Anasayfa » Pedagoji » Çocuk & İstismar » Çocuk İstismarının Türleri ve Özellikleri

Çocuk İstismarının Türleri ve Özellikleri

Çocuk istismarı, erişkin bireylerin bakmakla yükümlü oldukları çocukların sağlık ve iyilik hallerini sağlamakta yetersiz kaldıkları durumları tanımlamaktadırlar. Bir sendrom olarak kabul edilebilecek olan çocuk istismarı olgusu tıbbi, hukuki, gelişimsel ve psikososyal açılardan irdelenebilir.Kısacası çocuk istismarı olgusu geniş bir yelpazede değerlendirilmektedir.

Çocuk istismarı çocuğun bakımından sorumlu olan erişkin bireylerin çocuğun fiziksel, gelişimsel ve psikososyal açıdan iyi olma halini olumsuz yönde etkileyen tutum ve davranışlarını içermektedir. İstismar olgusu çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir;

 • a) Fiziksel istismar
 • b) Cinsel istismar
 • c) Duygusal ve psikolojik istismar
 • d) İhmal

İhmal olgusu da kendi içinde alt gruplara ayrılabilir. Fiziksel ihmal, ilgi ve kollama eksikliği, eğitim açısından ve son olarak duygusal ve psikososyal açıdan ihmallere rastlanmaktadır.Sonuç olarak aile içinde çocuğa karşı kötü tutum uygulanması (istismar olgusu) ya da bilinçli ya da bilinçsiz olarak çocuğa hak ettiği bakımın ve ilginin gösterilmemesi (ihmal olgusu) sonucunda çocuğun normal büyüme ve gelişimini tamamlayamaması ve iyilik durumu dışında olması istismar ve ihmal olarak tanımlanabilir.

İstismar aktif bir eylemdir ve çocuktan sorumlu kişi ya da kurum tarafından gerçekleştirilir.Açık ve kaba sömürü olarak da nitelendirilen istismar üç boyutta incelenir fiziksel, cinsel ve duygusal.

Fiziksel İstismar

Fiziksel istismar kavramı, kaza sonucu olmayan ve çocukta fiziksel bir hasara, yaralanmaya ve hatta ölüme neden olabilen tüm erişkin davranışlarını kapsamaktadır. Çürükler, morarmalar, çıkık ve kırıklar ve baş travmaları, fiziksel istismar sonucu sıkça meydana gelen hasarlar arasında sayılmaktadır. Hamilelik sırasında annenin aşırı alkol ve uyuşturucu kullanması ve çocukların kastı olarak öldürülmeleri, yakılmaları ve zehirlenmeleri gibi olaylar da bu konu çerçevesinde ele alınmaktadır.

Cinsel İstismar

Kısaca, erişkinin cinsel çıkarları doğrultusunda çocuğun kullanılması ve çocukların kasti olarak tanımlanabilen bu çocuk erişkin arasında ki ilişki türü, çağlar boyu süregelmiştir.Hiçbir konu, bu ilişki, türü kadar kamuoyunun ilgi kaygı, korku, tabu ve suçluluk duygularına neden olmamıştır.Cinsel istismar; bedensel temas içeren ve bedensel temas içermeyen davranışlar olarak iki boyuta ayılmıştır. Bedensel temas içermeyerek teşhircilik (exibitionism) gözetleyicilik (voyeurism) ve cinsel ilişkinin çocuklara izletilmesi gibi davranışların; bedensel temas içeren cinsel istismar kapsamına ise, vajinal, oral ve anal cinsel ilişkilerin ırza geçme, genitallerle oynama, ensest ve fuhuşun girdiği belirtilmiştir.

Duygusal İstismar

Literatürde, duygusal istismarın tanımı , çocuğun duygusal, sosyal ve kişilik gelişimini engelleyici tüm davranışları içermektedir. Bu durumlara hem aile içinde bireysel boyutta (aşağılanma, eleştirme, reddedilme, korkutulma tehdit edilme) hem de toplumsal ve kültürel boyutta rastlamak mümkündür.Konuyla ilgili yapılan literatür taramasında doğrudan ve şiddetli duygusal istismarın, çocuklardaki bir çok davranış problemleri ve öğrenme güçlükleriyle (yalancılık hırsızlık, düşük benlik kavramı, aşırı bağımlılık, başarısızlık depresyon, saldırganlık gibi) yakından ilişkili olduğuna dikkat çekmişlerdir.

İhmal

İhmal, genelde, ailenin, ilgili kurumların ya da devletin çocuğa karşı en temel yükümlülüklerini yerine getirmemesi şeklinde tanımlanır. İstismar ve ihmali birbirinden farklı laştıran en önemli öğe, birincisinin aktif, ikincisinin ise pasif bir olgu olmasıdır. Bu nedenle ihmal bazı yazarlarca eylemsizlik şeklinde de tanımlanmaktadır. İhmal üç ayrı boyutta fiziksel cinsel ve duygusal incelenebileceği halde, bu boyutları istismarda olduğu gibi birbirinden ayırmak oldukça güçtür. Çocuğun terk edilmesi, gerektiğince beslenip giydirilmemesi, denetlenmemesi ve sağlık kontrolünün yapılması, fiziksel ihmale, sevilmemesi ve ihtiyacı olan duygusal ihmale, cinsel sömürüye karşı yeterince korunmaması da cinsel ihmale örnek eylemsizlikler arasında sayılmaktadır.

Genelde ihmal, daha çok toplumsal ve ekonomik nedenlere bağlı olarak düşünülür ve sayıca istismarın on katı kadar olduğu tahmin edilir. Ancak önlem çabalarında istismara oranla çok daha geniş boyutlu toplumsal ve ekonomik kaynaklar gerektiği için, batılı bilim adamları ve ilgili kurumlar tarafından az irdelenmiş bir konu görünümündedir. İhmal, varlıklı batılı ülkelerde yoksul azınlık sınıfın bir sorunu, yoksul ve gelişmekte olan ülkelerde ise önlenmesi daha karmaşık toplumsal sorunların (işsizlik, kötü ev koşulları,çok çocukluluk, kısıtlı sağlık ve eğitim kurumları) çözümüne bağlı bir problem olarak algılandığından henüz yeterince ilgi çekmemektedir. Bu nedenlere bağlı olarak çocuk ihmalinin oldukça ihmal edilmiş bir konu olduğu söylenebilir.

Cinsel İstismar Kapsamına Giren Davranışlar

Cinsel istismar sözle tacizden, vaginal veya anal cinsel ilişkiye kadar çeşitli boyutlarda olabilmektedir.Müteaddit defalar, çocuğa cinsel ilişki için güzelliğinden, uygunluğundan bahsetmek, cinsel ilişki tehdidinde bulunmak ve çocuğu bu korkular ile yaşamak zorunda bırakmak,

Çocuğu, pornografik görüntü ve filmleri seyretmek zorunda bırakmak,

Çocuğu kasıtlı olarak, erişkin cinsel organlarını ve cinsel ilişkilerini seyretmek zorunda bırakmak,

Çocuğun bedenini cinsel amaçlı okşamak veya öpmek,

Çocuğun bedeninde mastürbasyon yapmak,

Vaginal veya anal cinsel ilişkide bulunmak.

Çocuğu cinsel istismardan korumada dikkat edilmesi gereken üç nokta vardır;

1-Bedeninin kendisine ait olduğunu anlayabilmesi ve gerektiğinde koruyabilmesi.

2-Ebeveyni ve doktorlar dışında, vücuduna hiç kimsenin dokunmaması gerektiğini öğretilmesi.

3-Rahatça cinsel nitelikli sorular sorabileceği bir ilişki yaratarak, yaşına uygun bilgiler aktarılmalıdır.

