Anasayfa » Pedagoji » Çocuk Cinsel Suçlulara Mediko-legal Yaklaşım

Çocuk Cinsel Suçlulara Mediko-legal Yaklaşım

Cinsel suç işleyen çocuk popülâsyonuna klinik ve yasal yaklaşımlar kültürden kültüre, ülkeden ülkeye farklılıklar göstermektedir. Bu konuda, toplum katmanları, yargı mensupları ve bilim insanının bakış açıları da çok çeşitlilik arz etmekedir.

Daha önceleri bir anlamda görmezden gelinen ve küçümsenen bu konu, kimi zaman bireyin sosyal gelişim basamaklarından anatomik ve cinsel merak kaynaklı cinsel oyunlara bağlanmış,kimi zaman da üzeri örtülmüştür. Ancak son 40 yılda batı toplumlarında konuya ilgi artmış,problemin etiyolojisine ve çözümüne yönelik teorik ve ampirik çalışmalar yapılmıştır.

Tıbbi ve sosyal profesyonellerin çocuk cinsel suçluluğunu daha iyi anlama ve çözüm geliştirme yolunda fail özelliklerini, etiyolojik risk faktörlerini, gelişimsel basamaklarına yönelik çabalarına devam etmelerinin yanı sıra hala net cevaplar verilememiş olması nedeniyle sağlıklı yaklaşım politikaları geliştirilememiştir. Bu noktada, otoritelerin toplumu koruma refleksi ile radikal kararlar alabildiği dikkati çekmektedir.

Diğer yandan ülkemiz ve doğusunda kalan ülkelerde bilimsel çalışma eksikliğine ikincil çocuk cinsel suçluluğuna yönelik klinik ve yasal yaklaşımların halen temellendirilemediği ve standardize edilmediği dikkati çekmektedir. Bu bağlamda, yazımızın bu bölümünde öncelikle çocuk cinsel suçluluğuna yönelik temel mediko-legal yaklaşımlara ana hatları ile değindikten sonra konuya dair uluslar arası ve ulusal mevzuat detaylı şekilde ele alınmaya çalışılacaktır.

Çocuk cinsel suçluluğuna yaklaşım yöntemleri olarak farklı uygulamalar olduğu,bunların;çocuk mahkemelerinde yargılama,yetişkin mahkemelerinde yargılama, hapis cezası verme,failleri kayıt altına alma (yasal fişleme), bu faillerin kayıtlarını topluma deşifre etme ve zorunlu tedavi olarak sınıflandırılabilmektedir.

Amerikan ulusal çocuk yargı merkezi verilerine göre; çocuk cinsel suçluluğu ile mücadelede çocukların yetişkin mahkemelerinde yargılanması ile iddia edilen cinsel suç bağlamında çocukların yetişkin gibi kabul edildikleri ve eş sorumluluk noktasında değerlendirildiklerine dikkat çekilmektedir.

Yetişkin mahkemelerinde hizmet veren yargı mensupları, etik, vicdani ve legal sorumlulukları gereği sadece çok ciddi cinsel suç işleyen çocukların yargılamalarında yetkilerini kullanmaktadır. Ancak, ilginç olarak adi suç işleyen çocukların dahi yetişkin mahkemelerinde yargılanması oranının her geçen gün arttığı gözlenmektedir.

Amerika?da birçok eyalette çocukların yetişkin mahkemelerinde yargılanabilmeleri için mevcut yaş sınırlarının düşürüldüğü, bazılarında ise yaş sınırlaması olmadığı belirtilmektedir. Hapis cezası verme, failleri kayıt altına alma (yasal fişleme)  ve bu faillerin kayıtlarını topluma deşifre etme gibi diğer çözüm modellerin halkı koruma refleksi ile suçtan ve suçludan intikam alma mantığı ile önerildiği düşünülmektedir.

Amerika?da çocuk cinsel suçluluğunda cezalandırmaya alternatif yaklaşım olarak zorunlu tedavi yöntemi de bulunmaktadır. Bu modelde, çocuk toplumdan ayrılmadan yasal denetimle takip edilen psiko-sosyal destek almakta ve rehabilite edilmektedir.

Bu tedavi sürecinde tedaviden sorumlu profesyonel ve yasal denetimci mahkemeye uyum sürecine dair rapor sunmaktadır. Rehabilitasyon sürecine çocuğun uyum sağladığı durumlarda ceza ertelenmektedir.

Hakkında İdris Gündüzalp

PdrGünlüğü sitesinin kurucu ve editörü olarak yaklaşık 6 yıldır burada yazıyorum. Uzmanlığım çocuk ve ergen psikolojisi olmakla beraber temel amacım mesleğimiz için faydalı paylaşımlarda bulunmaktır.

İlginizi Çekebilir

Çocuklarınızı Cinsel Tacizden Nasıl Koruyabilirsiniz

Cinsiyet toplumdaki en temel kategorilerden birisidir. Cinsiyeti belirleyen şey ise biyolojik yapıdır. Temelde cinsiyet rolleri …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir