Anasayfa » Aile » Evlilik (sayfa 10)

Evlilik

Aile,evlilik,aile danışmanlıkları,sağlıklı aile ve alana ilişkin güncel bilgi ve belgelerin yer aldığı bir alada yer almaktasınız

Stratejik Aile Danışması Kuramı

Stratejik aile danışması kendi içinde birkaç bölüme ayrılmıştır.Stratejik kuramcılar bu ayrılığı şöyle belirtmektedirler (Gladding, 1998): Zihin Araştırmaları Enstitüsü (The Mental Research Institute / MRI) Aile veya Haley – Madanes Enstitüsü Milton Sistem Grubu (The Milton System Group) Stratejik aile danışmasının gelişiminde iki kişinin katkısı büyüktür: Gregory Bateson ve Milton Erikson.Erikson semptomları yok etmek için hipnotik teknikler (hypnoctic techniques) kullanmıştır.Hastalarla birleşerek ve onlara inanarak güvenlerini kazanır. Böylece eski davranış kalıplarını değiştirmeleri için dolaylı önerilerle hasta cesaretlendirilir. Erickson, etkili danışman’m stratejik olması gerektiğini savunur. Yani ona göre, danışman her bir danışana spesifik teknik planlayabilen, problemini çözebilmesi için yönlendirici biri olmalıdır. Eğer hasta semptomlarını devam ettirmekte direnirse,semptomlarıyla direkt olarak yüzleştirilmez. Hastanın kendi gücü ile semptomlarından vazgeçmesi beklenir. …

Devamı

Yaşantısal, İnsancıl Aile Danışmanlığı Kuramı

Yaşantısal/insancıl aile danışmasının kuramsal kaynağı insancıl/varoluşçu danışma yaklaşımıdır. Carl Rogers, bireysel danışan-merkezli danışmayı aile danışmasına uyarlamıştır. Danışan merkezli yaklaşım etkili, samimi ilişkilerin gelişmesine önem verdiği için aile danışması alanına uygundur. Rogers, danışman’m uygun ortam yaratırsa, aile üyelerinin birbirlerine daha fazla güveneceğine inanır. Rogers uygun ortamın temel koşullarını şöyle sıralamıştır: Samimiyet, saydamlık, kabul etme, olumlu saygı, ilgilenme, empati, katılımlı dinleme. Danışan merkezli aile danışmasına göre, insanlar başkaları hakkındaki duygu ve düşüncelerini iletemedikleri için duygusal problemler geliştirirler. Çünkü bu kişiler genellikle cezalandırılmaktan korkarlar. Bu korku, çocuklukta tehdit edilince kazanılır. Tehdit edilen çocuklar insanlar ve dünyadan uzak dururlar. Burada danışman’ın rolü uygun koşulları yaratmaktır. Rogers’a göre, danışman model olarak aile üyelerini eğitir. Böylece aile üyeleri potansiyellerini geliştirirler (Fendi ve Weinhold, 1989). Geştalt …

Devamı

Virgina Satir ve Carl Whitaker Aile Danışmanlığı Kuramları

Virginia Satir Bir sosyal hizmet uzmanı olan Virginia Satir, bu yaklaşımda en çok tanınan liderlerden birisi olmuştur.Ailenin heyecansal sisteminin,ailenin iletişiminde ifade edildiğine inanan Satir, duygularını ortaya çıkartmak için önemli teknikler geliştirmiştir. Ailenin duygusal sistemine önem veren Satir, aile iletişim kalıpları üzerinde durmuştur.Bütün insanların büyüme ve gelişme için çaba harcadığına inanır ve gelişimde ilk yıllara dikkati çekmiştir. Satir?a göre İnsanın büyümesinde özellikle 3 faktör önemlidir. 1. Değişmeyen genetik özellikler; bunların insanı duygusal ve fiziksel özelliklerini belirler. 2. Gelişim süreci içinde öğrenme ile kazanılan özellikler. 3. Sabit akıl beden etkileşimidir. Olumlu bir benlik saygısı için şu koşulların bireyin ilk yaşamında bulunması gerekir: 1. Fiziksel ihtiyaçların kazanılması 2. Başkaları ile …