Hakkında İdris Gündüzalp

PdrGünlüğü sitesinin kurucu ve editörü olarak yaklaşık 6 yıldır burada yazıyorum. Uzmanlığım çocuk ve ergen psikolojisi olmakla beraber temel amacım mesleğimiz için faydalı paylaşımlarda bulunmaktır.

İlginizi Çekebilir

Disiplin Olmadan Çocuk Yetiştirilemez

Disiplin Olmadan Çocuk Yetiştirilemez dediğimiz için çocuk eğitimi üzerine belki de en çok konuşulan konulardan …

6 Yorumlar

 1. misafir

  tecavüzcünün ve istismarcının kurtulmasına yarayan bu ruh saglıgı raporlarları derhal kaldırılmalıdır.Ayrıca bu ruh saglıgını tespit edeyim derken elle parmakla ruh saglıgını bozuyorlar sonrada bu rapora göre suçsuzlarda 15 20 yıl alıyor.8 sene önceki adaletli yasaya dönelim cinsel istismar yabancılardan 8 sene önce yanlış ögrendik herşeyi yanlış.çok öşürtüldü adalet kalmadı.herşey cinsel istismara sokuldu hakimler savcılar yolda yürümeye korkuyoruz diyorlar.oysa esas tanıdıktan geldigi belli bunları tespit edilmiyor.saçının teline kaza ile temas edene gel 15 20 yıl.hakimler bali rapor basitine olmasın diye yalvarıyor.eh söz verdiler yanlışlıgı farkettiler yasa çıkarda somut delillere göre gerçek adalet gelir.hemde kızlar muayene dalgasına orası burası ellenip pisikolajisi ni bozmazlar ve bazı masumlarda yüksek cezalara çarptırılmanın önü kesilir.ADALET GELİR..

 2. misafir

  ruh saglıgı kalıcı bozuk olan nasıl oluyorda fakülteyi kazanıyor.avrupa konseyi test yapın okul başarısına bakın diyor.tabi bizde bakmıyorlar sırf ceza vermek için düzmece raporlar 15 yıl adam suçlu olmasada cezaevleri doldu.Adli Bilimciler size soruyorum nasıl oluyor kendi yasamını idame edemeyecek derecede ruhsal saglıgı bozuk olan fakülteki kazanıyor.sizin rapora göre kazanamaz ama kazanmıiş demekki yankış rapor vermişsiniz yazık degilmi o adama yıllarca xeza evinde yatacak tek sizin raporunuzdan böyle binlerce şuçsuz kişi var yazık degilmi bu topluma bilgi verin adalet yok deyin konu cinsellik oldumu gerisi teferruat deyin.vicdanmı o ne yahu deyin.böyle rapor verip nasıl rahat yemek bogazınızdan geçiyor nasıl rahat uyuyorsunuz onu bu topluma anlatınız.hatta kalıcı bozuk dediginiz kişilerin hiç ilaç kullanmadıklarını tedavi olmadıklarını yazınız başarılarınızı anlatınız.Bunları delil olarak sunanların delilleri kabul olmadıgını insanların suçsuz içeri tıkmanın güzelligini anlatınız.iki feminist erkek düşmanı eylem yapınca cezaları 20 kat arttırdıgınızı anlatınız.Toplum ne kadar ahlaka önem verdigimizi anlasın çünkü biz ahlaklıksızlık olmasında adaletsizlige razıyız hoşnutuz deyip anlatınız

 3. Cinsel İstismar yasası degişmezse cinsel istismarla suçlananlara acırım.Tecavüz edenlerede kızamam.Nedemi kızın burnuna dokunan,saçına dokunan istismarcı.istismarada tecavüzede aynı agırlaştırıcı ceza uygulanıyor.Yerel mahkeme bile tecavüz fiiliyle temas etme arasında fark vardır.agır suçla hafif suça aynı agırlaştırıcısı ceza uygulaması olmaz dedi.Tecavüzcüye verilen 15 yıllık ceza istismara burnuna,saçına dokunanada veriliyor.Kaza ilede olsa çünkü iddia oldumu sanıgın yapacagı bir şey yok.istismara 3 yıl verilmesi gerekirken 15 yıl 12 yıl düzmece ruhsaglıgı raporlarından fazladan adaletsizce veriliyor.onun için istismarla suçlananlara acıyorum.

