Anasayfa / Aile / Ergenlik / Dünya Sağlık Örgütüne Göre “Ergenlik”

Dünya Sağlık Örgütüne Göre “Ergenlik”

Ergenlik (Adölesan) dönemi geniş anlamıyla bireyin biyolojik, psikolojik ve sosyal değişimlerle çocukluktan yetişkinliğe geçiş periyodudur.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) adölesanlığın 10-19 yaşlar arasında olduğunu bildirmektedir. Adölesanlar birçok ülkede nüfusun % 20-25’ini oluşturmaktadır. Her beş insandan birinin adölesan olduğu,bunların % 85’inin gelişmekte olan ülkelerde yaşadığı da bilinen bir gerçektir. Genellikle gelişmekte olan ülkelerdeki kadınların okur-yazar olma oranı ve eğitim düzeyi ile Eğitim azlığı ve gelenekler yüzünden erken statüleri erkeklerden daha düşüktür, evlilik ve çocuk doğurma fazladır.

Asyadaki çoğu ülkede erken evlilikler yaygındır. Bu ülkelerde genç çiftler erkenden ya da evliliklerinin ilk yılı içinde gebeliği tercih ederler. Bir tahmine göre 15-19 yaş grubu evli kadınların oranı Afrikada % 40,Amerikada % 15, Okyanusya-da % 14, Sovyet Cumhuriyetlerinde % 9, Avrupada % 7dir.Türkiyedeki sorun genç yaş evlilikleridir. Evlilik öncesi cinsel deneyim gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki gençler arasında önemli bir problem olarak yaygınlaşmaya başlamıştır. Kentleşme ve gelişmeye paralel olarak evlilik yaşı artmakta ve gençlerin evlilik öncesi seksüel tutum ve davranışları değişmektedir.

Günümüzde seksüel aktivite, toplumun genelinde ve gençler arasında daha kabul edilebilir olmuştur. Kızlar ve erkekler seksüel olgunluğa erken yaşta ulaşmaktadırlar ve menarj erken başladığından, kızlar küçük yaşta gebe kalabilmektedirler. Amerikada yapı lan bir çalışmada ilk cinsel deneyimin erkekler arasında 15,kızlar arasında 17 yaşında yaşandığı belirlenmiştir. ABDdeki tüm genç kadınların % 45inin evlilik öncesi cinsel deneyimleri olduğu tahmin edilmekte ve bu rakam son 10 yılda % 15lik bir artış göstermektedir.

Türkiye Nüfus Sağlık Araştırmasında sadece kocalara ilk cinsel ilişkiye girdikleri yaş sorulmuştur. 25-29 yaşlardaki kocaların neredeyse üçte biri cinsel ilişkiye girmeye 18 yaşlarında başlamışlardır. Belirli yaşlar için ilk kez cinsel ilişkiye girme yüzdelerine bakıldığında, genç kuşaklarda belirtilen yaşa kadar cinsel ilişkiye girmiş olanların yüzdelerinin yaşlı kuşaklara göre daha yüksek olduğu gözlenmektedir. Genel olarak 19.2 olan ilk cinsel ilişki yaşı erkeklerin evliliklerinden (23.6) ortalama 4 yıl önce ilişkiye girmeye başladıklarını göstermektedir. Diğer ülkelerle kıyaslandığında ilk cinsel deneyimin ülkemizde daha geç yaşandığı görülmektedir. Bu durumun oluşmasında ülkemizdeki toplumsal değer yargılarının etkili olduğu düşünülebilir.

Yerleşim yerine göre bakıldığında ise, kentsel yerleşim yerlerinde yaşayan kocaların kırsal yerleşimlerde yaşayanlara göre daha erken cinsel ilişkiye girmeye başladıkları görülmüştür. Bunun yanı sıra bölgesel farklılıklar da dikkat çekicidir. Ortalama ilk cinsel ilişki yaşı Doğu Anadoluda en yüksek (% 20.7), Batı ve Güney Anadoluda en düşüktür (18.7). Eğitim düzeyi arttıkça ortanca ilk cinsel ilişki yaşı da azalmaktadır.Adölesanlar arasında üreme sağlığı sorunlarının daha çok olduğu gelişmekte olan ülkelerde cinsel ilişkinin artışıyla ilişkili faktörler şunlardır.

Erken seksüel olgunluk,

Adölesan seksüel davranışlarının kabulünde fikir birliğinin olmaması,

Üreme sağlığı  ve cinsellikle ilgili uygun bilginin olmaması,

Kültürel ve dini etkilerin azalması,

Kentleşme,

Geç evlenme

Hakkında İdris Gündüzalp

PdrGünlüğü sitesinin kurucu ve editörü olarak yaklaşık 6 yıldır burada yazıyorum. Uzmanlığım çocuk ve ergen psikolojisi olmakla beraber temel amacım mesleğimiz için faydalı paylaşımlarda bulunmaktır.

İlginizi Çekebilir

Uzun Bir Evliliğin Sırları Bulundu

Uzun ve mutlu evliliklerin ilk ve en önemli şartı niyettir. Uzun evlilerde görülen bu niyet, …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir