Anasayfa » Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik » Mesleki Rehberlik (sayfa 5)

Mesleki Rehberlik

Mesleki Rehberlik alanında güncel bilgi ve belgelerin yer aldığı bir alanda bulunmaktasınız…

Çocukluk Dönemi Mesleki Gelişim Özellikleri

Bu dönem 4-5 yaş gibi okul öncesi bir dönemden başlayarak 10 yaşına kadar devam eden çocukluk dönemi olup, ilköğretimin ilk kademesine denk gelmektedir. Bu dönem aynı zamanda çocuğun fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden gelişim dönemidir.Bu dönem çocuğa verilen eğitimin genel amacı matematik,okuma yazma gibi temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır Eğitimin bu döneminin mesleğe hazırlama gibi bir amacı yoktur ama bu dönemde çocuğun kendini ve meslekleri tanıma için çeşitli öğrenim ortamları düzenlidir. Bu döneme ?Hayal Dönemi? denilmektedir. Bu yaştaki çocuklardan beklenen mesleki davranışlar şunlardır: Gelecekte bir meslek sahibi olacağı fikrini kazanmış olmak, Meslek sahibi bir yetişkinle veya bir hikaye, film kahramanı …

Devamı

Sosyal Hizmetler Destek Elemanı Mesleğinin Özellikleri

Kişi ve ailelerin, sosyal yardım kurumlarında bulunan yaşlı, çocuk, genç ve özürlülere yönelik kendilerinden, çevre şartlarından kaynaklanan veya kontrolleri dışında oluşan maddi-manevi sorunlarının ve ihtiyaçlarının giderilmesine, oluşması muhtemel sorunların önlenmesine, çözülmesine yardımcı olan, bireysel hizmet ve bakımları ile birlikte kurumsal işlemlerini de yürütme, takip etme bilgi ve becerisine sahip, nitelikli, sosyal çalışmacı ve sosyal hizmetler uzmanına yardımcı olan kişilerdir. GÖREVLER Çocuk ve gençlerin kötü alışkanlıklardan korunmasına yardımcı olmak, Çocuk ve gençleri aktivitelere yönlendirmek ve bu aktivitelere katılmalarına rehberlik etmek, Yaşlılara, çocuklara, gençlere ve özürlülere yönelik bakım hizmetlerini yürütmek, Yaşlılara, çocuklara, gençlere ve özürlülere yönelik kurumsal işlemleri takip etmek, Üstleri ile yazılı …

Devamı

Eczacılık Mesleğinin Tüm Özellikleri

Doktorlarca düzenlenen reçetelerde yer alan hazır ilaçları müşteriye satan, hazırlanması gerekli ilaçları hazırlayan, laboratuarda, ilaçların geliştirilmesi ve analiziyle ilgili araştırmalar yapan kişidir. Reçetede yer alan hazır ilaçları müşteriye sunar, ilaçların kullanımı hakkında müşteriye bilgi verir, Reçetesiz satılan ilaçlar konusunda müşteriyi bilgilendirir, İlaç ve tıbbi ürünler hakkında gereken bilgileri verebilmek için bilimsel verileri değerlendirir, İlaçlar ve ilaçların üretiminde kullanılan maddeleri bilir, Kendisi tarafından hazırlanması gerekli olan ilaçları, formüllerine uygun olarak hazırlar veya hazırlanmasını denetler, İlaçları laboratuarlarda fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik yönden kontrol eder, Tıbbi veya diğer amaçlar için kullanılan toksin ve zehirli maddeleri hazırlar ve kurallarına göre dağıtımını yapar, bozulmaya karşı önlem alır, Özel zehirli maddeleri içeren …

Devamı

Yazılım Mühendisliği Mesleğinin Tüm Özellikleri

Bankacılık, otomotiv, telekomünikasyon vb. sektörler olmak üzere her alanda kullanılan bilgisayar sistemlerinin, yazılım tasarımını hazırlayan ve sisteme entegre edip uygulamasını yapan kişidir. Hazırlanacak yazılım ile ilgili müşteri ilişkilerini kurar, Müşterilerden aldığı bilgiler doğrultusunda analiz yapar, Tasarım yapar, Program yazar, Programı test eder, Yazdığı programda eksiklik varsa düzeltir, Yazılımı sorunsuz şekilde çalışır hale getirdikten sonra, gerekli durumlarda kullanım yönergesini hazırlayarak, kullanıcıların eğitilmesini sağlar, Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip eder. MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER Yazılım Mühendisi olmak isteyenlerin; Mantık yürütme ve tasarım yeteneği olan, Fen ve matematik alanlarına ilgi duyan, Bildiklerini başkalarına aktarabilme ve etkileme (ikna) yeteneği olan, Dikkatli, sabırlı, Ekip çalışmasına yatkın, Yeni fikirlere açık, kendisini sürekli geliştirebilen kimseler olması gerekir. ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI …

Devamı

“Sosyoloji” Mesleğinin Tüm Özellikleri

Sosyolog, insan toplulukları ve toplumsal kurumlar, bunların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleriyle ilişkileri,bu ilişkileri belirleyen ilke ve kurallar ile toplumsal sorunlar ve çözüm yolları konularında araştırmalar yapan, araştırma sonucunda edinilen bulguları yorumlayan ve önerilerde bulunan kişidir. Tarihsel belgeleri inceleyerek, gözlem ve görüşme gibi yöntemleri kullanarak; insan topluluklarının kökenini,gelişmesini, yaşayış tarzını ve sosyal ilişkilerini araştırır, çevreye, sosyal geleneklere, aile, din eğitim gibi sosyal kurumlar ve diğer sosyal olaylara ilişkin bilimsel bilgiler toplar, Edinilen verileri ve sonuçları, istatistiksel olarak değerlendirir ve yorumlar, Toplumsal sorunları saptar, bilimsel sonuçlar çerçevesinde çözüm önerilerinde bulunur, Bilimsel sonuçlar ile sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin eğitimciler, yasa koyucular, planlama uzmanları ve sosyal …

Devamı