Anasayfa » Egitim » Eğitimde Örnek Olay İncelemesi Yöntemi

Eğitimde Örnek Olay İncelemesi Yöntemi

Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek hayatta karşılaşılan sorunlu bir olayı sınıf ortamında çözmeleri esasına dayanır. Dolayısıyla, örnek olay incelemesi yönteminde öğrencilerin sorunlu bir olaya aktif olarak katılmaları ve sorunlu olayın nedenleri hakkında fikirler ve çözüm önerileri üretmeleri istenir. Söz konusu olan sorunlu olay, gerçek ya da hayali olabilir ve genellikle de yazılıdır.

Örnek olayı içeren bir rapor üzerinde çalışan öğrenciler, ilk önce olayın mahiyetini öğrenirler, daha sonra var olan verileri analiz ederek değerlendirirler ve en sonunda da bir çözüme ulaşırlar.

Sosyal bilimlerde (özellikle hukuk fakültelerinde) yaygın olarak kullanılan bu yöntem, sorunun farklı bakış açılarından tartışılarak yeniden yapılandırılması amacıyla uygulanmaktadır.

Faydaları

 • Öğrencilerin belli bir sorunla ilgilendikleri için ilgi ve güdüleri genellikle yüksektir.
 • Öğrenciler ders kitabı dışındaki materyallerden de yararlanma imkanına kavuşurlar.
 • Tüm öğrencilerin tartışmalara katılması sağlanır.
 • Problem çözme yeteneği geliştirilir.
 • Konuları kavrama, anlama yeteneği geliştirilir.
 • Öğrencilere diğer öğrencilerle çalışma imkanı sağlanır.

Sınırlılıkları

 • Uzun zaman alır.
 • Öğretmenin önceden çok iyi hazırlanmasını gerektirir.
 • Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
 • Öğretmenin grup liderliği yapamayacağı durumlarda olayın ayrıntısını bilen bir lidere ihtiyaç duyulur.
 • İncelenmesi düşünülen olaya tam olarak uyan bir örnek olay yazmak bazen güç olabilir.
 • Tartışmaları yönetmede ve değerlendirmede zorlukla karşılaşılabilinir.

En İyi Kullanım İçin Rehber İlkeler

 • Öğrencilerin seviyelerine ve olgunluk düzeylerine uygun bir örnek olay oluşturma.
 • Örnek olayı açık bir biçimde yazma. (Eğer öğretmen gerçek bir olayın sınıfında tartışılmasını istiyorsa, yer, zaman ve kişi isimlerini değiştirmeyi unutmamalıdır.)
 • Olayın istenilen yönde tartışılmasına yarayacak kilit sorular hazırlama.
 • Olaya ilişkin yeterli materyallerin ve kaynakların sağlandığından emin olma.
 • Öğrencilerin bu etkinlikten yararlanabilmeleri için olayı iyice anladıklarından emin olma.
 • İstenilen yönde ilerlediklerinden emin olmak için öğrencileri periyodik olarak kontrol etme.
 • Öğrencilerin yanlış çözümlere gitmelerini önleme.
 • Olayın tüm olarak değerlendirilmesini yapma.
 • Öğrencilerin tecrübeleri değerlendirmelerine yardım etme.
 • Olay tartışmaya açık bir konu ise idareyi önceden bilgilendirme.
 • Bu yöntemle birlikte diğer yöntemlerin, örneğin rol oynama, benzetişim, soru ? cevap yöntemlerinin uygulanmasına özen gösterme.

Hakkında İdris Gündüzalp

PdrGünlüğü sitesinin kurucu ve editörü olarak yaklaşık 6 yıldır burada yazıyorum. Uzmanlığım çocuk ve ergen psikolojisi olmakla beraber temel amacım mesleğimiz için faydalı paylaşımlarda bulunmaktır.

İlginizi Çekebilir

Dikkatinizi Toplayıp Konsantrasyonunuzu Kuvvetlendirin

Dünyanın neresinde olursa olsun, ‘’Kaçınızda konsantrasyon sorunu var?’’ dediğimde, %95’i elini kaldırıyor. Elini kaldırmayan %5 …

Ne Düşündüğünü Merak Ediyorum