Anasayfa / İdris Gündüzalp (sayfa 450)

İdris Gündüzalp

PdrGünlüğü sitesinin kurucu ve editörü olarak yaklaşık 6 yıldır burada yazıyorum. Uzmanlığım çocuk ve ergen psikolojisi olmakla beraber temel amacım mesleğimiz için faydalı paylaşımlarda bulunmaktır.

Çocuklarda Fiziksel Aktivitenin Gelişimsel Açıdan Önemi

Fiziksel aktivite, günlük yaşam içerisinde kas ve eklemlerimizi kullanarak enerji tüketimi ile gerçekleşen,kalp ve solunum hızını arttıran ve farklı şiddetlerde yorgunlukla sonuçlanan aktiviteler olarak tanımlanabilir. Örneğin; Yürüme Koşma Sıçrama Yüzme Bisiklete binme Çömelme kalkma Kol ve bacak hareketleri Baş ve gövde hareketleri vb.temel vücut hareketlerinin tümünü yada bir kısmını içeren çeşitli spor dalları, dans, egzersiz, oyun ve gün içerisindeki aktiviteler fiziksel aktivite olarak kabul edilebilirler. ÇOCUKLAR İÇİN DÜZENLİ FİZİKSEL AKTİVİTE NEDEN ÖNEMLİDİR? Çocukluk çağından itibaren düzenli aktivite alışkanlığı kazandırmak, egzersizi günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline getirmek ve en azından her birey için günlük bedensel aktivite miktarını arttırmak bireysel sağlığımızın korunması …

Devamı

Ergenlik Döneminde Duygusal Gelişim

Ergenin duygusal tepkilerini etkileyen başlıca faktörler sağlık durumu, zeka düzeyi, cinsiyet, okul başarısı ve sosyal kabul düzeyidir. Özellikle sağlık koşuluyla duygusal tepkiler arasında önemli bir ilişki vardır. Kötü sağlık koşulları bünyeyi aşırı duygusal kılabilir. Bu dönemde duygular ergenin tüm yaşamında etkili olurlar. Küçük bir kırıklık ergenin yakın çevresindeki ilişkilerini doğrudan etkiler. Duyguların şiddetlenmesi sonucu, gerginliğin doğurduğu belirli alışkanlıklar görülür. Bu alışkanlıklardan en yaygın olanı, iyi uyum sağlayamayanlarda görülen tırnak yeme alışkanlığıdır.Gerginlik azaldıkça ve genç dış görünüşüne önem vermeye başladıkça, tırnak yemede de belirgin bir azalma görülür.

Devamı

Ergenlik Döneminde Bilişsel Gelişim

Ergenlikte çocuk 11 yaşından sonra mantıksal düşünme düzeyine erişir. Görüş alışverişi ve tartışma çocuğun yaşamında önemli bir yer almaya başlar. Toplumun gelenek ve göreneklerine, kurallarına karşı tutumu değişir. Bunların değişmez olduklarını düşünen çocuğun tersine, genç bunların yetişkinler tarafından kararlaştırıldıklarını ve değişik gruplara göre farklılıklar gösterebileceklerini kavrar. Bu devrede, kontrol konusunun, özellikle aile ilişkilerini belirgin biçimde etkilediği görülmektedir.Bu devrede,kontrol, hem gençler hem de ana babalar açısından bir sorun olabilmektedir. Gençler özellikle kendileri ile ilgili konularda kontrolü ele geçirmeyi istemekte, ele geçirebildiklerinde de, nasıl kullanacakları konusunda güçlük çekebilmektedirler. Ana babalar ise kontrolü çocuklarına hangi alanlarda, hangi yaşlarda ve ne oranda bırakmaları gerektiği …

Devamı

Ergenlik Döneminde Bedensel Gelişim

Ergenlik, biyolojik değişmeyle başlar ve bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişmeyle son bulur.Ergenliğin başlangıcının en belirgin habercisi boy uzamasıdır. Erkekler doğumda kızlara oranla biraz daha uzundurlar.Kızlar ergenlik dönemine daha erken girdikleri için birkaç yıl bu avantajı kaybederler.Ancak ergenliğin orta ve son dönemlerine doğru yeniden kazandığı bu avantajı yaşam boyu sürdürür. Ağırlık ve boy gelişimleri karşılaştırıldığında, ağırlık artışı, boy uzamasına paralel bir gelişim izler.Ağırlık artışı, kas ve kemiklerin büyümesiyle gerçekleşir.Erinlik dönemindeki iskelet yapısında 350 kemik vardır.Erişkinlikte ise bu kemik sayısı 206 ya düşer. Kemikleşme olgusu ergenlik yılları boyunca olgunlaşmaya kadar sürer. Yapılan çalışmalar kemikleşme derecesinin beslenmeyle yakından ilgili olduğunu göstermiştir. Beden şekli …

Devamı

Sınıf Yönetimi ve Sınıfta Disiplin Sağlamak

Günümüzde  öğretmenlerin  sınıfta  disiplini  sağlamakta  karşılaştıkları  zorlukların nedenlerini Bossing (1955) aşağıdaki gibi sıralamıştır: 1.Fizyolojik Nedenler: Sağlık nedenleri olarak açıklanabilir. 2.Bireysel Nedenler:   Egoizm,   akıl yürütme kabiliyetinin zayıflığı,   zeka bakımından gerilik, sosyal eğitim eksikliği vb. durumlardır. 3.Sosyal      Nedenler:      Kitleden      biri      sayılmak      arzusu,      otoriteye   içerlemek, heyecan yaşama arzusu vb. durumlardır. 4.Sınıf  İçi Nedenler:  Sınıfın  sevimsizliği,  sağlığa uygun  olmayan  sınıf koşulları, sınıftaki öğretim yöntemi. Sınıflarda  bu  nedenlerden  kaynaklanan  pek  çok  disiplin  problemleri görülebilir.  Öğretmen  ve  yöneticiler  okul  ve  sınıflarda  çeşitli  kontrol  yöntemleri kullanarak bu problemleri ortadan kaldırmaya çalışırlar. Öğretmenin  disiplin  sağlama  yaklaşımları,  geleceğin  toplumunu oluşturacak  bireylerin  davranışlarının  gelişmesinde  büyük  etkiye  sahiptir. Bireyin  davranışlarının  geliştiği  önemli  ortamlardan  …

Devamı

Sınıflarda Görülen Disiplin Sorunları ve Çeşitleri

Disiplin, sınıf  yönetimiyle ilgili sorunların başında gelmektedir. Disiplin, her kademedeki  eğitim  kurumlarının  gündeminde  olan  bir  sorundur.  İlköğretim düzeyinde disiplin sorunlarının diğer eğitim kademelerine göre daha az ortaya çıktığı varsayılmaktadır. İlköğretimin  ilk  beş  sınıfında  okuyan  öğrenciler  beş  yıl  boyunca aynı  öğretmenle  beraber  olduklarından  aralarında  saygıya,    sevgiye    ve özgüvene  dayalı ilişkiler gelişmektedir. Bunun sonucu olarak da bu sınıf ortamlarında disiplin sorunları  azalmaktadır.  Ayrıca,  ilköğretimin  birinci  devresinde  öğrencilerin  bir  çok aşırı  davranışları  sınıf  öğretmenince  gelişimin  bir  özelliği  olarak  görüldüğünden disiplin sorunu olarak algılanmaz. Curwin  ve  Mendler  (1988)’e  göre  çoğu  öğretmen  için  esas  problem  sınıf  içi disiplini sağlamadır. Yıllarca disiplin hakkında birçok şey yazıldı …

Devamı