Anasayfa » Pedagoji » Çocuk & İstismar » Cinsel İstismarcıların Kişilik Özellikleri

Cinsel İstismarcıların Kişilik Özellikleri

Cinsel istismarcılar/suçlular, heterojen özellik gösteren bireylerden oluşmaktadır. İstismarcılar sosyal grup ekonomik düzey ve ırka mensup erkek ve kadınlardan oluşur.

Bunlar homoseksüel, heteroseksüel biseksüel evli veya bekâr bireyler olabilmektedir.Cinsel istismar yapmak için çok çeşitli nedenler öne sürülmekle birlikte, cinsel istismarcıların

  • Zayıf sosyal ilişki kurma becerisi,
  • Düşük özgüven,
  • Yetersizlik, değersizlik, yalnızlık, aşağılanma hisleri,
  • Kendilerini fiziksel olarak itici görmek gibi genel özellikleri olduğu belirtilmektedir.

Zayıf sosyal becerileri nedeniyle çocuk cinsel istismarcıları, genellikle psikolojik olarak daha az tehlike arz eden manipüle edilmesi kolay pasif ve bağımlı çocukları tercih etmektedir.

Yapılan çalışmalarda,cinsel istismarcı olarak sıklıkla erkek cinsiyet üzerinde durulmuş olup kadın istismarcılara yönelik kısıtlı bilgi bulunmaktadır.

Bu noktada,sadece kadın cinsel istismarcıları profillendirmeyi ve genel tipolojileri belirlemeyi amaçlayan çalışmalar da yapılmıştır.

Kadın cinsel suçluların erkeklere göre daha az güç kullanma eğiliminde olduğu erkeklerden daha farklı motivasyonla istismar yaptıkları belirtilmektedir.

Hakkında İdris Gündüzalp

PdrGünlüğü sitesinin kurucu ve editörü olarak yaklaşık 6 yıldır burada yazıyorum. Uzmanlığım çocuk ve ergen psikolojisi olmakla beraber temel amacım mesleğimiz için faydalı paylaşımlarda bulunmaktır.

Ne Düşündüğünü Merak Ediyorum