Anasayfa / Egitim / Eğitimde Grup Tartışması Yöntemi

Eğitimde Grup Tartışması Yöntemi

Grup tartışması yöntemi özde, öğrencilerin bir konu ya da sorun üzerinde birlikte konuşarak mümkün olan çözüm yollarını aramalarına dayanır. Yöntemin esası tüm grubun etkinliğe katılmasıdır. Bu yöntem açık bir amacı ve ön hazırlığı gerektirir.

Bilgilerini, fikirlerini ve düşüncelerini açıkça ortaya koyma imkanına kavuştukları bu yöntemde öğrenciler,sorunları daha iyi anlar, tanımlar ve çözüm yolları önerirler. Ancak anlamlı bir tartışma için gerekli bilgi ve olgunluğa sahip olmayan öğrencilerle bu yöntem uygulanamaz. Ayrıca, grup tartışması yöntemi genellikle küçük gruplarda daha etkin olarak kullanılabilen bir yöntemdir.

Grupla tartışma yönteminin çok değişik şekilleri vardır. Bunlardan en yaygın olarak kullanılanları, büyük grup tartışması, münazara, panel, vızıltı grupları, fikir taraması, forum ve seminerdir.

Büyük grup tartışması: Bu yöntemde öğretmen konuyu tüm sınıfın katıldığı bir tartışma ortamında işler.Tartışmanın yürütücüsü yine öğretmendir. Sorular sorar, öğrencilerin görüşlerini açık hale getirir ve konuyu daha iyi anlamaları için sık sık özetler.

Münazara: Belli bir konunun lehinde ve aleyhinde konuşmak üzere iki grup oluşturulur. Toplantı öncesi konuya ilişkin tüm hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler kendilerine tanınan süre içinde savundukları görüşün haklılığını göstermek ve diğer tarafın görüşlerini ve fikirlerini çürütmek için karşılıklı konuşurlar. Daha sonra kazanan taraf jüri tarafından açıklanır.

Münazarada genellikle birde dinleyici grup vardır. Bu grup beğendikleri konuşmacıları ayakta alkışlayarak jüriyi etkilemeye çalışırlar.

Fazla bilimsel olmamakla birlikte bir fikri savunma, söz ustalığı, çabuk cevap hazırlama gibi yetenekleri geliştirdiği için sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.

Ayrıca öğretmen isterse münazaradan sonra ele alınan konu üzerinde büyük grup tartışması da yapabilir.

Panel: Bu yöntemde oluşturulan bir grubun üyeleri belli bir konu ya da sorun üzerinde araştırma yaparlar,buldukları verileri incelerler ve bu ön hazırlıktan yararlanarak görüşlerini sırayla açıklarlar. Genellikle öğretmen ya da bir akran panel başkanlığını üstlenir. Toplantıya ayrılan süre bitinceye kadar başkan konuşmacılara (eşit sürelerle) konuşma hakkı tanır. Yine öğretmen isterse panelden sonra konuyu tüm sınıfla tartışabilir.

Vızıltı grupları: Vızıltı grupları çeşitli şekillerde oluşturulur. Örneğin ?Vızıltı 22? de iki öğrenci bir konu üzerinde 2? şer dakika konuşur. ?Vızıltı 66? da ise 6 öğrenci aynı konu üzerinde 6? şar dakika tartışır. Vızıltı gruplarında önemli olan belli bir öğrencinin belirli bir süre bir konu üzerinde tartışması ve sonunda varılan kararların açıklanmasıdır. Vızıltı gruplarına ?kısa süreli tartışma grupları? da denilmektedir.

Fikir taraması: Kısa süreli tartışma grupları türünden olan fikir taramasında 4 ? 9 kişiden oluşan gruplarda belli bir konu üzerinde 5 ? 10 dakika konuşulur. Burada önemli olan nokta yaratıcı düşünce ve soruna değişik çözümler getirmedir. Öğretmen fikir taramasından çeşitli biçimlerde yararlanabilir. Örneğin bir ders ya da tartışma ölü noktaya gelir sessizlik başlarsa en iyi yol fikir taramasını başlatmaktır. Bazen de derse eğlenceli bir başlangıç yapmak için bu yönteme başvurabilir. Örneğin, sınıfa ?eski bir elbise askısı, elbise ya da palto asmaktan başka ne işe yarar?? diye sormak ilgiyi çekecektir. Fikir taramasında önemli olan basit bir sorun üzerinde mümkün olduğu kadar kısa bir süre durmaktır.

Forum: Özel bir tartışma yöntemidir. Bu yöntemde küçük bir grup öğrenci diğer öğrencilere bilgi verirler. Sununun sonunda dinleyiciler konuşmacılara konuya ilişkin sorular yöneltirler. Kendine soru yöneltilen öğrenci o sorunun cevabına verebilecek en yetkili kişi olarak açıklamalarda bulunur.

Seminer: Yüksek öğretimde sıklıkla kullanılan bu yöntem değişik biçimlerde uygulanmaktadır. En yaygın kullanım biçimi ise yazılı bir tez ya da çalışma üzerinde grupça tartışılmasıdır. Üzerinde görüşülecek yazılı materyal iki ? üç hafta önceden grup üyelerine dağıtılır. Böylece grup üyeleri çalışmanın üzerinde enine boyuna inceleme yapma imkanına kavuşurlar.