 4. erkekler uyanın birileri erkekleri sanık bayanları magdur tanımıyla erkek düşmanlıgı yapıyor.2 yıldır ilişki olursa rıza yoktur denirmi.birileri kabul etmem deyip yargıyı etkilemesi dogrumu.düzmece raporlarla 15 yıl verirkan şimdi bozulmuş kabul maddesi çıkarılması dugrumu.saçının teline dokunanla tecavüz eden aynı kefeye konarak yargılama dogrumu.sadece magdurun iddialarına göre ceza vermek dogrumu.bütün avrıpa test yapın okul başarısına bakarken bizde ugraşamayız bozulmuş kabul hatta 15 yıldan az olamaz tüm cinsel suçlarda demek dogrunu.saçına dokunulan bir kız kalıcı bozuk raporu vermişler her yıl takdirle geçiyor avrupada bu kişiye ceza vermezler kalıcı bozuk olan takdirle geçemez derler bizde 15 yıl ceza dogrumu.evrensel adaletten işimize gelmedimi almamak dogrumu.cinsellik oldumu bayan hep magdur erkek suçlu dogrumu.bu uygulamalar tüm bayanların işine gelmedimi böyle yakandımı magdur erkek suçlu bayan rızası olmasa 2 yıl ilişki olurmu,yakında rıza olamaz maddeside çıkacak bayan olmak varmış uyanın.her an masum ilişki bozulunxa istismarcı sapık olmak onların elinde savunacak 1 madde bulamazsınız kendinizi o zaman anlarsınız uyanın

 5. Başınıza kadından hele çocuktan bir iftira gelirse avukat tutmayın paranız cebinizde kalsın içeride harcarsınız.savunacak bir yol bırakılmamış.Koruma adı altında onlar magdur.onlar iftira atmaz.yalan söylemez.yanlış algılamaz.iddialarına itibar.rızaları olmaz.algılamaları gelişmemiştir.ilgili yerlerde agladımı hiç delilde olmasa düzmece raporlar.şimdi bunada gerek yok bozulmuş kabul ceza 15 yıldan az olamaz.Avrupa konseyi test yapın okul başarısına bakın diyor.Bunlarla ugraşamazlarmış.Benim bildigim düzmece raporla kalıcı bozuk verilmiş ama cocuk her yıl takdirle geçiyor.Bu nasıl adalet.evrensel adaletten işimize gelmedimi kaçıyoruz.yazık degilmi düzmece raporlarla veya test yapmadan okul başarısına bakmadan 15 yıl adaletsiz ceza vermek.Korumanı yapmalısın ama adaletinide dogru uygulamalısın.

 6. istismar Tecavüz ruh saglıgını kesin bozuyorsa niye Avrupa Konseyi Test yapın okul başarısına bakın diyor.Onlar test yapıyor okul başarısına bakıyor adaleti arıyor.SİZ bakamayız ugraşamayız demeniz adaletsizlige devam demektir.o zaman onlardan işinize geleni zihniyetinize uyanı al.uymayanı alma sadece iddia oldu masum insanlarıda ruhsaglıgıbozulmuş kabul incelemeden 15 yıldan az olamaz maddesi getir masumlarıda tık.Bu ne vicdansızlık,bu ne kin düşmanlık bu ne adaletsizlik.test yapın okul başarısına bakın inceleyin ayrıca yargıtayın istedigi suçun ani ve kesik hareketlerle işlenmesi maddesini çıkarın

Ne Düşündüğünü Merak Ediyorum

%d blogcu bunu beğendi: