Anasayfa / Psikoloji / Çalışmanın Özgüvenimize Etkileri

Çalışmanın Özgüvenimize Etkileri

İnsan  için  çalışma ve üretkenlik,  ruhsal  ve  toplumsal gelişme sürecinde önemli bir  evrendir. Bu sürecin  sağlıklı  bir şekilde yürüyebilmesive insanın gelişimini  tamamlayabilmesi  için, değişik  faaliyetlerde bulunması  gerekmektedir.Nitekim Kur?an-ı  Kerim?de  de  pek  çok  yerde iman  ile salih amelin (faydalı işler yapmak)  sürekli  birlikte  ifade edilmesi inancın faydalı işlerle güzelleşeceğinin işaretidir.

Çalışmayan ve üretmeyen bir insan, zamanla yozlaşır ve insanlık özelliklerini kaybeder.Geniş  anlamda  düşündüğümüz  de  insanın  her  çabası  ve  gayretinin  Allah yolunda bir faaliyet olduğunu görürüz. Bu bilinçle hareket eden insanın Allah inancı içerisinde  çalıştığı her  an  ibadettir.Ailesinin  geçimi  için  çalışanlar,  öğrenciler,öğretmenler ve diğer insanlar Allah?a hizmet etmektedirler.İslam  dini  bu şekilde  her  çalışmayı  ibadet  olarak değerlendirerek  insanları çalışmaya  ve  üretmeye  yönlendirmiştir.  Böylelikle  çalışan  insan  kendini  yeterli  ve kabiliyetli hissetmemenin mutluluğunu yaşamaktadır.

İnsanın  yaratıcılık  ve  üretkenlikten  yoksun  olması,güçsüzlük  ve  korkuya kapılarak umutsuzluğa düşmesine neden olmaktadır.Özgüven  penceresinden  baktığımız  zaman  çalışan  faydalı  işlerde  bulunan insan kendini yeterli ve kabiliyetli hissedeceği için bir şeyler üretmenin,topluma bir katkıda  bulunmanın  veya  ibadet  gibi  ruhsal  aktiviteler  ile  ruhsal  boyutunu geliştirmenin hazzını duyacağı için salih ameller özgüven düzeyini yükseltecektir.

Bir şeyler için  gayret etme insanın mutluğa ulaşmasında  önemli bir etkendir.Çünkü  üreterek  insan  var  oluşunu  gerçekleştirebilmek,  hayatına  anlam katabilmektedir.?Çalışmama  ve  bundan  dolayı  zamanın  boş  geçmesi  insana  sıkıntı ve  stres  yüklemektedir.Buna  karşılık  üretkenlik  insanı  hem  başkalarına  yardımcı olmaktan  dolayı,hem  de  üreterek  kendine  güvenmesine  kendini  gerçekleştirmeye yardımcı  olması  bakımından  önemli  tatmin  ve  anlam  kaynaklarından  birisi olmaktadır?.

Bütün kutsal kitaplar ve inanç sistemleri, çalışma ve diğer insanlara yardımcı olma  konusunun  üzerinde  durmuşlardır.Kutsal kitaplar  çalışmayı  inancın  bir  gereği olarak  görmüşlerdir.Kur?an-ı  Kerim  inanıp  yararlı  işler yapanları pek çok  yerde  bir arada anmıştır. ?İnanıp yararlı işler yapanlara gelince, onlar da cennet halkıdır, orada sürekli kalacaklardır? (2/82).

?Onlar  ki  gayba  iman  edip, namazını dürüst  kılarlar,kendilerine  rızık  olarak verdiklerimizden infak ederler? .

?Asra and olsun ki insan ziyandadır.Ancak iman edip  iyi  işler  yapanlar,müstesna?.İncil?de de bu konuda şunlar vardır.

?Çalışmakla  inanç  mükemmelleşir.  Çalışmadan  inanmak  boştur  (ölüdür)?.Modern psikoloji,çalışmayı mutluluğa götüren bir yol olarak göstermektedir.Çalışan  insan  sürekli  sıkıntı  veren  düşüncelerden,  problemleriyle baş başa kalarak strese  düşmekten  kurtulacaktır.Çalışmayla  ve  uygulamayla  kişi  sağlam  bir  kişilik kazanacak, yaşama sanatını öğrenecektir.

Üretkenlik  insanın  değersizlik  ve  yetersizlik  duygularını  ortadan  kaldıracağı,bireyin  kendisini  kabul  etmesini  ve  yeteneklerine  güvenmesini  sağlayacağı  için özgüven açısından son derece önemli bir kavramdır.Hayatını,  çocuk  yetiştirmek,  birtakım  sanat  eserleri  meydana  getirmek vs. şeklinde  üretici  bir şekilde  geçirmiş  olan  insan,  ürettiği şeylerden  faydalanıldığını görünce  kendini  mutlu  ve  huzurlu  hissetmektedir.  Fakat  kişi  özseverci  ve yaratıcılıktan  yoksun  bir  hayat  geçirmişse  olgunluk  döneminde  anlamsızlık bunalımına  girebilmekte  ve  huzur  bulamamaktadır.  Bu  durumda  kişi  kendine yeteneklerine  mevcut  güçlerine  olan inancını  kaybetmekte  ve  umutsuzluk duygusu ile baş başa kalmaktadır.

Yaşlılıkta  kişiliğin  bozulmuş  olmasını,  üretici  bir şekilde yaşamış olma konusundaki başarsızlığın  bir  kanıtı  olarak  görmek  mümkün  olabilmektedir.Dolayısıyla  yaratıcı  ve  üretken  bir şekilde  yaşayamadığımız zaman umutsuzluğa düşmemiz kaçınılmaz olmaktadır.Bazen  umutsuzluğumuzun,güvensizliğimizin başka sebeplerden kaynaklandığını düşündüğümüz  zamanlarda bile gerçek sebep üretici yanımızın eksik oluşu olabilmektedir.İnsanın mutluluğu ve  huzuru  da  çalışmaktan,üretmekten  faydalı  işler yapmaktan geçmektedir.Bu konuda pek çok düşünür hem fikirdir.

