Anasayfa / Genel / Çocukta Cinsel Gelişimi Etkileyen Sosyolojik Faktörler

Çocukta Cinsel Gelişimi Etkileyen Sosyolojik Faktörler

Cinsellik; bedensel, psikolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik boyutları olan bir davranış biçimidir. Bireylerin yaşamlarını etkilediği gibi onların yaşam koşulları tarafından da etkilenmektedir. Cinsellik insan sağlığının bir parçasıdır. Sağlıklı olmak ise temel bir insan hakkıdır. Bu nedenle cinsel sağlık da temel insan haklarından biridir. Cinsiyet kavramı, kadın ve erkek arasındaki ruhsal, toplumsal ve kültürel farklardan oluşmaktadır.Yani erkeklerle kadınlar arasındaki farklar köken bakımından biyolojik değil, toplumsaldır.

İnsan, yalnız psikolojik ya da biyolojik bir varlık değildir. Onun bir de sosyal yönü bulunmaktadır. Onun davranışlarını yalnız düşünceleri yönetmez. Bunun ötesinde düşüncelerini etkileyen bir çevresi vardır.Toplumun inanç ve değer yargıları, istesek de istemesek de bizi etkiler. Havanın üzerimizde büyük bir basıncı olmasına rağmen, biz onu hissetmeyiz. Devamlı olarak onun içinde yasadığımızdan, o basınca alışmışızdır. Günlük deneylerimizde bunu görebiliriz.

Bir kahvehaneye girdiğimizde oradaki korkunç şekilde kirlenmiş hava bizi rahatsız eder. Bir süre oturunca, o pis kokuyu duymayız. Çünkü biz de o havaya alışmışızdır. Aynı şekilde, bizim dışımızdaki insanların bizim davranışlarımız üzerinde sezilmeyen fakat çok büyük bir etkisi vardır.Çoğu zaman onlar gibi konuşur, onlar gibi oturur, onlar gibi yürür, onların giydiğini giyeriz.Fikirlerimizin çoğu, onların fikirleridir. Çoğu zaman,tartıştığımız kişilerin fikirlerini onların bulunmadığı yerlerde savunuruz. Bu özellik de insanın yapısından gelmektedir. İnsan etkilenir, ama diğer insanları da etkiler.

Cinsiyet sadece biyolojik değildir.Cinsiyet biyolojik kökleri ile birlikte toplumsaldır. Biyolojik bir sabite teşkil etmez ve iç ve dış faktörlere tâbidir. Cinsiyetler arasında varlığı kabul edilen farklılıkların hepsi biyolojik yapıya indirgenemez. Sosyal çevrenin kız ve erkek çocuklarla ilişki kuruş biçimi de onların farklı yetişmelerinde önemli bir etken olur.İnsanlar bir yandan içinde yaşadığı fiziki koşullardan oluşan ?doğal?çevresi ile diğer yandan da insanlardan oluşan ?sosyal?çevresi ile sürekli bir iletişim içerisindedir.

Bu etkileşimin bir sonucu olarak birey içinde yaşadığı çevrenin ve toplumun gelenekleri, sosyal değerleri,yaşam biçime ve davranışları farklı olmaktadır.Bireyde gözlenen farklar bireyin sosyal çevresini oluşturan bir toplum içinde gerçekleşmektedir. İnsan toplumsal bir varlıktır, kendisini yaşadığı toplumdan soyutlayamaz. Bu nedenle kişi toplumla uyumlu olacak şekilde yaşamın her aşamasında oynamak zorunda olduğu değişik rolleri ve davranışları öğrenmesi gerekmektedir.

Toplumsal düzeyde cinsellik, insan yaşamının pek çok yönü ile ilişkilidir: Toplumun işleyişi, özelliği değer yargıları, yasalar, sanat, tarih, cinslere verilen roller, üretim, eş seçme ve evlenme tercihleri gibi pek çok alan ile ilişki içindedir.

Çoğu kültürde erkek ve kadınların farklılıkları, neleri yapıp neleri yapamayacakları oldukça açık seçik olarak belirlenmiştir. Bebekler daha doğmadan önce erkekler için mavi, kızlar için pembe renkli kıyafetler ve diğer özel eşyalarla ayırım olur. Bu ayırım daha sonra saç biçiminde, giydikleri elbiselerde ve oynadıkları oyuncaklarda olur. Bu farklılıklar bütün gelişme boyunca pekiştirilerek arttırılır.Cinselliğin ilk çağlardan başlayarak gösterdiği değişimler, toplumların ve bireylerin kültürel, ahlaksal, dinsel ve töresel yapılarına göre büyük farklılıklar göstermektedir. Bir toplumda ahlaksızlık olarak betimlenen uygulama başka bir toplumda yaşamın doğal normu olarak benimsenebilmektedir.

Hakkında İdris Gündüzalp

PdrGünlüğü sitesinin kurucu ve editörü olarak yaklaşık 6 yıldır burada yazıyorum. Uzmanlığım çocuk ve ergen psikolojisi olmakla beraber temel amacım mesleğimiz için faydalı paylaşımlarda bulunmaktır.

İlginizi Çekebilir

 2-3 Yaş Döneminde Çocukların Sosyal Gelişim Özellikleri

Sosyalleşme, bebeğin 3 ay dolaylarında insanla objeler arasındaki farkı görerek, değişik tepkiler göstermesiyle başlar. Bebekler …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir