Anasayfa » Aile » Evlilik (sayfa 13)

Evlilik

Aile,evlilik,aile danışmanlıkları,sağlıklı aile ve alana ilişkin güncel bilgi ve belgelerin yer aldığı bir alada yer almaktasınız

Evlilik ve Aile Danışmanlığının Tarihi ve Bazı Anahtar Kavramlar

Aile danışmanlığı 2. Dünya Savaşı ‘ndan sonra hızlı bir gelişme göstermiştir. Aile dinamikleri hakkında ilk çalışan kişi Freud olurken,ilk kez ayrıntılı inceleyen Alfred Adler’dir.1950-1959 yılları arasında aile danışmanlığı alanında etkili olan liderlerden bazıları Nathan Ackerman, Gregory Bateson, Murray Bowen ve Cari Whitaker’dir. 1960-1969 yılları arasında aile danışmanlığında çok hızlı bir gelişme görülürken birçok teori ve kavramlar ortaya çıkmıştır. Bu on yılda özellikle Jay Haley, Salvador Mimıchin, Virginia Satir, Cari Whitaker, Murray Bowen ve Nathan Ackerman ‘in etkili olmuştur. 1970-1979 yılları arasında iki büyük dernek (The American Association For Marriage And Family Therapy ve American Family Therapy Association) kurulmuştur. 1974 ‘de ilk dergi çıkarılmaya başlamıştır. 1970? lerin başında Avrupa ‘da da özellikle …

Devamı

Aile,Evlilik ve Sağlıklı Aile Kavramları

İnsanın sosyal yaşantısını düzene koymak, birbirlerine zarar  vermeden, hatta destek olarak yaşamalarını ve neticede dünya üzerinde insana yakışır bir medeniyet sürmelerini sağlamak için kurallar konmuştur. Bunlar dini, ahlaki ve hukuki kurallardır. Bu kuralların yanı sıra kısaca birlikte yaşama sanatı olarak tanımlayabileceğimiz ?görgü kuralları? da insanın sosyal yaşamını biçimlendirmede etkin rol oynamaktadır. Aile ve evlilik kurumu, boyutları ve içeriği değişime uğramakla birlikte insanlık tarihi boyunca evrenselliğini ve toplumun temel birimi olma özelliğini korumuştur. Aile ve evlilik kurumunun özellikleri, içinde bulunduğu toplumun sosyal yapısına göre farklılıklar göstermektedir.Ailenin bu özelliğine karşın tüm toplumlarda büyük benzerlik gösteren yedi temel işlevi vardır.Bunlar,üremek,ekonomik gereksinimleri karşılamak,statü sağlamak,çocukların eğitimini planlamak,din eğitimi vermek,boş zaman etkinliklerini gerçekleştirmek,aile üyelerinin birbirlerini korumaları,karşılıklı sevgi ortamı yaratmak …

Devamı