Anasayfa » Aile » Boşanma » Eşlerin Boşanmalarının En Yaygın Nedenleri ?

Eşlerin Boşanmalarının En Yaygın Nedenleri ?

İnsanlar  sürekli  değişme  eğilimindedir.  Değişmenin  iki  taraf  için  farklı iteliklerde olması anlaşmazlıkların  oluşmasına  zemin  hazırlar.  Bu  nedenle  de genellikle iki tarafın bir veya birkaç konuda anlaşamaması temel boşanma sebebidir. Tanaltay’ın da dediği gibi evlenmek için iki kişinin istek ve kararı söz konusuyken bir tek kişinin mutsuzluğu ve huzursuzluğu boşanma nedenidir.Bununla birlikte boşanmaya zemin hazırlayan fiziksel, sosyal, duygusal ve ekonomik bir çok neden vardır Günümüzde pek çok çiftin boşanma nedenlerinin temelinde aralarında sevgi bağı olmasına rağmen, kişilik uyuşmazlığı yaşayarak, sağlıklı eş ilişkisi oluşturamamaları yatmaktadır.Gençtan’ın da  ifade ettiği gibi günümüzde boşanmaların yaygınlaşmasının insanların evliliğe daha az istekli olmasından değil de, evilik anlayışındaki değişimle birlikte mutlu bir evlilik kurma isteğinin giderek artmasından kaynaklandığı da unutulmamalıdır.

Her ülkede ve her ailede çok farklı nedenler boşanmada etken olsa da Özgüven, genel anlamda boşanma nedenlerini şu şekilde sıralamaktadır:

1.Eşlerin   evlilik   öncesi   birbirlerini   yeteri   kadar   tanımamış   olmaları boşanma ile sonuçlanma olasılığı yüksek evliliklere neden olmaktadır. Bireyin evlenmeden önce eşini kendi seçme fırsatına sahip olmaması ya da duygusal açıdan yaklaşarak tüm yönleriyle tanımaması evlilikte düş kırıklığına neden olmaktadır.

2.Farklı sosyo    – ekonomik ve kültürel çevreden gelmek, eşler arası uyumu güçleştirmektedir. Farklı aile kültürlerine, değer sistemine sahip olmak, olay ve durumları farklı şekilde algılama ve yorumlamaya neden olmaktadır.

3.Eşlerin   birbirlerinin   yaşam   alanlarına   girmeleri  yaşam   alanlarını daraltmakta, özgürlüklerini kısıtlamakta, böylece bir çok iletişim sorunu yaratmaktadır.

4.Evlilikte  eşlerin  iletişim  becerilerine  sahip  olmaması  ilişkinin  zarar görmesine neden olmakta,anlaşılmadığını düşünen eş, böylece ilişkiye daha çok zarar vermektedir.

5. Eşlerin   ailelerinin,   ailenin   yaşam   dinamiklerine   karışması   birçok sorunun doğmasına ve kolaylıkla büyümesine neden olmaktadır.

6. Sosyo   –  ekonomik  sorunlar,  aile  üyelerinin  farklı  beklenti  içine girmelerine,  yaşanan  problemlerin farklı  boyutlara  çekilmesine  ve evlilikten beklenen gereksinimlerin karşılanmasına engel olmaktadır.  7. Kadının eğitim düzeyinin ve sosyal statüsünün yükselmesi ekonomik bağımsızlığını kazanmasını sağlamaktadır.    Eğitim    düzeyinin yükselmesi, çalışma hayatına atılması kadına güç vermekte, beklenti düzeyinin   artmasına   ve   haklarını   arama   yetisi   kazanmasına   yol açmaktadır.

8.Kıskançlık eşler arası güven ve hoşgörüyü zedelemekte, uyumlu ve mutlu olmayı engellemektedir.Özgüven’e benzer şekilde Sucu da cinsel sorunlar, eşlerden birinin ihaneti, aile içi şiddet,eşlerin birbirini ihmal edişi, çocuk olmaması, yaş farkının fazla olması, erken yaş evlilikleri, aile baskısı ile evlendirmeler, taraflardan birinin ani kişilikve yaşam pratiğinin d eğişmesi, psikiyatrik sorunlar (depresyon, panik atak, şizofreni vb.),  uyuşturucu,  alkol  ve  kumar  bağımlılığını  boşanmanın  nedenleri  şeklindedir.

Hakkında İdris Gündüzalp

PdrGünlüğü sitesinin kurucu ve editörü olarak yaklaşık 6 yıldır burada yazıyorum. Uzmanlığım çocuk ve ergen psikolojisi olmakla beraber temel amacım mesleğimiz için faydalı paylaşımlarda bulunmaktır.

İlginizi Çekebilir

Evliliklerde Mutluluğu “Erotizm” Engelliyor

İkinci evliliklerde mutluluk oranının sadece yüzde 18 olduğuna dikkat çeken uzmanlara göre, terk edilme korkusu …

Ne Düşündüğünü Merak Ediyorum