Anasayfa » Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik » Mesleki Rehberlik (sayfa 10)

Mesleki Rehberlik

Mesleki Rehberlik alanında güncel bilgi ve belgelerin yer aldığı bir alanda bulunmaktasınız…

Meslek Seçimi ve Kariyer Planı Yapmak

Ülkemizde yapılan bir araştırmalara göre alınan eğitim dışı kariyer yapma yüzdesi oldukça yüksektir. Bunda gençlerin kendilerini ve meslekleri yeterince tanımamaları, babadan kalan mesleklerin yürütülmesi, eğitim programlarındaki yersizliklerin ve yanlış planlamanın payı bulunmaktadır. Aslında bireylerin aldıkları profesyonel eğitimlerin başka iş alanlarında başarılı olmalarını engelleyeceğini söylemek yanlış olacaktır. Peki tüm bunlara rağmen kariyer seçimini doğru bir şekilde gerçekleştirebilmesi için kişinin neleri bilmesi gerekmektedir? Öncelikle kariyer planlama olgunluğuna gelmiş bireylerin ne yapmak istiyorum? Kariyer hedeflerine ulaşabilmek için ne tür bir eğitim, gelişim süreci gerekiyor? Bu hedefler için ne tür becerilere ihtiyaç var? gibi temel sorularla başlamak ve iyi bir kariyer planı için aşağıdaki …

Devamı

Mesleki Rehberlik ve Karar Kuramları

Karar verme, bir gereksinimi gidereceği düşünülen bir objeye götürecek birden fazla yol olduğu, ya da bir gereksinimi gidereceği kesin olan belli bir tek hedef bulunmadığında, yaşanan sıkıntıyı gidermek amacıyla seçeneklerden birine yöneliş olarak tanımlanabilir. Okul veya meslek seçimi gibi, insanın yaşamını önemli ölçüde etkileyecek kararların verilmesi sırsında genellikle kaygı ve gerginlik yaşanır. Çünkü bu kararlar etraflıca düşünmeyi, uzun ve sistemli düşünmeyi gerektirir. Gelatt?a göre karar verme sürecinde yordayıcı sistem, değer sistemi ve karar sistemi olarak üç unsur bulunmaktadır. Yordayıcı sistemde birey olası eylemleri, eylemlerin olası sonuçlarını ve bu sonuçların gerçekleşme olasılıkları ile ilgili bilgi edinmek durumundadır. Değer sisteminde, birey seçeneklerinin …

Devamı

Mesleki Rehberlik ve Super’in Benlik Kuramı

Super’a göre bir kimse meslek seçmekle, o ana kadar geliştirmiş olduğu öz kavramını yani kendini algılayış biçimini uygulamaya koymuş olmaktadır. Meslek gelişimi şu basamaklara ayrılmaktadır. Büyüme Dönemi: 14 yaşa kadar,Çocuk yetişkinlerin rollerini izler ve onlara benzeme arzusu ile birtakım mesleklere özenir. Bu tercihler özenti ve heveslerini yansıtır. Okula başlayınca yeteneklerini geliştirir, neler yapabileceği ve ne olmak istediğine ilişkin bir öz kavramı geliştirir. Meslekler ve çalışma yaşamı hakkında fikir edinir. Araştırma Dönemi:14-18 yaş arasını kapsayan bu dönem yoğun bir araştırma ve inceleme dönemidir.Kişinin kendini çeşitli rollerde denediği, deneyimleri üzerinde düşündüğü, kazandığı becerilerle meslek arasında bağlantı kurduğu bir dönemdir. 20’li yaşlardan itibaren bir …

Devamı

Mesleki Rehberlikte Değer Destekli Bütüncül Kariyer ve Yaşam Rolleri Modeli

Brown (1996) günümüze kadar meslek seçimini yetenek ve ilgiler, yetkinlik algısı, öz kavramı ve öz saygı gibi kişilik özelliklerine dayandıran çeşitli kuramlar geliştirildiğini, değerlerin ise göz ardı edildiğini ileri sürerek değerlerin önemini öne çıkaran Kariyer ve Yaşam Rolleri Seçiminin ve Doyumun Değer Destekli Bütüncül Modeli adını verdiği bir görüş ortaya atmıştır. Brown?a göre değerler kişiye halen ve gelecekte doyum sağlayacak durumlar ve durumlara erişmede çeşitli yollar olarak tanımlamaktadır. Kişinin çok önem verdiği değerler davranışlarının en önemli belirleyicileridir. Bir karar verme durumunda birey seçeneklerin kendi değerleri ile ilgili yönleri hakkında bilgi sahibi olursa ve senekler arasında, her birini uygulamaya koymada yaşanacak …

Devamı

Mesleki Rehberlikte Sosyal Öğrenme ve İşe Uyum Kuramı

Sosyal Öğrenme Kuramı Sosyal öğrenme kuramı, mevcut meslek gelişimi kuramlarının bütünleştirilmesi ve bunların uygulamaya daha etkin biçimde yansıtılması çabalarının bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. İki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım meslek seçiminin kaynağını, ikinci kısım ise meslek seçimi ile ilgili sorunlarla karşılaşan danışmanların neler yapabileceklerini açıklamaktadır. Kuram bütünü ile kısaca Meslek Danışmanlığında Öğrenme Kuramı olarak adlandırılmaktadır. (Kuzgun, 2006) İşe Uyum Kuramı Özellik faktör kuramı gibi bireysel nitelikler ile işlerin gereklerinin eleştirilmesine dayalı bir meslek seçimi kuramıdır. Bu kuram mesleki rehabilitasyon çalışmaları sırasında Lofquist ve Dawis tarafından geliştirilmiş olup daha sonra yaşam boyu kariyer danışmanlığı alanını kapsayacak kadar genişletilmiştir. İşe uyum kuramında, birçok …

Devamı