Anasayfa / Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik / Bir Psikolojik Danışmanda Bulunması Gereken Özellikler

Bir Psikolojik Danışmanda Bulunması Gereken Özellikler

Ülkemizde  Rehberlik  ve  Psikolojik  Danışma  programlarından  mezun  olanların  çok büyük bir kısmı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında psikolojik  danışman  (Rehber Öğretmen)  olarak  istihdam  edilmektedirler.  Psikolojik Danışma ve Rehberlik alan mezunlarının görevlerini ne derece etkili yaptıkları, istenen düzeyde  performans  sergileyip  sergilemedikleri  önemli  ve incelenmesi  gereken  bir konudur. Buradan hareketle ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında çalışan psikolojik danışmanların  kişilik  özelliklerinin  belirlenmesi  ve  bu  kişilik  özelliklerinin  onların mesleki yetkinlik düzeyleriyle ne derece ilişkili olduğu konusu da üzerinde durulması gereken bir konudur.

Rehberlik  ya da  psikolojik  danışma  kavramı eğitim  sistemimize  1950?lerde girmiş ve okullarımızda rehberlikle ilgili personel atanması ve rehberlik hizmetlerinin planlı  bir  şekilde  sunulması  1970?1971 eğitim öğretim yılında  olmuştur. Okul psikolojik danışmanlığının Türk eğitim sistemi içindeki yeri ve önemi yaklaşık elli yıldır incelenmekte ve araştırılmaktadır.Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin verimliliğinde  danışmanın  aldığı eğitimin  yanında  okuldaki  fiziksel  koşulların,öğretmen ve  idarecilerin tutumlarının etkisi  vardır. Psikolojik danışma  ve rehberlik hizmetlerinde verimlilikle ilgili diğer faktörler danışmanın kişilik özellikleri, mesleki yeterlikleri, mesleki doyumu ve görev algısı gibi danışmanın kendisi ile ilgili konulardır.

Ülkemizde  okullarda  psikolojik  danışma  ve  rehberlik  hizmetlerini  yürüten psikolojik danışmanların kişilik özellikleri ve eğitimleri boyunca kazandıkları bilgi ve beceriler dikkate alındığında; yaşadıkları mesleki sorunlar karşısında nasıl etkilendikleri ve  yaşadıkları  mesleki  sorunların,  onların  kişisel  ve  sosyal  uyum  düzeylerini farklılaştırıp  farklılaştırmadığının  belirlenmesi  ihtiyacı ortaya çıkmaktadır?.

Özgüven (1992a)e göre ülkemizde Psikolojik Danışma ve Rehberlik programı mezunlarının büyük bir kısmı eğitim kurumlarında psikolojik danışman olarak görev yapmaktadırlar. Bu alan mezunlarının görevlerinde ne kadar etkili olduklarının, istenen düzeyde performans gösterip göstermediklerinin incelenmesi gerekmektedir. Psikolojik danışmanların çalışma yaşamına hazır oluş düzeyleri, onlardan beklenen görev, beceri ve  yeterlilikler  ve  kendilerinin  yapabileceklerine  inandıkları  görev,  beceri  ve yeterlilikler ayrıca üzerinde durulması gereken ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının gelişmesine olumlu katkı sağlayacak konulardır.

Etkili psikolojik danışmanın kişilik özellikleri konusunda yapılan çalışmaların sonuçları  birbirinden farklılık  göstermekle  birlikte  hepsinde  ortak  olan  özellikler, kişilerarası ilişkilerde başarılı, insanları seven, zeka potansiyeli yüksek, geniş görüş açısına sahip, kendine güvenen, duyarlı, sabırlı, hoşgörülü kendinden hoşnut, mesleğin gerektirdiği kişilik özelliklerine sahip olmalarıdır.

Amerikan Okul Danışmanlarının kişilik özelliklerinin onların başarılı olmalarına büyük etkisi vardır.Amerikan Okul Danışmanları Birliği?ne göre etkili bir danışmanın aşağıda sıralanan özelliklere sahip olması gerekir:

1- Başkalarının huzuruna karşı ilgili olma,

2- Başkalarının bakış açılarını anlama,

3- Bireylerin kendi problemlerini çözme kapasitesine sahip olduklarına inanma,

4- Öğrenmeye açık olma,

5- Risk almaya istekli olma,

6- Çok güçlü bir benlik saygısına sahip olma,

7- Hata yapmaktan korkmama ve yapılan hatalardan ders alma,

8- Bireysel gelişmeyi önemseme,

9- Sıcak ve ilgili olma,

10- İyi bir mizah gücüne sahip olma.

Bu özellikler incelendiğinde ülkemizde profesyonel anlamada bu hizmeti veren psikolojik danışmanlarında bu özelliklere sahip olmaları gerektiği gözlemlenmektedir.

Yiyit (2001), mezun olan psikolojik danışmanların çalışma yaşamı için hazır bulunuşluk  düzeylerinin;  bir meslek  sahibi  olarak  psikolojik  danışma  ve  rehberlik elemanlarından  beklenen  görev,  beceri  ve yeterliliklerin;  okul  psikolojik danışmanlarının  kendilerinin  yapmaları  gerektiğine  ve  yapabileceklerine inandıkları görev, beceri  ve  yeterlilik alanlarının  incelenmesi  ve geliştirilmesi gereken konular olduğuna değinmiştir.

Hakkında İdris Gündüzalp

PdrGünlüğü sitesinin kurucu ve editörü olarak yaklaşık 6 yıldır burada yazıyorum. Uzmanlığım çocuk ve ergen psikolojisi olmakla beraber temel amacım mesleğimiz için faydalı paylaşımlarda bulunmaktır.

İlginizi Çekebilir

Yalan Söylüyorsun!

Beden dilinin önemini hepimiz biliriz.İlk izlenimlerimizde hep beden hareketleri, jest ve mimikler aklımızda kalır.Beden dili …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir