Anasayfa » Psikiyatri » Konversiyon Bozukluğu Nedir ?

Konversiyon Bozukluğu Nedir ?

Belirtileri motor sistem, duyu organları, otonomik ve endokrin sistemden etkilenen organlarda izlenir: Histerik ataksi: Bu belirti gövdede dramatik psödoataksik hareket ile belirli olup sarhoş gibi yürüme, sendeleme olur. Hasta nadiren düşer, ancak bir yerini yaralamaz.

Histerik paralizi veya parezi: Ekstremitelerin distal kısımlarına göre daha çok proksimal kısımlarında olur.Bu özellliği ile nörolojik bozukluklara benzer.

Histerik afoni: Konuşmaya katılan adeleler tamamen normal olduğu halde ses çıkmaz. Fısıltı ile konuşur.
Cilt duyumlarının kaybı: Gerçek bir nörolojik bozukluktan ayrılmalıdır. Normal nörolojik dermatomlara uymaz.

Histerik körlük: Bu bozukluk görsel diğer uyaranlara normal yanıt ile ayrılır.

Konversiyon veya yalancı nöbetler: Genellikle atipik ve bizar olup nadiren inkontinans ve adele kontrolunun kaybı olur. Sıklıkla da başkalarının yanında olur. Bilinç korunur. Patolojik refleks olmaz. Buna yalancı nöbet de denmektedir.

Otonomik ve diğer belirtiler: Bulantı, kusma, yalancı gebelik, bilinç kaybı, baş dönmesi, güçsüzlük, baş ağrısı, hiperventilasyon, karın ağrısı ile önemli bir belirti olan globus histerikus sık olarak izlenir.

Konversiyon olguları karşısında hekimlerde öfke ve bu duyguyu hastaya yansıtma eğilimi ortaya çıkabilir.Hastaya tokat atma, iğne batırma olasıdır. Bu hastalığın gerçek bir hastalık olduğu unutulmamalıdır.

DSM-IV’e göre tanı için

İstemli motor veya duyu işlevlerini etkileyen, nörolojik veya genel tıbbi bir hastalığı düşündüren belirtilerin olması. Bu belirtinin öncesinde çeşitli çatışmalar ve stres etkenlerinin olması nedeni ile bu belirtilerin psikolojik olduğu düşünülür. Ancak belirtiler istemli olarak oluşturulan bir durum da değildir.
Psikososyal streslerle oluşma ve/veya patogenezi açıklayacak bir ikincil kazanç olması koşulu vardır.
Belirtiler tıbbi bir duruma, madde etkisine veya kültürel nedenlere bağlanamaz, bu şekilde açıklanamaz.
Belirtiler genel olarak işlevselliği bozacak kadar ağırdır.
Belirtiler cinsel işlev bozukluğu ile sınırlı veya somatizasyon bozukluğunun seyri sırasında ortaya çıkmışsa konversiyon bozukluğu tanısı konamaz. Başka bir ruhsal bozuklukla da daha iyi olarak açıklanamaz.Gerçekte somatizasyon bozukluğu ve şizofrenide değişik konversiyon belirtileri olasıdır.

Sıklık

Genel tıbbi kliniklere başvuran olgularda konveriyon semptomunun görülmesi % 20-25 kadardır.
Hastanede psikiyatri konsültasyonlarının % 5-14 kadarı konversiyon belirtileri nedeniyledir.
Psikojenik nöbetler yaşlılarda seyrektir.

Nedenleri

Konversiyon bozukluğu geleneksel olarak psikodinamik kavramlarla açıklanamaya çalışılmıştır: Belirtilerin, başka türlü ifade edilemeyen kaygı kaynağı olan duygu ve düşüncelerin sembolik anlatımı olduğu düşünülebilir.

Belirti olgunun bunaltıdan kurtulmasını sağlar. Buna birincil kazanç, kişinin bu nedenle bazı sorumluluklarından kurtulmasına da ikincil kazanç denilmektedir.
Güzel aldırmazlık”  (La Belle Indifference) denen özel duygulanım bozukluğu izlenir.
Konversiyon oluşumunda öğrenmenin de önemli olduğu kabul edilmektedir.
Yalancı nöbet oluşumunda geçmiş yaşantısında cinsel kötü davranılma öyküsünün bulunması önem taşımaktadır.

