Anasayfa » Egitim (sayfa 10)

Egitim

Güncel eğitim,eğitim dünyası,eğitimin tüm alanları ile ilgili güncel yazı,makale,doküman,bilgi ve belgelerin yer aldığı bir alanda bulunmaktasınız…

Eğitim de Gösteri-Demonstrasyon Yöntemi

Gösteri, sınıfa bir işlemin nasıl yapılacağını uygulayarak anlatmak ve genel ilkelerini açıklamak  için kullanılan bir yöntemdir. Gösteride hem görsel hem işitsel iletişim kullanılır. Gösterinin en önemli faydası herhangi bir şeyin en uygun biçimde ya da ustaca nasıl başarılacağını göstermedir. Bu nedenle gösteri en uygun bir biçimde hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. Gösteri yöntemi özellikle spor, fen, müzik ve sanat alanlarında kullanılmaktadır. Bu yöntem bilgisayar, resim, slayt, film, basit çizimler ya da semboller gibi pek çok araçla yapılabilir. Ancak söz konusu yöntemin yararlı olması için, öğretmen öncelikle bütün öğrencilerin gösteriyi rahatça izleyecek bir düzende oturmalarını sağlamalıdır. Faydaları Gösteri öğrencilere olayın gerçek oluşumunu hem …

Devamı

Eğitim de Problem Çözme Yöntemi

Problem çözme yöntemiyle öğrenme yaklaşımı, bilimsel araştırma yöntemini temel almaktadır. Bu yaklaşımın özü John Dewey? in genel problem çözme yöntemindeki 5 aşamaya dayanmaktadır. 1)Problemi tanıma 2)Geçici hipotezleri formüle etme 3)Veri toplam, organize etme, değerlendirme ve açıklama 4)Sonuca ulaşma 5)Sonuçları test etme Problem çözme yönteminde zihnin analiz etme, genelleme ve sentez etme gibi en yüksek bilişsel fonksiyonları kullanılmaktadır. Faydaları Öğrenci aktiftir. Algılama ve akılda tutma daha uzun süreli olur Öğrencilere ilerde yüz yüze geleceği sorunlara uygulayacağı çözümlerin modellerini sağlar. Hem bilişsel hem duygusal öğrenmeyi kapsar Öğrencilerin sorumluluklarını geliştirir. İlgiyle öğrenme ve güdülenme sağlar. Öğrenciler tek ders kitabının dışındaki kaynak ve materyallerden …

Devamı

Eğitim de Soru-Cevap Yöntemi

Önceden hazırlanmış bir dizi sorunun dershanede öğrenciler tarafından cevaplandırılmasına, tartışılmasına ve birtakım açıklama, yorumlama ve genellemeler yapılmasına imkan veren bir yöntem olarak tanımlanmaktadır.Soru?cevap yöntemi öğretmenin formüle ettiği soruları öğrencilerin sözel olarak cevaplamalarına dayanır. Bu yöntemde öğretmen neyi ne zaman soracağını bilmeli, ayrıca öğrencileri de belli bir çerçeve içinde tutmalıdır. Yine öğretmen soruları ile öğrencilerin yalnızca gerçek hatırlama ile cevap vermelerini değil,düşünmelerini de sağlamalıdır. Sorular öğrencilerin kendi bilişsel yeteneklerini kullanmalarına imkan hazırlamalıdır. Soru?cevap yöntemi, ezber bilgileri tekrarlama aracı değildir. Soru?cevap yöntemiyle, öğrencilerin bildiklerini ve düşündüklerini serbestçe anlatabilme, kişisel yorumlar yapabilme, inceleme ve araştırma, konular üzerinde düşünme, eleştirilerde bulunma, sorgulayıp yargılara varma… …

Devamı

Sınıfta “Somurtkan Tipi” Öğrencilerle Başetme Yöntemleri

Veronica çok sevilen, parlak bir beşinci sınıf öğrencisi. Ödevlerini yapması konusunda bir sorunu olmasa da öğretmeni onun davranış sorunları olduğundan yakınıyor. O sınıfla yaptığım ilk dersimde Veronica’nın ders sırasında sürekli gezindiğini ve diğer öğrencilerle sohbet ettiğini farkettim. Bilinçli olarak bir süre bunu görmezden geldim ama sonraları onu kendi masasına dönmesi konusunda uyardım. Gözleri tavana bakarak, ıslık gibi bir sesle “Sadece Michelle’den silgi alıyordum” dedi. Bu sırada çıkardığı “cık cık” sesleri ve başka yöne çevirdiği gözleriyle somurtkan karşılığı tamamlanır (en sık görülen ikincil davranış). Hemen hemen onu her düzeltişimde, basit anımsatmalar bile olsa, bu durum tekrar ederdi. Sınıfta bu tür davranışların …

Devamı

Sınıfta “Tartışmacı Tipi” Öğrencilerle Başetme Yöntemleri

Her okulda öğretmenlerine kafa tutan, karşılık veren ve hiçbir sözün altında kalmak isteyen öğrenciler olur.Bu tür kişilerin niçin suçsuz oldukları, yapılanın niçin adil olmadığı, öğretmenlerin niçin onlara taktıkları konusunda on ayrı neden ve açıklama sıralayabilirler. Asıl şaşırtıcı olan öğretmen ve öğrenci arasındaki tartışmaların çoğunun aşağıdaki son sınıf örneğinde olduğu gibi ufak tefek, önemsiz konularla başlamasıdır. Öğretmen: “Jason, niçin masanda değilsin?” Jason: “Sadece Dimi’den bir cetvel istiyordum!” Öğretmen: “Bana bak, sakın yalan söylemeye kalkma. Cetvel istemiyordun. Seni gördüm. (Öğretmen Jason’ın suratında ‘seni kandırıyorum’ anlamına gelen sırıtmayı gördüğü için daha da sinirlenir.) Bu davranışından bıktıp usandım!” Jason: “Bu arada cetvel isteyip istemediğimi nereden biliyorsunuz? Dimi’ye sorabilirsiniz.” …

Devamı

Sınıfta “Boykotçu Tipi” Öğrencilerle Başetme Yöntemleri

Üçüncü sınıftakilerin tümü harita çizme projeleri üzerinde harıl harıl çalışıyorlar, David dışında. O, morali bozuk bir şekilde havaya bakıyor. Öğretmeni onun bu çalışmayı yapabileceğini çok iyi biliyor. Öğretmeni deli eden asıl sorun da bu. Öğretmen: “David, niçin çalışmıyorsun?” David: (iç çekerek) “Bilmiyorum” Öğretmen: “Ödevle ilgili bir sorunun mu var?” David: “Eveet . . . coğrafya sıkıcı geliyor.” Öğretmen: “Sıkıcı öyle mi? Bak işte bu çok kötü. Ne yazık ki orada oturup haritayı tamamlayıncaya kadar canının sıkılmasına katlanman gerekiyor. . . . Bunu tamamlamanın ne kadar süreceği beni hiç mi hiç ilgilendirmiyor!” Bu süre boyunca David önüne kapanıyor ve tartışma sürüp gidiyor. İzlenecek Stratejiler Öğrencilere sonuçlarıyla …

Devamı