Anasayfa » Egitim » Eğitim de Beyin Fırtınası Yöntemi

Eğitim de Beyin Fırtınası Yöntemi

Beyin fırtınası, bir gruba ait öğrencilerin, açık fikirli olarak, bir konu, olay veya problem durumu hakkında düşünmelerini ve mantıklı olup olmadığı endişesine kapılmadan olabildiğince çok sayıda fikir üretmelerini istemek olarak tanımlanabilir. Beyin fırtınası stratejisinin temel amacı, öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini pratik etmelerini sağlamaktır.

Beyin fırtınası stratejisi, küçük ve büyük gruplar içinde kullanılabilir. Bu stratejinin amacı, öğrencilerin belli bir işi başarmak için, mümkün olduğunca çok sayıda alternatifi göz önünde bulundurmalarını sağlamaktır. Beyin fırtınası stratejisinde başarı için, öğrencilerin bütün fikirlerinin kaydedilmesi ve yargısız olarak kabul edilmesi gerekir.

Beyin fırtınası, belli bir konu veya probleme ilişkin öğrencilerin fikirler veya seçenekler geliştirmelerine olanak sağlar. Beyin fırtınası, öğrencileri olaylar veya olgular hakkında varsayımlar üretmeye yöneltir. Ayrıca, tersine beyin fırtınası aktivitelerinde öğrenciler, problemleri tersinden ele alarak irdeleyebilirler. Bu yolla, eğitimde olayların yanlış veya olumsuz yönleri vurgulanarak, dolaylı çözüm önerileri geliştirmek amaçlanır. Örneğin, öğrencileri kopya çekmeye nasıl yönlendirebiliriz? Öğrencileri nasıl daha sorumsuz duruma getirebiliriz? Okuldaki devamsızlığı nasıl arttırabiliriz? Öğrencilerdeki çalışma alışkanlığını nasıl köreltebiliriz?…

Etkili bir beyin fırtınası veya tersine beyin fırtınası sürecinin oluşabilmesi, başlıca dört faktöre bağlıdır.

1.Beyin fırtınası esnasında öğrencilerin ileri sürdükleri fikirler asla eleştirilmemelidir. Çünkü, öğrencilerin, hayal güçlerini rahatça kullanabilmeleri için düşüncelerinden dolayı yargılanacakları endişelerini taşımamaları gerekir.

2.Beyin fırtınası esnasında öğrencilerde sınırsız düşünme özendirilmelidir. Dolayısıyla, öğretmen için öğrencilerin ürettikleri fikirlerin acayip veya tuhaf olması pek önem arz etmez; aksine, bu tür fikirler özendirilir. Çünkü, beyin fırtınası esnasında ortaya atılan olağandışı fikirler problemlere yeni çözüm yolları üretmek için gereklidir.

3.Beyin fırtınası esnasında öğrencilerin fikirlerinde genellikle nitelik yerine nicelik aranmalıdır. Bu nedenle, beyin fırtınası modeli uygulanırken öğrencilerin karşılaştıkları probleme ilişkin olarak iyi bir çözüm üretme olasılığını arttırmak için, onların mümkün olduğu kadar çok sayıda fikir üretmelerini cesaretlendirmek temel prensiptir.

4.Öğrencilerin beyin fırtınası gerçekleştirmelerindeki amaçları, gelişme ve geliştirme olmalıdır. Çünkü, beyin fırtınasında, öğrencilerin birbirlerinin fikirlerinden de esinlenerek düşünce listesindeki fikirlerin çoğaltılması amaçlanır.

Faydaları

 • Öğrencilerde yaratıcı düşünmeyi geliştirir.
 • Bu yöntemle öğrenciler, kısa zamanda belli bir konuya ilişkin olarak çok sayıda fikir ve düşünce üretirler.
 • Öğrencileri öğrenmeye motive eder.
 • Öğrencilerin belli bir konuya ilişkin farklı görüş ve düşünceleri kabul etmelerine yardımcı olur.
 • Kullanımı oldukça kolaydır ve pek fazla hazırlık gerektirmez.

Sınırlılıkları

 • Beyin fırtınası esnasında her öğrenciyi ayrı ayrı değerlendirmek oldukça güçtür.
 • Ortaya atılan her fikrin yazılması zorunluluğu, fikirlerin akış hızını yavaşlatabilir.
 • Öğrencilere yapıcı eleştirilerde bulunma fırsatı pek yoktur.
 • Beyin fırtınasının yönlendirilmesi için iyi bir başkan ve not tutan bir üye olmazsa, başarı azalır.

En İyi Kullanım İçin Rehber İlkeler

 • Beyin fırtınası esnasında eleştiri, yargılama ve değerlendirme kapı dışında bırakılmalıdır.
 • İnformal ve rahat bir sınıf ortamında gerçekleştirilmelidir.
 • Beyin fırtınası esnasında önemli olan fikirlerin niteliği değil, niceliği olduğu unutulmamalıdır; dolayısıyla, ne kadar defolu olurlarsa olsunlar, bütün fikirler ifade edilebilmelidir.
 • İleri sürülen her fikir, not tutan bir kişi tarafından mutlaka kaydedilmelidir.
 • Tartışmayı yönlendirecek iyi bir başkan gereklidir.

Hakkında İdris Gündüzalp

PdrGünlüğü sitesinin kurucu ve editörü olarak yaklaşık 6 yıldır burada yazıyorum. Uzmanlığım çocuk ve ergen psikolojisi olmakla beraber temel amacım mesleğimiz için faydalı paylaşımlarda bulunmaktır.

İlginizi Çekebilir

Dikkatinizi Toplayıp Konsantrasyonunuzu Kuvvetlendirin

Dünyanın neresinde olursa olsun, ‘’Kaçınızda konsantrasyon sorunu var?’’ dediğimde, %95’i elini kaldırıyor. Elini kaldırmayan %5 …

Ne Düşündüğünü Merak Ediyorum