Devamı

Yapısal Aile Danışmanlığı Kuramı

Aile danışmanlığı alanında 1970’lerde Salvador Minuchin tarafından geliştirilen yapısal aile danışmanlığı oldukça popüler olmuştur.Yapısal aile danışmanlığı bir sistemin parçalarının nasıl etkileşime girdiği,dengesini nasıl sağladığı,dönüş mekanizmasını nasıl işlediği,nasıl fonsiyonelsiz iletişim kalıplarını geliştirdiği üzerinde durmaktadır.Özellikle transaksiyonel kalıplara çok fazla önem verilir.Çünkü bu kalıplar ailenin yapısı, sınırlarının geçirgenliği, gruplaşma ve koalisyonların varlığı hakkında bilgi verir. Aile Patolojisi Fonksiyonelsiz bir aile üyelerinin gelişimi için yapılması gereken fonksiyonları yerine getiremez. Beş fonksiyonelsiz aile yapısı belirlenmiştir. 1. İç içe aileler 2. kopuk aileler 3. Evine bağlı olmayan kocanın olduğu yerde aileler 4. Olgunlaşmamış ebeveynli aileler 5. İlgisiz ebeveynli aileler Minuchin bu beş tip aileyi patyolojik olarak adlandırır.Bu aileler stresli bir durumla karşılaşırlarsa sınırlarını ve transaksiyonel kalıplarını …

Devamı

Psikonalitik Kurama Göre Aile Danışmanlığı

Psikoanalitik kuram her ne kadar tek bir kişinin kişilik gelişimine baksa da aslında birey ile ailesi arasındaki etkileşimle ilgilenir. Freud bireyin kişilik yapısında ailesi arasındaki etkileşimle ilgilenir. Freud bireyin kişilik yapısında aile anahtar rol oynadığına inanır. Psikoanalitik aile danışmasının amacı aile üyelerini bilinç dışının sınırlamasından kurtarmak ve böylece aile üyelerinin birbirleriyle bir bütün olarak etkileşimde bulunmalarına yardım etmektir. Geçmişlerine bağlı olan bireyler yerine şu anki gerçeklerle ilgilenebilen bireyler olmalarına çalışılır. Krizde olan ailenin acil problemleri anlayış ve destekleyici tarzda ele alınır.Kriz çözüme ulaştıktan sonra danışmanlar aile ile uzun süreli danışma yapmak isterler. Ancak bu birçok aile tarafından kabul edilmeyebilir. Eğer danışmanlar amaçlarını yalnızca ailenin acil problemlerini çözüme ulaştırmak olarak algılarlarsa, diğer yaklaşımları benimseyen danışmanlardan …

Devamı

Aile, Evlilik Danışmanlığı Kuramları

Aile danışmanlığına ihtiyaç duyulduğunda Aile danışmanları; psikolojik danışma kuramlarını, sistem teorilerini ve klinik müdahale tekniklerini birleştirerek danışma merkezlerinde bireylere, çiftlere ve ailelere yardımcı olmaktadırlar. Aile danışmanlıgı kuramları, psikolojik danışma kuramlarına benzerlik gösterir ve onların tekniklerinden faydalanır. Ancak, bu tamamen aile danışması kuramlarının psikolojik danışma kuramlarının aynısı olduğu anlamına gelmemektedir. Aile danışması ile diğer yaklaşımların birbirinden bağımsız ilkeleri, ilgi alanları ve güçleri vardır. Danışma kuramları bireyi merkez alır ve değişim için bilinçaltına ve transferansa odaklanır (Holmes, 1993). Aile danışmanı, aile sistemine yer vermektedir.Psikolojik danışma kuramları tek bir bireye,hastalıklı birime veya gruba odaklanırken; yalnızca aile danışması aile sistemini bir “danışan” olarak görür. Danışma sürecine, birey değil aile katılır. Aile danışması, aile üyelerinin birbirleriyle nasıl etkileşim …

Devamı