Anasayfa » Pedagoji » İslami Açıdan Çocukluk ve Erinlik Döneminin Özelikleri

İslami Açıdan Çocukluk ve Erinlik Döneminin Özelikleri

Çocukluk kavramının tanımı  ve yaş sınırlarının çizilmesi konusunda toplumlar arasında farklılıklar olabildiği gibi aynı  toplumun çeşitli kesimlerinde de farklılıklar görülebilmektedir. Çünkü kalıtım,beslenme, sağlık durumu gibi faktörler nedeniyle büyüme ve olgunlaşma kişiden kişiye değişir.

İslam hukukunda doğumla başlayan ve ergenlik çağına kadar devam eden döneme çocukluk, bu dönemi yaşayan kimseye de çocuk denir. Çocukluk doğumdan temyiz çağına ve temyizden ergenliğe kadar olmak üzere ikiye ayrılır.Birinci dönemdeki çocuğa gayri mümeyyiz, temyiz çağındakine de mümeyyiz denir. Her iki dönemdeki çocuk farklı dini-hukuki hükümlere tabidir.Gayri mümeyyiz çocuğun cezai ehliyeti yoktur.Mümeyyiz çocuğun cezai sorumluluğu, esas olarak gayri mümeyyiz çocuğun sorumluluğu gibidir.Hz.Peygamber ergenlik çağına gelinceye kadar çocuktan sorumluluğun kaldırıldığını  ifade etmektedir.

İslâmî terbiyede çocukluk devresi başlıca şu bölümlere ayrılmaktadır:

1- Süt devresi: Doğum – 2 yaş sonu.

2- Konuşmaya başlama (müdahalenin başladığı devir).

3- Temyiz devresi.

4- Bulûğ devresi (Canan, 2001: 45).

Hz. Peygamber?in (s.a.v.) eğitim sisteminde en önemli safha temyiz yaşı  ile başlayıp buluğa kadar devam eden çocukluk dönemidir.Günümüzde ?temel eğitim safhası” denen bu devrede,Hz.Peygamber toplum fertlerinin inanç, duygu ve düşüncede birliğini sağlayacak esaslarla birlikte, özellikle, mesleki bir formasyonun verilmesinde de ısrar etmiştir.O’na göre,buluğ (ergenlik) çağından itibaren hayatı  tek başına göğüsleyecek, kendi ailesinden başka, anne-baba gibi bakmakla yükümlü kimselerin sorumluluğunu üzerine alacak seviye kazandırılmalıdır.

Kuranı  Kerim ve hadislerde de çocuğun doğum öncesi gelişim evrelerine dikkat çekilmektedir. ?Sonra onu nutfe (sperm) olarak sağlam bir yere koyduk. Sonra o nutfeyi alaka (embriyo) ya çevirdik, o alaka (embriyo) yı  bir çiğnemlik ete çevirdik, bir çiğnemlik eti kemiklere çevirdik, arkasından kemiklere et giydirdik; sonra da onu başka bir yaratık yaptık.Yaratanların en güzeli Allah ne yücedir. (Kuran, Müminun Suresi- 23/13-14). 

Doğuştan itibaren insanın geçirdiği gelişim bir takım aşamalara ayrılabilir:

Bebeklik

  • Doğuştan 2 yaşına kadar
  • Yumurta veya tohum aşaması  (0-2) hafta
  • Embriyo aşaması  (2-8) hafta
  • Fatal aşama     8-40 hafta

İlk Çocukluk

 2 6 yaş

Çocukluk

6-11 ve 13 yaş

10 Bilindiği gibi çocukluk, hayatın diğer safhalarının üzerine bina edildiği bir çağdır. İnce ayrıntıları  çoğu kere hatırlanamasa bile kişilik oluşumunun lehinde ya da aleyhinde olan etkilerin temeli bu dönemde aranmaktadır.Çocukluğun sonu ile ergenliğin başlangıcı  arasındaki, bireyin cinsel olarak olgunlaşmaya başladığı görece kısa süre bir yada iki yıl erinlik olarak bilinir.

Erinlik sırasında, ergen dramatik biçimde boy ve kilo kazanırken,cinsel olgunlaşmanın başladığı işaretini veren aynı derecede önemli diğer değişimler ortaya çıkar.Bunlar,birincil cinsiyet özellikleri (erkeklerde penis ve testisler, kızlarda yumurtalıklar, klitoris,vajina ve rahim) ve ikincil cinsiyet özellikleri ?dir (kadınlarda göğüslerin gelişimi,erkeklerde ses değişimi ve yüz kılları,her iki cinste apış arası kılları).

E.B. Hurlock erinlik dönemindeki beden değişimlerini dört açıdan incelemiştir:

1. Beden ölçülerinin değişmesi,

2. Beden oranlarının değişmesi,

3. Asıl cinsiyet özellikleri,

4. Ek cinsiyet özellikleri.

İnsan, cinsel gelişiminin büyük bir kesimini erinlik evresinde kazanır. Erinlik evresi, son çocukluk evresinin bittiği yaştan ergenlik evresinin başladığı  yaş arasındaki dört-beş yılı kapsar. Bu dört-beş yılın erinlik evresi adıyla anılması, bu yaşlarda insanın cinsel gelişiminin çok yoğun olması  yüzündendir.

Cinsel duyguların ve buna bağlı hoşlanım kaynaklarının ergenlik dönemi öncesinde başladığı  bugün için de kabul edilebilen bir gerçekliktir. Gelişim psikologları  cinsel gelişimi, otoerotik, homoseksüel ve heteroseksüel olarak üç dönem içinde incelemeye çalışırlar.

Otoerotik dönem, bireyin cinsel uyanış ve duyguları  kendine dönük olarak algıladığı, bedenini tanıma yolunda ilk cinsel deneylerde bulunduğu bir dönemi;

Homoseksüel dönem cinsel yönelimin henüz belirsizliğini ve kararsızlığını koruduğu, eşcinsel eğilimlerin ağır bastığı  kısa süreli bir dönemi,

Heteroseksüel dönem ise karşı  cinse yönelik ilgi ve uyanışın başladığı  bir dönemi anlatan kavramlar olarak kabul edilir. Dolayısıyla da cinsel kimliğin oluşumu belirli bir süreç içinde ortaya çıkmakta, bireyin kendisini üreme organlarının gelişimine bağlı  olarak erkek ya da dişi olarak algılamasıyla belirli bir alt yapı  görevi görmektedir.Bireyin cinsel tercihi, bu alt yapının üzerinde yapılanır. Ergenin kendini eril ya da dişil olarak kabul etmesi, kendisine olan uyumunun, kendisiyle barışık olmasının ön koşulunu oluşturur.

Hakkında İdris Gündüzalp

PdrGünlüğü sitesinin kurucu ve editörü olarak yaklaşık 6 yıldır burada yazıyorum. Uzmanlığım çocuk ve ergen psikolojisi olmakla beraber temel amacım mesleğimiz için faydalı paylaşımlarda bulunmaktır.

İlginizi Çekebilir

Gelişimsel Psikopatoloji ve Tarihsel Gelişimi

Bugün ayrı bir disiplin olarak kabul edilen gelişimsel psikopatoloji alanının temelleri, deneysel psikoloji, gelişim psikolojisi, …

Ne Düşündüğünü Merak Ediyorum