Nöropsikolojik test bulguları iki hemisferde de bozukluk olduğunu göstermektedir.
Bu olguların erkek akrabalarında antisosyal kişilik sıklığı daha yüksektir.
Konversiyon bozukluğunda çevresel etkenlerin rolü çok büyüktür.
Kültürle ilgili çevresel etkenler de konversiyon oluşumunda önem taşımaktadır.
Eğitim düzeyi düşük kırsal bölgelerde konversiyon bozukluğu daha sıktır.

Ayırıcı Tanı

Konversiyonun ayırıcı tanısında güçlük çekilen bir konu hastalık taklididir.
Yapay bozukluk belirtileri de konversiyona benzeyebilir. Ancak burada belirtiler istemli kontrol altındadır.
Şizofreni ve katatonide görülen bazı belirtiler yanlışlıkla konversiyon bozukluğuna bağlanabilir.
Konversiyon bozukluğu diğer psikiyatrik bozukluklara karşı savunma şeklinde ortaya çıkabilir.
Konversiyon bozukluğu akut çevresel stres veya durumlara karşı uyum veya onlarla başa çıkmayı yansıtan bir başa çıkma düzeneğidir.
Affektif bozukluklar özellikle de major depresyon konversiyon bozukluğuna benzer belirtiler verebilirler.
Yineliyen konversiyon somatizasyon bozukluğunun temelini oluşturur.
Hipokondriaziste de fiziksel belirtiler olur. Ancak burada beden işlevlerinde gerçek bir kayıp veya distorsiyon olmaz.
Nörolojik hastalıklardan multiple skleroz dalgalanan ve garip belirtileri nedeni ile sıklıkla konversiyon bozukluğu ile karışabilmektedir.
İlerleyici birincil afazi (birincil progresif afazi)
Antipsikotiklere bağlı bazı hareket bozuklukları konversiyon bozukluğu ile karışabilmektedir.
İlaca bağlı yan etkiler yeterince tanınmıyorsa kolayca konversiyon olarak yorumlanabilir.
Alkol ve madde kullanımı ile ortaya çıkan bazı davranışların ve Wernicke- Korsakoff sendromunun konversiyonla karışması olasıdır.
Değişik tıbbi hastalıklar konversiyon bozukluğu ile karışabilecek birçok belirti verebilirler.
Konvulzif hastalıklar da konversiyon bozukluğu ile karışabilir.
Globus sık olarak izlenen bir konversiyon belirtisidir: Bu belirtiyi gösteren olgularda endoskopik bozukluklar, antral gastrit, hiatal herni, yemek borusunda motilite bozuklukları, asidite değişiklikleri gibi bozukluklar sık olarak bulunabilmektedir.

Cerrahi strese yanıt

Fiziksel travmaya bağlı konversiyon bozukluğu seyrek değildir.

Doğal seyir ve prognozu

Süresi hemen her zaman kısa olup düzelmesi de ani olur.
Bazı çalışmalarda 5 yıl sonra belirtisiz olma oranı % 63 olarak verilmektedir.
Nadiren süregenleşir.

Tedavi

Kısa süreli psikoterapi önerilir. Aile tedavisi tedavinin etkinliğini arttırır.
İçgörü yönelimli psikoterapi de önerilir.
Akut dönemde belirtilere yönelik tedavide anksiyete gidericiler, telkin, faradizasyon vb. kullanılabilir.
İlaç olarak eşlik eden belirtiye göre antidepresanlar ve  anksiyete gidericiler  kullanılabilir.

Hakkında İdris Gündüzalp

PdrGünlüğü sitesinin kurucu ve editörü olarak yaklaşık 6 yıldır burada yazıyorum. Uzmanlığım çocuk ve ergen psikolojisi olmakla beraber temel amacım mesleğimiz için faydalı paylaşımlarda bulunmaktır.

Ne Düşündüğünü Merak Ediyorum