Anasayfa » Psikoloji » Eğitim Psikolojisi (sayfa 4)

Eğitim Psikolojisi

Mayıs, 2012

 • 3 Mayıs

  Öğrenme ve Öğrenmeyi Etkileyen Temel Etmenlerden “Çevre”

  Çevre Gunner ve Barr beynin geliş iminde çevrenin önemli bir etkisi oldu ğunu tespit etmiştir. İnsan yaşamının ilk üç yılında beyindeki hücreler arasında trilyonlarca bağlantı kurulmaktadır. Kurulan bu bağlantılar çevreye ve kullanıma bağlı olarak kuvvetlenir ya da kaybedilirler (Wortock, 2002). Çevrenin etkisi yaşam boyu beynin gelişimini etkilemektedir. Zira bakımevine yerleştirilen yaşlılar üzerinde yapılan bir araştırma, ilk altı ay içerisinde IQ?larında belirgin bir düşüş olduğunu göstermiştir. Sosyal etkileşimin yetersiz kaldığı bir ortamda öğrenim gören öğrenciler için de benzer durumların ortaya çıkması mümkündür (Strickland, 2003). Öğrenmede çevrenin etkisi dikkate alınarak, öğrenme ortamının rahat ve öğrenmeyi kolaylaştırıcı biçimde düzenlenmesi gerekmektedir. Kişinin kendini güvende …

 • 3 Mayıs

  Öğrenme ve Öğrenmeyi Etkileyen Temel Etmenlerden “Dikkat”

  Dikkat Belli bir süre bir nesneyi ya da olayı düşünmeye odaklanma şeklinde tanımlayabileceğimiz dikkat, öğrenme ve hatırlamada temel unsurdur (Banikowski & Mehring, 1999). Limbik sistemde bulunan talamus dikkatte önemli rol oynamaktadır. Duyu organlarından gelen verilerin gönderildiği yer olan talamus önemli kabul ettiklerini neokorteks tabakasına göndermektedir.Jensen vücudumuzun 90-110 dakikalık yükselme alçalma periyotları (daireleri) bulunduğunu savunmaktadır. Ona göre bu periyodun zirvesindeki bir kişi normalden daha dikkatli hale geçmektedir. Bu periyodun alçalma noktasında ise kişilerin dikkat ve enerji seviyeleri düşmekte ve kişi öğrenmede normalden daha az başarılı olmaktadır. Jensen eğitimcilerin bir öğrenme ortamında, bu zaman periyotlarını nasıl kullanacaklarını bilmeleri durumunda daha başarılı olabileceklerini vurgulamaktadır …

 • 3 Mayıs

  Öğrenme ve Öğrenmeyi Etkileyen Temel Etmenlerden “Örüntüleme”

  Örüntüleme Geoffrey Caine, beynin bilgileri kategoriler halinde organize etme özelliğini örüntüleme olarak tanımlamıştır (Weiss, 2000). Örüntüleme içsel ve dışsal uyaranların yorumlanması ile oluşturulmaktadır. Örüntülemenin doğası gerçekten çok karmaşıktır. Örüntülemeyi beynimizin içindeki büyük bir örümcek ağı yada birbirine bağlı yollar ve patikalar olarak betimlemek mümkündür. Ancak bu örümcek ağının ya da yolların nasıl inşa edildiği araştırmacılar için hala gizemli bir olaydır. Daniel Siegal, daha önce gördüğümüz ya da işittiğimiz herhangi bir nesneyi zihnimizde canlandırdığımızda o nesne ile ilk karşılaştığımız anda oluşan nöral patikaların yeniden canlandığını ileri sürmektedir (Wolfe, 2001). Buradan örüntülemede ister istemez belleğin de etkili rol oynadığı sonucuna ulaşıyoruz. Yeni …

 • 3 Mayıs

  Öğrenme ve Öğrenmeyi Etkileyen Temel Etmenlerden “Bellek”

  Nörobilim alanında yapılan çalışmalar ve elde edilen bulgular, öğrenmenin diğer kuramlardan farklı bir şekilde tanımlanması sonucunu doğurmuştur. Buna göre öğrenme, yeni dentritler yada yeni beyin yapısı oluşturmaktır. Başka bir deyişle insan öğrenmektedir,çünkü beyin kendi nöral devrelerini değiştirebilmektedir (Thomas, 2001). Tortora ve Grabowski (1996) sinirlerin esnekliği (neural plasticity) kavramını kullanarak öğrenmeyi, değişme ve uyum sağlama yeteneği olarak tanımlamaktadır.Durbach?a göre (2000) beyinde öğrenme ile birlikte iki şekilde değişim meydana gelmektedir.Bunlar; nöronların içyapısında özellikle sinapslarda görülen değişiklik ve nöronların arasındaki sinapsların sayısındaki artıştır (Chudler, 2005). Bu tanımlamalara paralel olarak ülkemizde Demirel (2003) öğrenmeyi ?hücreler arasında sinaptik değişimlerin bir sonucu?, Sönmez (2004) ise ?fiziksel …