Anasayfa » Pedagoji » Beynin Bölgeleri ve İşlevleri

Beynin Bölgeleri ve İşlevleri

Sinir sistemi, sinir hücreleri ve hücre yığınları arasındaki bağlantılardan meydana gelmektedir.Sinir sistemi kısmi fonksiyonları gerçekleştirmek üzere özel kısımlardan oluşmaktadır. Örneğin bir bütün olarak beynin bazı kısımlarının çok farklı fonksiyonları yerine getirmek için çalıştığı bilinmektedir. Aşağıda temel olarak beynin hangi bölgesinin ne işe yaradığı açıklanmaya çalışılmıştır:

Alnın hemen arkasında bulunan alın lobu (frontal lob), hedefleri belirleme, davranışları planlama, geri bildirimi değerlendirme ve görevlere sistematik bir açıdan yaklaşma gibi yüksek seviyeli bilinci düzenler.

Beynin sağ ve sol taraflarında bulunan sağ ve sol şakak lopları (Temporal lops), dili ve mantıkî perspektifi destekler. Özellikle sol şakak lobu çok kişiseldir.Görsel bilgi işleme süreçlerinin bazı yönleri, şakak lopları tarafından gerçekleştirilir.

Çeper Lobu (Pariental Lob) dış çevrenin algılanması ve dış çevre ile daha önce kazanılmış olan algılar yardımıyla anlamlandırılması gibi önemli noktaları destekler. Bu faaliyetler aynı zamanda dış çevredeki objelerin birbirleri arasındaki veya kendi aralarındaki ilişkileri de kapsar.

Oksipital lob (occipital lob) ise kafanın en arka kısmında yer alır. Ses kısmen beyindeki derin merkezde ve şakak lobların da işlenir. Duyusal gösterim ve hareketin kontrolü loblar arasındaki orta çizginin her iki yanındaki dar bantlarda (yarıkta) gerçekleşmektedir.

Beyin sapı (Brain stem) omuriliğin tepesini çevreleyen kısımdır.Beynin bu kısmı temel yaşamsal faaliyetleri kontrol eder. Nefes alma, kalp atışları, tehlike durumundaki refleksler vb. gibi davranışlar beyin sapı tarafından kontrol edilir.

Limbik Sistem, beyin sapını çevreleyen kısı mdır. Amigdala ve hipotalamus bu kısmın iki önemli parçasıdır. Limbik sistem duyularımı z ı kontrol eder. Açlığı, susuzluğu, cinsel arzuları ve diğer zevkleri düzenler. Ayrıca uzun süreli belleğin önemli bir kısmı limbik sistem tarafından düzenlenir.

Neokorteks,düşüncenin merkezidir.Görme, işitme, konuşma, oluşturma, düşünme gibi üst düzey zihinsel fonksiyonları yönetir.Duyular aracılığı ile algılananları bir araya getirip anlam üretilen merkezdir. Öte yandan neokorteks kararların alındığı,deneyimlerin saklandığı,konuşmanın üretildiği, anlamanın oluştuğu,sanat eserlerinin görüldüğü, müziğin dinlendiği merkezdir.

Bu fonksiyonel bölgelere ek olarak beyin belki de açık bir anatomik model olarak hep birlikte düzenlenmiş nöron gruplarından oluşan ince yapısal ve fonksiyonel ünitelerin mükemmel bir kompozisyonudur. Öte yandan nöronların yapı taşları tamamen ayrılmış olabilir, fakat bunlar fonksiyonel modül oluşturan sinir ağları aracılığıyla birbirlerine çok sıkıca bağlanmış durumdadırlar. Bu anlamda bir model nöron setleri ile sınırlandırılmıştır ki bu, merkezi sinir sisteminin kısmî işlemleri oluşturan fonksiyonları koordine eder.

Merkezi sinir sisteminin bir modül olarak yorumu, sosyal ve kültürel çevre içerisinde sorunları çözme,sosyalleşme gibi yüksek entelektüel fonksiyonlar ve insan bilinci olarak ortaya konabilir. Buna bağlı olarak Gardner zekayı, merkezi sinir sistemi modüler fonksiyonlarının farklı kombinasyonları olarak 6 farklı bilgi işleme modülü önermektedir.

Bunlar: 1. Sözel zeka, 2. Müzikal zeka, 3. Mantıksal-Matematiksel Zeka, 4.Uzaysal Zeka, 5.Kinestetik zeka, 6. Kişisel zeka. Teoride merkezi sinir sistemindeki bazı modüllerin insanın bilgi işleme sürecinde bir takım değişiklikler sağlad ığı, bu modüller arasındaki ilişkinin toplam zekayı oluşturduğu ve bunun çok kompleks bir yapı olduğu ortaya konulmaktadır. Yani çoklu zeka teorisi diye de adlandırılan bu teori, beyin temelli öğrenme teorisi gibi, merkezi sinir sisteminin biyolojik yapısından yola çıkılarak ortaya konulmuş bir öğrenme teorisi olarak değerlendirilebilir.

Hakkında İdris Gündüzalp

PdrGünlüğü sitesinin kurucu ve editörü olarak yaklaşık 6 yıldır burada yazıyorum. Uzmanlığım çocuk ve ergen psikolojisi olmakla beraber temel amacım mesleğimiz için faydalı paylaşımlarda bulunmaktır.

İlginizi Çekebilir

Beyin Detoksu İle Zihnimizi Temizlemeliyiz

Zihinsel yorgunluk birçoğumuzu olumsuz yönde etkileyen ve kronik yorgunlukla birçok hastalığın ve depresyonun da habercisi …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir