Anasayfa / Psikoloji / İş & Kariyer Psikolojisi (sayfa 13)

İş & Kariyer Psikolojisi

Endüstri ve işletmelerde kişilerin birbirleriyle , işletme ve işletme teknolojisi ya da araç gereçleriyle etkileşimini inceleyen psikoloji dalıdır. Ayrıca verimli çalışabilmek için gerekli olan bilgileri toparlayıp bunlar üzerinde çalışmaktadır. Bu alandaki psikologlar personel seçme, hizmet içi eğitim verme, personeli en verimli şekilde yetiştirme , iş ve verim değerlendirme gibi görevleri üstlenmektedir.

Başarılı Bir İnsan ve Yöneticinin 10 Altın Kuralı

  İnsanların hayatlarında başarılı olabilmesi ve ” iyi bir yönetici” özelliklerini kazanabilmesi için aşağıda verilen tavsiyelere uyulması gerektiği ifade edilmektedir.Bunlar; 1. Düşünmeye vakit ayır; Düşünce güç için kaynaktır. 2. Eğlenceye vakit ayır; Eğlence gençliğin sırrıdır. 3. Okumaya vakit ayır; Okuma bilginin pınarıdır. 4. Duaya vakit ayır; Dua, güç anlarda direnmenin desteğidir 5. Sevmeye vakit ayır; Sevme yaşamı tatlı kılan şeydir. 6. Anlaşmaya vakit ayır. 7. Gülmeye vakit ayır; Gülme ruhun müziğidir. 8. Vermeye vakit ayır; Verme günün aydınlığıdır. 9. İşini yapmaya vakit ayır. 10. Teşekküre vakit ayır; Teşekkür, yaşam pastasının kremasıdır. İdare edilecek 3 şey; Dilimiz, huyumuz, hareketlerimiz. Sevilecek 3 …

Devamı

Karizmatik Liderlik Kavramı

Karizmatik liderlik, özellikle 1980?li yıllardan sonra daha çok gündeme gelmiş, liderlik davranışlarında karizmanın önemine daha çok vurgu yapılmaya başlanmıştır. Nedir Bu Karizma Denen Şey… Büyük liderlerdeki olağanüstü kişilik özelliklerini fark eden ve bunu ?karizma? kavramıyla sosyal bilim dünyasına aktarmaya çalışan Max Weber liberal bir dünya görüşüne sahip olsa da, modern toplumda karizmatik lidere önemli bir işlev yüklüyordu. Karizma kelimesi köken olarak Yunanca bir kelimedir ve ?ihsan edilmiş ve bağışlanmış?, ?ilahî ilham yeteneği? anlamlarına gelmektedir. Weber?in klâsik üçlü tipolojisinde yetki; karizmatik, geleneksel ve rasyonel-yasal olarak üçe ayrılır.Karizmatik güç yetkisi istikrarsızlık ve kaos ortamlarında ortaya çıkan bir anlayıştır.Bu tipolijide; karizmatik yetki, izleyicilerin lidere atfettiği insanüstü ayrıcalıklı özelliklerdir.Bu ilişkinin devamlılığı, …

Devamı