Anasayfa » Pedagoji » Çocuklar Terör Olaylarından Nasıl Etkilenir ?

Çocuklar Terör Olaylarından Nasıl Etkilenir ?

Terör olaylarına maruz kalan çocuk ve ergenler yetişkinlerden farklı tepkiler verebilmektedirler. Çocuklarda, bir afet veya terörist eylemin ya da saldırının gerçekleşmesinin ardından ciddi psikolojik sorunlar görülebilmektedir. Bu etkilerin ortaya çıkması için de çocukların terör eylemine doğrudan maruz kalmaları gerekmemektedir.

Ayrıca çocuk ve ergenlerin terör olayının yakınında bulunmaları, terör olayının sonucunda sevdiklerinden birini kaybetmeleri, ya da sadece terörden etkilenen bir bölgede yaşamaları hatta televizyondan izlemeleri durumunda psikolojik sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bekleneceği üzere, yakınları zarar gören veya öldürülen çocuklar, daha ağır TSSB belirtileri sergilerken, küçük yaşta olanlar, bilişsel gelişim düzeylerinden dolayı çok daha fazla korkmaktadırlar (Burnham, 2005).

Okulöncesi yaş grubu çocukları, terör eylemlerinden nasıl kurtulacaklarını bilememenin de etkisiyle, üstün güçlere sahip olduklarını veya yakınlarının onları kurtaracağını hayal edebilmektedirler. Okul çağı çocukları ise, edilgin bir rol sergileseler de, olayın etkilerini hafifletmek için çarpıtmalar yapabilmekte ve yüksek duyarlılık seviyesinde bulunmalarının etkisiyle, gelecekteki olası tehlikelerin de onlara zarar vereceği kurgusunu geliştirebilmektedirler. Bu çocuklarda, psikosomatik yakınmalarla beraber sinirli, hırçın, kaba ve tahrik edici davranışlar, ayrıca sosyal ilişkilerinde incinmeler sıklıkla görülmektedir

Ergenlik, riskli ve dengesiz bir dönem olmasına rağmen, Tatar ve Amram (2007) ergenlerin, terörist eylemlere maruz kaldıklarında daha işe yarar baş etme mekanizmaları geliştirdiklerini vurgulamaktadır. Ancak, bulgular, terörist eylemlere yoğun biçimde maruz kalınması durumunda ergenlerin şiddet gibi işe yaramayan baş etme mekanizmalarına yönelmesinde artış olduğunu ve bu artışın da hissedilen tehdit duygusu, yaşanılan yerdeki risk ve şiddetin devamlılığıyla bağlantılı olduğunu göstermektedir (Even-Chen ve Itzhaky, 2007).

Terörizmin, ergenlerin kendi psikolojik yılmazlık seviyeleri üzerinde de kalıcı etkisi vardır. Yetişkinlere benzer duygularla tepki veren ergenlerde travma sonrası dışa vurma eğilimi de yaygın olarak görülmektedir (Thompsonve Massat, 2005).

İfade edilen bu terör sonrası dönemlerde çocuk ve ergenlerin yalnızlık duyguları ve güvenlik endişeleri ile ilgili kaygıları uygun şekilde giderilmeli, psikolojik iyi oluş düzeyleri desteklenmeli, korku ve endişeleri anlayışla karşılanmalı ve zedelenen güvenlik duyguları yeniden yerine konmalıdır (Demirli, 2011).

Hakkında İdris Gündüzalp

PdrGünlüğü sitesinin kurucu ve editörü olarak yaklaşık 6 yıldır burada yazıyorum. Uzmanlığım çocuk ve ergen psikolojisi olmakla beraber temel amacım mesleğimiz için faydalı paylaşımlarda bulunmaktır.

Ne Düşündüğünü Merak Ediyorum

%d blogcu bunu beğendi: