Anasayfa » Psikiyatri » Kişilik Bozuklukları ve Alt Tipleri

Kişilik Bozuklukları ve Alt Tipleri

Kişilik özellikleri, o kişide çok çeşitli toplumsal ve bireysel ortamlarda sergilenen, kişinin kendisini ve çevresini algılaması, ilişki kurma biçimi ve düşünceleri ile ilgili süregiden bir örüntüdür. Kişilik özelliklerinin kişilik bozukluğu adını alması için esneklikten yoksun ve uyumu bozucu olması, kişinin işlevselliğinde belirgin bir bozulmaya ya da öznel bir sıkıntıya neden olması gerekir.

Kişilik bozukluğunun başlıca özelliği kişinin kültürüne göre beklenenden önemli ölçüde sapmalar gösteren,süregiden bir iç yaşantı ve davranış örüntüsüdür. Bu iç yaşantı, davranış, ilişki kurma biçimi esneklik göstermez ve bir çok durumu kapsar.Kişinin iş yaşamında, toplumsal ilişkilerinde aile yaşamında ve önemli diğer alanlarda bozulmaya yol açar.Bu örüntü değişmeden devam eder ve başlangıcı ergenlik dönemine kadar uzanır.

Kişilik bozukluklarının tanısı kişinin uzun süreli işlevsellik örüntüsünün değerlendirilmesini gerektirir ve genç erişkinlik yıllarından beri özel bir takım kişilik özellikleri bulunması gerekir. Kişilik özellikleri zamanla ve değişik durumlarda değişkenlik gösterip göstermediğine bakılarak değerlendirilir. Bir kişilik bozukluğunu tanımlayan özellikler, kişinin kendisi tarafından bir sorun olarak görülmeyebilir. Bu nedenle tanıyı koymak zor olabilir ve bazı durumlarda bu güçlüğü aşmak için bilgi verebilecek diğer kişilerden ek bilgi alınması yararlı olabilir.

Aynı kişide çoğu zaman birden çok kişilik özelliği veya bozukluğu bir arada bulunabilir. Kişilik bozuklukları bireyin köken aldığı kültürden kaynaklanan alışkanlıkların , geleneklerin, göreneklerin, dinsel ve siyasal değerlerin dışavuruluş biçimi ile karıştırılmamalıdır.

Yaygınlık

Yapılan araştırmalar kişilik bozukluklarının yaygınlığının önceden bilinenden daha fazla olduğunu göstermiştir. Herhangi bir kişilik bozukluğunun toplumdaki yaygınlığı % 10?dur. Bu oran kadın ve erkeklerde yaklaşık aynıdır. Ancak yaygınlık oranı yaşla birlikte azalır. Öte yandan kişilik bozuklukları diğer ruhsal bozukluklarla birlikte görülme eğilimi gösterir.

Kişilik Bozukluğu Alttipleri

  • Paranoid kişilik bozukluğu
  • Şizoid kişilik bozukluğu
  • Şizotipal kişilik bozukluğu
  • Antisosyal kişilik bozukluğu
  • Sınırda Kişilik bozukluğu
  • Histrionik kişilik bozukluğu
  • Narsisistik kişilik bozukluğu
  • Çekingen kişilik bozukluğu
  • Bağımlı kişilik bozukluğu
  • Obsesif-kompülsif kişilik bozukluğu

Tedavi

Kişilik bozukluğu olan bireyler özellikle tedaviye oldukça dirençli bir grup olarak kabul edilegelmişlerdir.Hatta başka ruhsal bozukluklara kişilik bozukluklarının eşlik etmesinin söz konusu ruhsal bozukluğun tedavisini de olumsuz etkileyen bir etmen olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte son yıllarda kişilik bozukluklarının da ilaçla tedavisine ilişkin yeni bulgular ortaya konmuş olmakla birlikte kişilik bozukluklarının temel tedavisi psikoterapidir.

Hakkında İdris Gündüzalp

PdrGünlüğü sitesinin kurucu ve editörü olarak yaklaşık 6 yıldır burada yazıyorum. Uzmanlığım çocuk ve ergen psikolojisi olmakla beraber temel amacım mesleğimiz için faydalı paylaşımlarda bulunmaktır.

İlginizi Çekebilir

Karakterimiz Anne Karnında Oluşuyor

Karakterimizin oluşması ömrümüz boyunca devam etse de aslında ilk adımları anne karnında oluşmaya başlamaktadır. Almanya’nın …

Ne Düşündüğünü Merak Ediyorum