Anasayfa » Psikiyatri (sayfa 4)

Psikiyatri

Psikolojik olarak yaşanan problem alanlarına ilişkin bilgi belge ve değerlendirmelerin yer aldığı bir alanda bulunmaktasınız…

Ağustos, 2015

 • 20 Ağustos

  Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Nedenleri ve Tedavisi

  Bu bozukluğun temel özelliği, en az 6 ay boyunca, bir dizi olay ya da etkinlik hakkında aşırı kaygı (evhamlılık, takıntılı ve rahatsız edici düşünceler) ve endişe (kuruntu) duymadır. Yineleyici özellikteki endişe verici düşünceler, olası iş yükümlülükleri, ekonomik durum, aile ve üyeleri kendisinin sağlığı, çocuklarının başına gelebilecek kötü durumlar ile ev işleri, onarımlar, randevulara geç kalma gibi önemsiz konulara ilişkindir. Endişelerin çoğu günlük yaşamda yaşanabilecek olağan olaylar, konuşmalar, davranışlar ile ilgilidir. Yaşanan tüm durumlar endişe, kaygı nedeni olabilir. Bu durum, hastalar tarafından “havadan nem kapıyorum” şeklinde yorumlanmaktadır. Kişinin yaşadığı kaygı ve endişe var olan olay, durum ile ilgili duyulabilecek kaygıdan daha …

 • 20 Ağustos

  Obsesif Kompulsif (Saplantı-Zorlantı) Bozukluğu Nedir ?

  Obsesyonlar (saplantılar) istemli bir çaba ile bilincimizden/zihnimizden uzaklaştıramadığımız düşüncelerdir. Kompulsiyonlar (zorlantılar) ise istemli bir çaba ile durduramadığımız eylemlerdir. Obsesif Kompulsif Bozukluk ise obsesyon ve kompulsiyonların temel belirti olduğu bir anksiyete bozukluğudur. Obsesyonlar ve kompulsiyolar günlük hayatta sık olarak izlenir. Evden çıkarken kapıyı sık sık kontrol ederiz. Yatarken gazı, elektrikli aletleri, fişi, prizi, kontrol ederiz. Bankadan para alırken veya para yatırırken birkaç kez sayarız. Gerçekte bu olaylar düşünce ve eylemlerimiz arasında geri bildirim işlevi gören (yani hatırlatan, hatırlatıcı niteliği olan) obsesyonel nitelikteki davranışlardır. Ancak tanı koyabilmek için bu tür belirtilerin insan ilişkilerini bozacak ve üretkenliği azaltacak kadar ağır olması gereklidir. Anksiyetenin …

 • 20 Ağustos

  Hipnozla İlgili En Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

  Hipnozu bazı yazarlar “Çevreye farkındalığın azaldığı ve dikkatin belirli bir noktada toplanabildiği bir bilinç değişikliği durumu” olarak tanımlarken, bazıları “Bilincin kaybolmadığı, yapay bir uyku hali” olarak ele almaktadırlar. Her ne kadar “Hypnos” sözcüğü eski Yunanca`da “uyku” manasına geliyorsa da hipnoz aslında bir uyku değil, aksine derin konsantrasyon halidir. Beyin faaliyetleri açısından, uyku ile uyanıklık arası bir durum olduğu düşünülmektedir. Yani bu durumda bir tanım yapmak gerekirse, hipnoz, kişinin kendi iradesi ve isteğiyle, bir hipnoterapist  tarafından trans haline sokulmasıdır. Hipnozun Kullanım alanları Nelerdir 1-Psikiyatrik bozukluklarda (özellikle travmaya maruz kalmış hastalarda) 2-Hastanın sakinleştirilmesinde 3-Hastanın uygulanan araç  ve yöntemlere alıştırılmasında (Protezler, kırık için …

 • 20 Ağustos

  Psikiyatride Kullanılan İlaçlar ve Kullanım Alanları

  Psikiyatride kullanılan ilaçlar çok çeşitli olmakla beraber birkaç alt basamağa ayrılabilmektedir.Bu ayrıma göre ilaçlar şu gruplara ayrılır; 1.Antidepresanlar Sertralin (Lustral, Seralin, Selectra, Serdep) Sitalopram (Cipram, Eslopram, Citol, Vodelax, Citara) Paroksetin (Seroxat, Paxil, Paxera, Xetanor) Fluvoksamin (Faverin) Fluoksetin (Prozac, Depreks, Zedprex, Fulsac, Florak) Essitalopram (Cipralex, Eslorex, Citoles, Losiram, Esmax) Venlafaksin (Efexor, Venegis, Veniba, Sulinex) Milnacipran (ixel) Duloksetin (Cymbalta, Duxet, Dyloxia, Dulox) Reboksetin (Edronax) Tianeptin (Stablon) Mirtazapin (Remeron, Mirtaron, Redepra, Zestat, Velorin) Moklobemid (Aurorix) Mianserin (Tolvon) Trazodon (Desyrel) Bupropion (Zyban, Wellbutrin) Amitriptilin (Laroxyl) Klomipramin (Anafranil) İmipramin (Tofranil) Opipramol (İnsidon, İnsomin) Maprotilin (Ludiomil, Maprotil) Antidepresanların Etki Gücünü Artırmak İçin Kullanılan Ancak Antidepresan Olmayan; …

 • 20 Ağustos

  Konversiyon-Histeri Bozukluğu ve Özellikleri ?

  Steadman Tıp Sözlüğünde somatizasyonun kelime anlamı stresin fiziksel belirtilere dönüştürülmesi olarak tanımlanmaktadır. Yani, bedensel belirtilerle ortaya çıkan ruhsal bozukluktur.  Somatizasyon bozukluğu olarak tanımlanan hastalıkta da hastalarda tekrarlayan, yaygın bedensel ağrı ve yakınmalar mevcuttur ve bu ağrılar bedensel bir hastalıkla ilgili değildir. Gerçekte hastalarda kişisel ve toplumsal sıkıntıların beden dili ile ifade edilmesi söz konusudur. Bu hastalık genelde 30 yaşından önce başlar. Süreğen bir hastalıktır, sık tekrarlayan, değişen ve ağrı ile karakterize olan bedensel belirtiler görülür. Genelde bu ağrıları açıklayacak bedensel bir hastalık bulunamaz. Hastanın yaşam öyküsünde benzer şikayetlerin sıkı sık tekrarladığı görülür. Tekrar tekrar yapılan muayeneler ve ayrıntılı tetkiklerde ağrıları …

 • 20 Ağustos

  Tüm Yönleriyle Anoreksiye Nervosa Hastalığı

  Aşağıda yer alan belirtilerin varlığı halinde bu rahatsızlıktan bahsedilmektedir.Peki nedir bu belirtiler. 1-Bulunduğu yas grubu ve boy uzunluğu acısından normal kabul edilen en az kilo ya da bu ağırlığın üzerindeki bir kiloyu kendisi için uygun bulmayıp,kabul etmeme. 2-Yas ve boy göz önüne alındığında beklenenden daha düşük bir kilosu olmasına rağmen kilo almak veya şişmanlamaktan aşırı derecede korkma. 3-Kişinin kilosu ya da vücut şeklini algılayışında bozukluk vardır. Kişinin kendini değerlendirişinde kilo ya da vücut seklinin ,olağandan çok daha fazla ve anlamsız ölçüde bir yer kaplaması veya o anki kilosunun düşük olmasının öneminin farkına varmama. 4-Bayanlarda birbirini izlemesi gereken en az 3 …