Faydaları

 • Demokratik bir yöntemdir.
 • Öğrenciler tartışarak öğrenirler.
 • Öğrencilerde konuşma, soru sorma, sorulan soruları hemen cevaplama gibi yetenekler geliştirilir.
 • Grup içinde aidiyet duygusu geliştirir. Öğrenciler daha iyi ilişkiler kurar, birbirlerine daha yakın hissederler.
 • Öğrenciler kendi düşünce ve görüşlerini açıkça ortaya koyma imkanına kavuşur, diğerlerinin düşünce ve görüşlerini öğrenirler.
 • Diğer öğrencilerin kendi görüşleri üzerindeki eleştiri ve değerlendirmelerini öğrenirler.
 • Belli bir soruna tek başlarına getirebilecekleri çözümlerden çok daha farklı çözümlerin olduğunu görürler.
 • Serbest akıcı bir tartışma ortamında olmak öğrencileri her zaman rahatlatır ve iyi tutumlar geliştirmelerine neden olur.
 • Öğrenciler kendi kendilerini disipline etmeyi öğrenir.
 • Bu yöntemde öğretmen öğrencilerini daha iyi tanıma imkanına kavuşur. Grup içinde öğrencilerin davranışlarını gözlemek, onların zihinsel, sosyal ve psikolojik gelişimleri hakkında fikir verir.

Sınırlılıkları

 • Zaman gerektirir.
 • Konuşmaları konu üzerinde tutmak oldukça zordur. Kolayca amacından saptırabilir.
 • İyi disipline edilmiş bir sınıf gerektirir. Konuşmalar ilerledikçe sınıfta sessizliği sağlamak çoğu kez zorlaşır.
 • Bazı konuşmalar çok uzayabilir ve anlamsızlaşabilir.
 • Grup liderliği oldukça zordur.
 • Bazı öğrenciler bu tür etkinliklere kesinlikle katılmak istemezler.
 • Yine bazı öğrenciler kolaylıkla kendini kontrol edemez duruma gelebilir. Bu yöntem örneğin kolayca sinirlenen öğrenciler için uygun bir yöntem değildir.
 • Grup tartışmalarını sonuçlandırmak güç olabilir.
 • Toplantı başkanlığı özel bir hazırlık ve titiz bir uygulama gerektirir.
 • Çok kalabalık sınıflarda uygulanamaz.

En İyi Kullanım İçin Rehber İlkeler

 • Konu seçimine özen gösterme.
 • Grup oluşturmaya özen gösterme.
 • İyi bir hazırlık yapılmasını sağlama.
 • Tartışma yöntemine özen gösterme.

Grup tartışması yönteminde en önemli görev toplantıyı yönetecek olan başkana düşmektedir. Bu görevi en iyi biçimde yürütebilmesi için toplantı başkanına şu önerilerde bulunulmaktadır.:

-Toplantıya katılan öğrencileri bir bir tanıtın

-İlgiyi çekecek ve dikkatleri toplayacak bir başlangıç yapın.

-Toplantıyı nasıl yönetmek istediğinizi ve uyulması gereken kuralları önceden açıklayın.

-Serbest tartışma yapılabilecek bir atmosfer yaratmaya çalışın.

-Toplantıya katılanlara, kişilerle değil, yalnız fikirlerle ve sorunlarla ilgilenmeleri gerektiğini hatırlatın.

-Her seferinde yalnızca bir öğrencinin konuşmasına izin verin.

-Gruptaki her öğrencinin katılmasını sağlamaya çalışın, konuşmak arzusunda olanlara sırası ile katılma imkanı tanıyın.

-Amacın grup halinde düşünmeyi güdülemek ve geliştirmek olduğunu unutmayın. Hiçbir zaman toplantının kendilerini ilgilendiren konuları tartışan küçük gruplara bölünmesine izin vermeyin.

-Öğrencilerin birbirlerinin fikirlerine hoşgörü ve saygı göstermesi konusuna özen gösterin.

-Toplantı başkanı olarak kendi fikirlerinizle tartışmacılara baskı yapmayın.

-Tartışma ilerledikçe konuyu sık sık özetleyin.

-Tartışmanın konu dışına çıkmasına izin vermeyin. Grubu konu içinde tutarken, nazik fakat azimli davranın.Konu ile ilgisi olmayan hususları tartışmak isteyen bir öğrencinin tüm grubun vaktini almasına izin vermeyin.

-Bazen gruptaki öğrencilerin akıllarının karışması yüzünden tartışma konu dışına çıkabilir. Bu durumda konuyu ve sorunu bir kez daha tekrar edin.

-Zamanı en iyi şekilde kullanmaya özen gösterin ve zaman dolduğunda tartışmaları özetleyerek toplantıyı kapatın.

Hakkında İdris Gündüzalp

PdrGünlüğü sitesinin kurucu ve editörü olarak yaklaşık 6 yıldır burada yazıyorum. Uzmanlığım çocuk ve ergen psikolojisi olmakla beraber temel amacım mesleğimiz için faydalı paylaşımlarda bulunmaktır.

İlginizi Çekebilir

Dikkatinizi Toplayıp Konsantrasyonunuzu Kuvvetlendirin

Dünyanın neresinde olursa olsun, ‘’Kaçınızda konsantrasyon sorunu var?’’ dediğimde, %95’i elini kaldırıyor. Elini kaldırmayan %5 …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir