Anasayfa » Psikiyatri (sayfa 3)

Psikiyatri

Psikolojik olarak yaşanan problem alanlarına ilişkin bilgi belge ve değerlendirmelerin yer aldığı bir alanda bulunmaktasınız…

Ağustos, 2015

 • 20 Ağustos

  Tüm Yönleriyle Bulumiya Nervoza Hastalığı

  Aşırı ölçüde , adeta ” aksırıncaya, tıksırıncaya, patlayıncaya dek” krizler halinde tekrarlayan yemek yeme nöbetlerinin olduğu bir rahatsızlıktır. Aşağıdaki iki belirti bu duruma eslik etmektedir. 1-Belirli bir sure içinde , benzer durumdaki pek çok kişinin yiyebileceği besin miktarının çok daha fazlasının tüketilmesi 2- Bu durum yaşanırken yemek yeme üzerine kişide kontrolün kaybı hissi olur (yemeği sonlandıramayacağı, miktarında aşırıya kaçıp, kontrol sağlayamayacağı hissi). Kişi kilo almamak için isteyerek kusma, dışkılamayı arttırıcı ya da idrar sokturucu ,yan etki olarak zayıflama yapabilecek ilaçları kullanır. Yemek yemeyi kendine yasaklayıcı tutumlar ya da normalden daha çok fiziksel aktivite ya da yoğun kültür fizik hareketleri gibi …

 • 20 Ağustos

  Sağlıklı Bir Uyku Nasıl Olur ?

  Her canlının günlük işlevlerini sürdürebilmesi için uyumaya ihtiyacı vardır. Günlük aktivitelerimizi devam ettirebilmek için, verimli olabilmek için bir günde belli sürede uyumamız gerekmektedir. Uyku süresi kişiler arası farklılıklar gösterse de ortalama 6-8 saat uyku yeterli sayılır. 3 saat uyuyarak normal ruhsal durum sergileyenler yanında günde 10 saat uyuduğu halde yetersiz hissedenler de olabilir. Sık sık uykunun bölünmesi ile uyku süresi artar. Yani verimli bir dinlenme için daha uzun süre uyumak gerekir. Oysa rahat, normal sıcaklık ve neme sahip bir ortamda uyanmadan uyunan bir uyku daha kısa da olsa yetebilir. Bu nedenle şartlar da göz önüne alınmalıdır. Günlük olaylarla etkilenme uyku …

 • 20 Ağustos

  Hipokondriazis Nedir, Belirtileri ve Tedavisi Nasıl Olur

  Hipokondriazis bir kişinin zamanının büyük bir bölümünü alacak şekilde hastalık ve sağlık konuları ile aşırı uğraşmasını belirtir. Bu olgularda fiziksel bir bozukluk olmadığı halde ciddi bir biçimde hasta olduğu kaygısı vardır. Sürekli olarak profesyonel yardım ararlar. Gereksiz girişimlere maruz kalabilir, ilaç kullanabilirler. Sıklık Birinci basamak hastaları arasında hipokondriazis prevalansı % 3 kadardır. Psikiyatrik hastalar arasında % 1 oranındadır. Her yaşta olabilmekle birlikte 30-40 yaşlar arasındaki erkekler, 40-50 yaşlar arasındaki kadınlarda daha sıktır. Türkiye ruh sağlığı profili çalışmasında 12 aylık hipokondriazis yaygınlığı kadınlarda % 0.8, erkeklerde % 0.3, tüm nüfusta % 0.6 olarak verilmektedir. Nedenleri Genel olarak hipokondriyak belirtilerin psikolojik çatışmalara …

 • 20 Ağustos

  Konversiyon Bozukluğu Nedir ?

  Belirtileri motor sistem, duyu organları, otonomik ve endokrin sistemden etkilenen organlarda izlenir: Histerik ataksi: Bu belirti gövdede dramatik psödoataksik hareket ile belirli olup sarhoş gibi yürüme, sendeleme olur. Hasta nadiren düşer, ancak bir yerini yaralamaz. Histerik paralizi veya parezi: Ekstremitelerin distal kısımlarına göre daha çok proksimal kısımlarında olur.Bu özellliği ile nörolojik bozukluklara benzer. Histerik afoni: Konuşmaya katılan adeleler tamamen normal olduğu halde ses çıkmaz. Fısıltı ile konuşur. Cilt duyumlarının kaybı: Gerçek bir nörolojik bozukluktan ayrılmalıdır. Normal nörolojik dermatomlara uymaz. Histerik körlük: Bu bozukluk görsel diğer uyaranlara normal yanıt ile ayrılır. Konversiyon veya yalancı nöbetler: Genellikle atipik ve bizar olup nadiren inkontinans …

 • 20 Ağustos

  Ağrı Bozukluğu (Apsikojenik Ağrı) Nedir ?

  Ağrı bozukluklarından psikojenik ağrı yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen en önemli psikiyatrik sorunlardan biri olup bir çok yönüyle yaşamı olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Psikojenik ağrının özellikleri; Psikojenik ağrının önde gelen özelliği ağır ve uzun süreli olmasıdır. Ağrı gerçekte doku hasarının belirtisidir. Psikojenik ağrıda doku hasarı olmaz. Ağrının beklenen anatomik dağılımına uymaz: Bunu açıklayacak organik bir neden bulunmaz. Organik bir neden ya yoktur veya varsa bile belirti bu organik bozuklukla uyumlu değildir. Bu özellikleri ile konversiyon bozukluğuna benzer. Dışlama ölçütü ise bu ağrının diğer bir ruhsal hastalığa bağlı olmaması koşuludur. Tedavi Tedavi genellikle multidisipliner olarak yürütülmektedir. Bu ekipte psikiyatriste ek olarak diğer …

 • 20 Ağustos

  Tüm Yönleriyle Somatizasyon Bozukluğu

  Yaşam boyu prevalansı % 0.4 kadar olan bu hastalık kadınlarda % 1-3 oranındadır. Kadın erkek oranı 20/1’dir. Bir yıllık prevalans ise % 0.07’dir. Düşük sosyoekonomik ve kültür düzeyinde daha fazladır. Birinci basamakta ayaktan izlenen hastalar arasında % 5-10 oranındadır. Türkiye ruh sağlığı profili çalışmasında 12 aylık somatizasyon bozukluğu yaygınlığı kadınlarda % 0.4, erkeklerde % 0, tüm nüfusta % 0.2 olarak verilmektedir. Belirti ve Bulgular Dispne,  çarpıntı, göğüs ağrısı,  baş dönmesi, baş ağrısı, anksiyete atakları, yorgunluk, körlük, paralizi, anestezi, afoni, boğazda yumru hissi, nöbetler ve konvulsiyon, bayılma, bilinç kaybı, amnezi, görmede bulanıklık, görsel varsanılar, sağırlık, olfaktor varsanılar, güçsüzlük, eklem ağrısı, eksteremite ağrısı, rektum vagina ve …