Erich Formm?a göre mutluluk,insanın  kendi  varlık  problemine  bulmuş olduğu  bir  cevaptır.Kendi  imkanlarını  yaratıcı  bir şekilde  geliştirmek  böylece  hem dünya  ile  birleşmek  hem  de  kendi  benliğinin  bütünlüğünü  korumaktır  mutluluk.İnsanın enerjisini yaratıcı bir şekilde harcamasıdır.Mevlana?ya göre de mutlu olanlar, geleneksel hayattaki kurallar, kanunlar ve ibadetler  gibi  belli  inançların  gereğini  yerine  getiren  ve  yaratıcı  bir mekanizma yoluyla  uygulama  alanı  bulan  evrensel  yaratıcı varlık düzey çerçevesinde yaşayanlardır.Onlar  yaratıcılığa  zemin  hazırlamada  enerjilerini  israf etmezler.Bu varlık düzeyinde hiç kimse  diğerini rahatsız  etmez.  Herkes  üretir.  O  toplumda  barış ve mutluluk egemendir.

Kendimize  saygımızın  ve  güvenimizin  oluşmasında  üretkenliğimiz  ve yaratıcılığımızın çok önemli yeri vardır. Hiçbir şey yapmadan zamnını geçiren insana ne  kendisi,  ne  de  toplum  saygı  duyar.  Bu  durumda  birey  doğal  olarak  kendini değersiz  ve  yetersiz  hisseder  ve  sürekli  hem  kendisiyle  hem  de  toplumla  savaşır.

?Çoğu etkinliğin düzenleyicisi olan çaba yitirildiğinde,kişi de düzenini ve bütünlüğünü yitirecektir?.İnsan  düzenini  ve bütünlüğünü  yitirdiğinde yaşama  sanatında da başarısız olacaktır.Bu anlamda erdemli ve özgüvenli olmak yaratıcılığımıza da bağlı diyebiliriz. Bu  anlamda  hiçbir şeyin  kendi  kendine  olmadığını,yaşamda her şeyin  bir  takım sebeplere bağlı olduğunu,her şey için  kuralların,  bir  düzenin olduğunu,mutluluğun erdemin  hatta  özgüvenin  zamanla,emekle ve gayretle kazanıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz.Kur?an-ıKerim?in ifadesiyle?İnsan  çalışmasının neticesinden başka şey elde edemez.Bu gayretin karşılığını da alacaktır? diyebiliriz.Bu anlamda bireysel sorumluluklarımızın farkında olmamız ve disiplinli yaşamımız bize çalışmamızın sonucunun kısa zamanda elde etmemizi sağlayacaktır.Çünkü yaşamın sorunlarını çözebilmek için disipline  ihtiyacımız  vardır.Disiplinsiz  hiçbir şeye çözüm  getiremeyiz.Biraz disiplin ile ancak  bazı  sorunları  çözebiliriz.Mutlak disiplinle tüm sorunları çözebiliriz.

Özgüvenimiz,mutluluğumuz ve sevincimiz,Yaradanımızın bize  verdiği kişisel  güçlerimizi  keşfedip  ortaya çıkarabilmemizle çok  orantılı  belki  gayret etmemiz gereken en önemli şey budur.Kendimizi bilmek; yeterliliklerimizi bulmak bunları tek tek keşfetmek?Kendimiz olduğumuz  zaman  bir şeyler  için uğraşmak gayret etmek,kendimize ve topluma faydalı işler yapmak bize zor  gelmeyecektir.Günümüzde,kültürümüz insana çalışarak bir şey elde etmenin zevkinden çok,çalışmadan bir şeyler kazanmanın daha zevkli olduğunu sanki göstermeye çalışıyor.Oysa  insanın  kendi emeğinden  daha  güzel ne olabilir;ruhunu  bundan  daha  çok  ne  güzelleştirebilir.

Teknoloji  ve  sanayileşme  ile  insan  belki  de şimdiye  dek  hiç  olmadığı  kadar  kendi özüne yabancı,kendinden kopuk.Vücudu,eğitimi,işi,mesleği,evliliği herşey dışarıdan  belirlenen  kriterlere göre şekilleniyor.Sırf  toplum  tarafından  beğenilen gözde  bir  meslek  olduğu  veya  geliri  yüksek olduğu  kendi  yeteneklerimize  uygun olmayan  işlerde  yıllarımızı geçirebiliyoruz.Bu  durum  insanın  üretkenliğini,yaratıcılığını elbette  kısıtlayacaktır.Bireyin üretkenliğinin  kısıtlanması  onu kendi yeteneklerine  karşı şüpheye  düşürecek  ve  özgüvenin  ciddi  biçimde  sarsılmasına sebep  olacaktır.Bu anlamda bireyin  yeteneklerini tanıması  ve  bu  yönde yaratıcılık göstermesi onun özgüvenin oluşmasında önemlidir.

Hakkında İdris Gündüzalp

PdrGünlüğü sitesinin kurucu ve editörü olarak yaklaşık 6 yıldır burada yazıyorum. Uzmanlığım çocuk ve ergen psikolojisi olmakla beraber temel amacım mesleğimiz için faydalı paylaşımlarda bulunmaktır.

İlginizi Çekebilir

Kendinize Olan Güveninizi Arttıracak Öneriler

Kendinize olan güveninizi arttırabilmek için küçük ama pratik uygulamalar ve davranışlar ile daha özgüvenli ve …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir