Anasayfa / Genel / İlköğretim Döneminde Yaratıcılığın Gelişimi

İlköğretim Döneminde Yaratıcılığın Gelişimi

Çocuğun yaşı ilerledikçe hareket olanağı arttığından, çocuğun çevresi genişler. Okul döneminde çocuğun karşılaştığı uyaranlar çoğalır, çeşitlenir ve çocuk, okuma, yazma, matematik, resim, el işleri vb alanlarda da beceri kazanır. Büyüyen çocuğun yaratıcı etkinliği, çocukla çevresi arasında giderek artan karşılıklı etkileşimin ürünü ve ifadesi sonucu ortaya çıkar. Çocuk büyüdükçe düşünsel ve duygusal yaşamı da giderek karmaşıklaşır. Aynı zamanda okulun, toplumun ve kültürün çok önemli etkileri de kendini belli etmeye başlar.

Altı-Dokuz Yaş

Bu yaş grubundaki çocukların yaratıcı etkinlikleri incelendiğinde kaslara egemenliğin arttığı bu dönemde çocuğun el becerisi yönünden daha hızlı geliştiği gözlenmiştir. Çocuk bu yaşlarda ince işlerle uğraşır, bazı dekoratif uğraşılar yapabilir. Bu dönemde çocuk hala oyuncaklarıyla oynar. Bu etkinlikler biçim, renk ve malzeme hakkında belirlenmiş belli bir estetik mantığa ve estetik duyguya işaret eder. Çocuğun yaratıcı hayal gücü, oyunlarında görüldüğü gibi gerçeğe yönelmiştir. Somut algılamalara doğru kayan çocuk gördükleri, bildikleri kavramlarla düşünmeye başlar.

Dokuz-On iki Yaş

Çocuk dokuz yaşına doğru daha sistemleşmiş düşünme ve becerilere sahip olur. Düşünce üretir, öğrendiği yeni kavramlarla var olanları birleştirir, sistemli organizasyonlar yaratır. Bu durum ailesi, arkadaş ve okul çevresi arasındaki karşılıklı etkileşimlerle gelişerek devam eder. Artık çocuğun ürettiklerinde çevresinin de etkisi söz konusu olmaya başlar.

Çocuğun yaratıcılığında sadece kendisinin değil çevresinin de etkileri görülür. On ile on iki yaşları arasındaki çocuklar, keşiflerden hoşlanırlar. Kız çocukları kitaplarda ve rol oyunlarında keşifler yapmayı tercih ederlerken, erkek çocukları kendi yaşantıları yoluyla keşifler yaparlar. Bu dönem okumak için önemli bir çağdır. Artık daha az huzursuzdurlar, uzun sürelerle okuyabilirler ya da düşünebilirler. Bu dönemde müzik yeteneği ve sanatsal yetenekler hızla gelişir. Yine bu yaşlarda, çocuk hemen hemen her şeyi denemeye çalışır.

Dokuz ile on iki yaşları arasında; altı ile dokuz yaşlarındaki bazı gelişmelerin sürdüğü görülür. Ayrıca fiziksel ve ruhsal değişimlerin yer aldığı bu dönemde çocuğun kimi psikolojik özeliklerinin yaratıcı etkinliklerine yansıdığı izlenir. Zihinsel olgunlaşmaya koşut olarak çocuğun çözümsel davranışları artar. Çocuğun bu yıllarda kendini anlatma gücüne olan güveni sık sık sarsılır, imgelem gücü de eskisi kadar güçlü değildir. Büyüklerden yardım istedikleri ve onların yeterli olmayan yeteneklerinden de memnun kalmadıkları, yaratıcı etkinliklerinde de beceriksiz oldukları görülür.

Hakkında İdris Gündüzalp

PdrGünlüğü sitesinin kurucu ve editörü olarak yaklaşık 6 yıldır burada yazıyorum. Uzmanlığım çocuk ve ergen psikolojisi olmakla beraber temel amacım mesleğimiz için faydalı paylaşımlarda bulunmaktır.

İlginizi Çekebilir

 2-3 Yaş Döneminde Çocukların Sosyal Gelişim Özellikleri

Sosyalleşme, bebeğin 3 ay dolaylarında insanla objeler arasındaki farkı görerek, değişik tepkiler göstermesiyle başlar. Bebekler …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir