Anasayfa / Pedagoji (sayfa 67)

Pedagoji

Pedagoji bilimi içerisinde yer alan tüm bilgi belge ve dokümanlara ulaşabileceğiniz bir alanda yer almaktasınız…

Anayasa, Yasalar ve Çocuk Hakları Sözleşmesi

?Bütün çocukların insan hakları olan yüksek kalitede eğitimden yararlanma hakkını yaşama geçirme yönündeki çabalar bir?eğitim devrimi? ile sonuçlanmaktadır… Tüm dünya çapındaki bu hareketin amacı Herkes İçin Eğitim?dir. Toplumsal değişimin itici gücü olan eğitim, yoksullukla mücadelede, kadının güçlendirilmesinde, çocukların sömürücü ve tehlikeli işlerle cinsel istismardan korunmasında, insan haklarının ve demokrasinin geliştirilmesinde, çevrenin korunmasında ve nüfus artışının denetlenmesinde en önemli biricik etmendir. Eğitim uluslar arası barışa ve güvenliğe uzanan yoldur… Herkes için eğitim vizyonunu küresel bir gerçekliğe dönüştürecek siyasal kararlıktır.? Kofi A.Annan 1982 Anayasası?nda çocuklarla doğrudan ilgili bir çok hüküm yer almaktadır. Bunlardan 5 inci maddede, ?Devletin temel amaç ve görevleri… insanın maddî …

Devamı

Çocuklar Neden Yalan Söyler

Zihinsel düzeyi düşük olan çocuklar, normal çocuklara oranla gerçeğe daha aykırı yalanlar söylerler.Normal çocuklar ise daha mantıklı yalanlar söyler ve ayrıntılı öyküler anlatılır.Aileye bağımlılık, verilmiş söze saygı durumlarında da çocuk yalana başvurabilir. Örneğin annesini üzme kaygısıyla karnesi kötü olduğu için karne almadıklarını söyleyebilir yada karne üzerinde tahribat yapabilir. Ayrıca toplum içinde çok heyecanlanan bir çocuk, bildiği bir şiire bilmiyorum diyebilir.Bunun sebebi çekingenliktir. Ayrıca bir çocuğa aşırı karışıldığı ve baskı yapıldığı zaman da çocuk yalan söyler. Sürekli kendisine anneni mi daha çok seviyorsun yoksa babanı mı diye soran bir yetişkine ikisini de sevmiyorum şeklinde cevap verebilir. Burada hata yetişkindedir. Bu davranış …

Devamı

Çocuk Yalan Söylemeyi Nasıl Öğrenir?

Çocuk yalan söylemeyi öncelikle diğer çocukları taklit ederek öğrenir. Yalan söyleyerek yaptığı hatanın sonucundan kurtulan arkadaşını gören çocuk, yalanın ona birtakım olanak ve avantaj sağladığını hemen farkına varır ve yapılan bir hatada kendini masum gösterip cezadan kurtulmasını öğrenmiş olur.Ayrıca yetişkini taklit de çocuğun yalanı öğrenmesine yol açar. Yetişkinler bazen de kendi aralarında yalan söyledikleri gibi çocuklara da yalan söyletirler. Örneğin “Bunu yaptığımı babana söylemeyeceksin” ya da “Dün evdeydik” diyeceksin gibi tembihlerle çocuğa yalan iterler ve böylece yalanın oluşması için zemini hazırlarlar.Böylece 7 yaş sonrasında mantık geliştirmeye başlayan çocuk, yalanın kötü bir şey olmadığını eğer kötü olsaydı yetişkinlerin söylemeyeceğini düşünmeye başlar

Devamı

Çizgi Film Masal ve Çocuk

Son yüzyılın en önemli buluşlarından birisi kuşkusuz ki, o zamana kadar sadece kâğıt üzerine aktarılabilen görüntünün hareketli hâle getirilmesidir. Bu teknolojik buluş, insanın kendisini ifade edebileceği yeni bir iletişim şeklini ortaya çıkarmıştır. Üstün nitelikli kameralar ve geliştirilen görüntüleme teknikleri gerçek hayatın bire bir sanal dünyaya aktarılabileceğini ortaya koymuş,böylece tiyatroya rakip yeni bir sanat dalı; yani sinema doğmuştur. Yazılı eserlerin bir bir sinemaya aktarılması bu yeni sanat dalının sadece tiyatroya değil, basılı eserlere de rakip olabileceğini düşündürmüştür. Kitaplarda sayfalarca uzayan tasvirler artık kameraların doğanın anlatılması gereken bölümüne doğrultulması ile kolayca görüntülenebiliyordu.Yazılı eserlerin görüntülü ve sesli olarak perdeye yansıtılması geniş kitlelerin edebî …

Devamı

Kardeş Kıskançlığı, Nedenleri ve Belirtileri

Kıskançlık, sevilen birinin başkası ile paylaşılmasına katlanamamaktır. kıskançlığın içgüdüsel yani doğuştan getirdiğimiz genlerimize şifrelenmiş olduğu ileri sürülmektedir.Yaşamın her döneminde görülebilir ancak çocuklukta biraz daha yoğun yaşanabilir.Bu duyguyla ilk tanışma iki yaş civarındadır.Doğal, evrensel ve insanı oldukça mutsuz eden bir duygudur.Önemli olan ne boyutta yaşandığıdır. Çocuk, herkesin kendisinden daha iyi olduğunu ve kendisinin herkesten daha az sevildiğini düşünmeye başlar.Özellikle küçük çocuklarda yeni doğan kardeşi kıskanma kimi zaman yaşamı etkileyecek ve davranış bozukluğuna neden olacak derecede yoğun yaşanabilen bir duygu olabilmekte ve yardım gerektiren bir hal alabilmektedir. Kardeş Kıskançlığının Nedenleri Doğal bir duygu olan kıskançlık sevilen kişinin bir başkasıyla paylaşılamamasından ve temelde güvensizlikten …

Devamı

Özgüvenimizin Gelişiminde Kendimizi Görme Şeklimizin Önemi

Özgüvenin en önemli unsurlarından biri olan kendini görme biçimi,bireyin nitelikleri ve kusurları ile  ilgili doğru  ya da yanlış değerlendirmesi,kendine güvenin önemli bir değer dayanağıdır.Burada kendini tanımanın  yanında  bireyin  kendisinde  var olduğuna  inandığı  nitelikler,kusurlar,imkanlar ya da sınırlar  önemlidir.Kendini  kabul  kavramıyla  ilgili  kuramsal  yayınlara baktığımızda,benlik saygısı kendini kabul kavramının bir sonucu olarak kabul edilmektedir.Kendini kabul  kavramı,kendine saygı (self esteem) ve kendine güven (self confidence) gibi kişinin kendi benliğine  karşı  geliştirdiği  olumlu  bir tutumu  ifade etmektedir. Ancak kendini kabul diğer ikisine kıyasla daha kapsamlıdır. Büyük  ihtimalle  kendini  kabul  eden  bireyler  başkalarını  da  kabullenebilirler.Bu konuda  yapılan araştırmaları  incelediğimizde her ikisi arasında yüksek bir ilişki bulunmuştur. Rosenberg?e göre kendini kabul ise, bireyin …

Devamı