Anasayfa » Pedagoji » Çocuk & İstismar » Çocuğun “İhmal Edilmesi” Bir İstismardır

Çocuğun “İhmal Edilmesi” Bir İstismardır

En yaygın çocuk istismarı türlerinden biri olan ihmal, çocuğun annesi babası ya da ona bakmakla yükümlü olan kişi/kişilerce beslenme, barınma, giyim, eğitim, sağlık, temizlik, sevgi ve güven gibi temel gereksinimlerinin karşılanmaması ya da yaşına uygun bakımın verilmemesi durumu olarak tanımlanabilir. İhmalin hem fiziksel hem de davranışsal göstergeleri bulunmaktadır. İhmalin fiziksel göstergeleri üç grupta toplanabilir.

Bunlardan ilki, çocuğun yeterli derecede denetlenmemesidir. Yalnız bırakılmaması gereken bir yaşta olan çocuğun uzun bir süre yalnız kalması, evin içinde ya da dışında olan tehlikelerden korunmaması, arkadaşlarıyla dışarıda oynamasına izin verilmemesi ya da gereğinden fazla oynamasına izin verilmesi, sık sık kazaya uğraması, uygun olmayan kişilerin bakımına bırakılması, terk edilmesi, evden kovulması ve evden kaçan bir çocuğun tekrar eve alınmamasıdır.

İkinci grupta ise çocuğun eğitiminin aksaması yer almaktadır. Çocuğun okula gitme yaşı geldiği halde okula kaydettirilmemesi önemli bir eğitim ihmali olup bu durum kız çocuklarında daha çok görülmektedir. Bunun yanında çocuğun devamsızlığına göz yumulması, ailenin okul toplantılarına katılmaması ya da çağrıldığı halde okula gelmemesi, anne ve babanın çocuk hakkındaki soruları yanıtlamaması ya da bilmemesi, özel eğitime gereksinimi olan çocuğun bu eğitimi almasının engellenmesi durumları bu grupta yer alan istismarlara örnek olarak verilebilir.

Üçüncü grup ise çocuğun tıbbi bakım, sağlık ve hijyen koşullar ının yerine getirilmemesidir.Ekonomik bakımdan ailenin durumunun elvermesine ve çocuğun da gereksinimi olmasına karşın, çocuğun tıbbi bakımı yerine getirilmemekte ya da gözardı edilmektedir. Ayrıca, çocuğun yaşıtlarına göre kilosunun çok düşük olması ya da fazla olması, çocuğun beslenme çantasına bir şey konulmaması, kahvaltı yapmadan okula gönderilmesi, çocuğun sürekli olarak yiyecek çalması gibi durumlar eksik ve kötü beslenme konusunda bir ihmalin varlığına işaret etmektedir. Öte yandan, çocuğun aşırı pis ve bakımsız bir biçimde okula gönderilmesi, cildinde hijyenin yeteri kadar sağlanamamasından dolayı yaralar ve kaşınmaların olması, mevsime göre giydirilmemesi, güvenli ve uygun olmayan yerlerde barındırılması da bu grup içinde ele al ınabilir.

Yukarıda da belirtildiği gibi ihmalin göstergelerinden biri de davranışsaldır. Çocuğun, konuşurken sürekli sözünün kesilmesi ya da konuştuklarının önemsenmemesi biçiminde konuşmasına izin verilmemesinin ihmalin davranışsal göstergeleri arasında yer aldığını ifade etmektedir. Yine aynı şekilde, bunun yanı sıra çocuğun aşırı saldırgan ya da içe kapanık olması, parmak emme, altını ıslatma gibi yaşına ve gelişim düzeyine uygun olmayan davranışlar sergilemesi, iletişim kurmada zorlanması, öğrenme güçlüğü yaşaması, sevgi ve ilgiye aç olması,madde bağımlısı olması, en ufak bir hatasından dolayı cezalandırılacağını düşünmesi, herhangi bir neden olmaksızın fiziksel, zihinsel ve psikomotor becerilerinde gerilikler olmasının da ihmalin davranışsal göstergeleri arasında olduğunu belirtilmektedir.

Bir İhmal Ne zaman İstismar Olarak Adlandırılır

Bir istismarın, istismar türlerinden ihmale girip girmediğini belirlemede kullanılan iki ölçüt bulunmaktadır. Bunlardan biri göstergelerin sürekliliği diğeri de sosyo-ekonomik düzey (SED)?dir.Bu noktada çocuğun uzun süre belli aralıklarla gözlenmesi ihmale ilişkin belirtileri hangi miktarda ve hangi sıklıkta gösterdiğinin belirlenmesi gerekir.Kuşkusuz bu gözlem, çocuğun ailesinin içinde bulunduğu SED göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.

Hakkında İdris Gündüzalp

PdrGünlüğü sitesinin kurucu ve editörü olarak yaklaşık 6 yıldır burada yazıyorum. Uzmanlığım çocuk ve ergen psikolojisi olmakla beraber temel amacım mesleğimiz için faydalı paylaşımlarda bulunmaktır.

Ne Düşündüğünü Merak Ediyorum