Anasayfa » Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik » Mesleki Rehberlik (sayfa 4)

Mesleki Rehberlik

Mesleki Rehberlik alanında güncel bilgi ve belgelerin yer aldığı bir alanda bulunmaktasınız…

Sağlık Kurumları İşletmecisi Mesleğinin Tüm Özellikleri

İşletmenin sağlık politikasını oluşturur. İşletmede sağlık bilgi sistemi kurar ve yönetir. Sağlık hizmetlerinin etkin olarak sunulabilmesi için gereken para ve personeli sağlar ve yönetir. Personelin uygun birimlerde görevlendirilmesini sağlar.Çalışmalar düzenler ve hizmetlerin etkin bir biçimde yürütülmesini sağlar. Sağlık alanındaki gelişmeleri izler.Çalıştığı kurumda hizmetin kalitesini artırıcı önlemler alır. Muayene ve sağlık ücretini saptar, Çevre sağlığı ile ilgili gereken çalışmaları yapar veya yaptırır. KULLANILAN ALET VE MALZEMELER Bilgisayar, Kırtasiye Malzemeleri, Diğer Büro Malzemeleri. MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER Sağlık Kurumları İşletmecisi olmak isteyenlerin; Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, Bir işi planlayabilme ve planı uygulayabilme yetenekleri gelişmiş, Eşgüdüm sağlayabilme yeteneğine sahip, Değişime ayak uydurabilen ve esnek düşünüp yenilik yapabilen, Sabırlı, hoşgörülü, insanlarla iyi iletişim kurabilen, Ekip çalışmasına …

Devamı

Sınıf Öğretmenliği Mesleğinin Tüm Özellikleri

Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, okuma-yazma, temel vatandaşlık, matematik, sosyal bilimler, doğa bilimleri, sanat, spor gibi konularda eğitim veren kişidir. Sınıf öğretmeninin öğrencilere hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışları, hangi yöntemlerle kazandıracağı,MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Sınıf öğretmeni, bu program çerçevesinde, Eğitim vereceği sınıfın düzeyine uygun yıllık, aylık, haftalık ve günlük çalışma planı hazırlar, Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere temel vatandaşlık davranışları kazandırır.Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, Eğitim ile ilgili sorunları gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev …

Devamı

Orta Çocukluk Dönemi Mesleki Gelişim Özellikleri

Orta çocukluk yada ön ergenlik dönemi 10-15 arasında olup ilköğretimin ikinci kademesine denk gelmektedir. Bu dönemdeki çocuklar artık ergenlik dönemine girmiş hem fizyolojik hem de bedensel bazı dönemde ki mesleki davranışları kazanmış olur. Bu dönemde meslek gelişiminde ?Deneme Dönemi? denmektedir. Bu yaştaki çocuklarda genellikle gözlenen mesleki davranışlar: Mesleki faaliyetlerle temel beceri ve ilgileri arasında var olan ilişkiyi anlama, Çeşitli yeteneklerden hangilerin kendisinde güçlü olduğunun farkına varması, İlgilerin belirginleşmesi ile bazı faaliyetleri daha çok yapmak, bazılarından uzaklaşmak isteme, Hayattan neler beklediğini nelere nem verdiğini ayırdında olmak, Toplumda var olan sosyal ve ekonomik olanakları inceleyerek iş veya eğitim olanaklarını araştırmak, İş ve …

Devamı

Çocukların Mesleki Gelişiminde Ailelere Öneriler

Gençlik döneminde olan çocuklarımızın mesleki gelişimlerine yardımcı olmanız için şunları yapabilirsiniz: Çocuğunuzla birlikte yetenek, ilgi ve değerlerine uygun bir alanı okulunuzun rehber öğretmeninden yardım alarak belirleyin. Çocuğunuza yetenek ve ilgilerine uygun bir alanı seçtiğinde ilerde daha mutlu ve başarılı olacağını unutmayın. İlgi duyduğu faaliyetleri yapması için ona fırsatlar verebilir onu yeteneklerini geliştireceğini etkinliklere yönlendirin. Onu çevrenizdeki kişilerle kıyaslamayın. Net ve belirli mesleki hedef belirlemesine yardım edin. ?Bir işe nasıl baş vurulur?, ?Öz geçmiş nasıl hazırlanır?? gibi bazı iş arama becerilerini çocuğunuzun öğrenmesini sağlayın. Çocuğunuzu liseden sonraki eğitim ve iş olanaklarını araştırmaya sevk edin. Girmeyi düşündüğü meslekle ilgili olarak meslek elemanları …

Devamı

Çocuk Gelişimi Mesleğinin Tüm Özellikleri

0-6 yaş grubu çocukların bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine yardımcı olan, çalışma alanı ile ilgili materyalleri hazırlayan kişidir. Çocuk gelişimi meslek elemanı; Okul öncesi eğitim kurumlarında, özel eğitim kurumlarında, çocuk kliniklerindeki oyun odalarında çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve bedensel gelişim çalışmaları yaptırır. Eğitim ve öğretiminden sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler ve yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler. Çocuklara model olmak suretiyle, olumlu alışkanlıklar kazandırılarak istenmeyen davranışlara karşı önleyici tedbirler alır. Özel durumu olan çocuklara gerektiğinde öz bakım ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olur. Gerektiğinde ilkyardım kurallarını uygular. Eğitim etkinlikleri için gerekli bazı basit materyalleri hazırlar. KULLANILAN ALET VE MALZEMELER Bilgisayar, TV, video, Kukla, kavram ve konu kartları, resimli hikaye …

Devamı