ya da olmayarak çocuklarını belli bir mesleğe doğru yönlendire bilirler. Bu meslek aile mesleği olabilir, anne ya da babanın arzulayıp ta giremediği, çocuğu için uygun gördüğü meslek olabilir. Öte yandan çocuklarda gelecekleri ile ilgili bir karar alırken, öncelikle anne babalarına danışmakta, eğitsel planlarına kendileri karar verdikleri zaman genellikle yetenekleri, ilgileri gibi kişisel özelliklerinin seçecekleri mesleğe uygun olup olmadığını değerlendirmeden ve iş dünyasını yeterince tanımadan bir mesleki karar verebilmektedirler.

Çocuğu için iyi bir meslek, parlak bir gelecek istemek her ana babanın hakkıdır. Ancak ana babaların dile getirdiği  bu iyi meslek, parlak gelecek tanımı ve buna erişmenin yolları konusundaki görüşleri çeşitlilik göstermektedir.Aile gücünün devamını getirme, hayalleri gerçekleştirme, çabalarının boşa gitmediğini görme, onun için yaptıklarını görme, onu görmek istediği gibi görme, kendi gücüyle kıyaslama.

Kendi devamını görme ,hayatta bir dayanağı olmalı, onun hayat pratiğinde başarılı  görme, kişi ve aile ölçeğinde gurur duyma, özel beklentilerdir.

Hakkında İdris Gündüzalp

PdrGünlüğü sitesinin kurucu ve editörü olarak yaklaşık 6 yıldır burada yazıyorum. Uzmanlığım çocuk ve ergen psikolojisi olmakla beraber temel amacım mesleğimiz için faydalı paylaşımlarda bulunmaktır.

İlginizi Çekebilir

Mesleki Gelişim Dönemleri Nelerdir

Bireyde mesleksel gelişim sırasıyla; büyüme,araştırma,yerleşme,koruma ve sürdürme ile emeklilik olmak üzere,beş evrede gerçekleşmektedir. Bu sınıflama …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir