Anasayfa / Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik / Akran Zorbalığının Görülme Sıklığı Nedir ?

Akran Zorbalığının Görülme Sıklığı Nedir ?

Zorbalık tüm ulusları ilgilendiren bir sorun olduğundan 1970?li yıllardan günümüze kadar farklı kültür ve ülkelerde incelenmiş ve bu incelemelerde farklı kültürlerde zorbalığın görülme sıklığının da değişkenlik gösterdiği görülmüştür.

Akran zorbalığının görülme sıklığına ilişkin yut dışı ve yut içi bazı araştırma sonuçlarına bakıldığında;

Olweus (1991), 7-16 yaşlarındaki 130.000 okul çocuğunu inceleyerek gerçekleştirdiği çalışmasında öğrencilerin % 5-9?unun düzenli olarak zorbalığa uğradığını rapor etmiştir. Avustralya?da Rigby (1997) 25.000 okul çocuğu ile çalışarak yedi öğrenciden birinin haftada en az bir kez zorbalıkla karşılaştığını yazmıştır.İrlanda?da Morre ve Hilery ( 1989), örneklemlerinin % 43?ünün bazen zorbalık yaptıklarını bildirmiştir (Akt:Kartal, Bilgin, 2007). İngiltere?de Yates ve Smith (1989) tarafından ortaokul öğrencileri arasında yapılan bir araştırmada haftada en az bir kere zorbalığa uğrayanların oranı % 10, ayda en az bir kez zorbalığa uğrayan öğrencilerin oranı ise %22 olarak bulunmuştur ( Akt: Pişkin, 2002).  Amerika Birleşik Devletlerinde Hazler (1996)?in çalışmasında, öğrencilerin % 75?inin zorbalığa uğradığını bildirmiştir.  Perry, Kusel ve Perry (1988)  A.B.D.?de kurban durumunda olma oranının %10 olduğunu söylerken bu oranın Kanada?da % 8 olarak belirlenmiştir (Akt: Kartal, Bilgin, 2007).

Okul zorbalığı konusunda ülkemizde Karaman- Kepenekçi ve Çınkır ( 2001) tarafından lise öğrencileri üzerinde yapılan bir çalışmada, öğrencilerin sıkça karşılaştıkları zorbalığın bedensel zorbalık olduğu ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin % 44?ü itme, % 30?u saç kulak çekme, %28?i bedene yönelik kaba şakalarla karşılaştıklarını belirtmişlerdir (Akt: Durmuş, Gürgan, 2005).  Yurtal ve Cenkseven (2006)  ilköğretim okullarında en çok yaşanan zorbalık türünün itilmek (% 63), küfredilmek (%57), sevmediği isimlerle çağrılmak  (%56), alay edilmek (% 49), giysi ya da eşyalarına zarar verilmek (%45),  ve hakkında dedikodu yapılmak (%44) gibi davranışlar olduğu sonucunu bulmuşlardır (Akt: Apay, Durmuş, 2008).

Yine ülkemizde Pişkin (2002) tarafından 5. sınıftan 8. sınıf düzeyine 1154 ilköğretim öğrencisi ile yapılan bir araştırmada erkeklerin kızlara oranla daha çok zorbalığa katıldığını, kızların ise daha çok kurban olduklarını belirtmiştir. Yine bu öğrencilerin % 35?i kurban, %30?u zorba/ kurban ( hem zorba hem de kurban olma durumu) ve % 6?sınında zorba olduğu bulunmuştur.

Zorbalık türlerine göre bakıldığında ise, kurbanlarının % 34?ünün fiziksel zorbalığa, % 29?unun sözel zorbalığa, % 21?inin dolaylı zorbalığa ve % 11?inin ise eşyalarının zarar görmesi şeklinde zorbalığa maruz kaldıklarını belirtmişlerdir ( Totan, 2007).

Zorbalar genellikle kurbanlarını yaşıtları arasından seçerler. Her iki grupta genellikle aynı yaşta ve aynı sınıfta olur. Smith, Madsen ve Moody (1999) kurbanların yaşları arttıkça zorbalığa uğrama yüzdelerinin azaldığını öne sürmüştür. Lisede fiziksel zorbalık, ilköğretimdeki zorbalıktan çok daha düşük düzeydedir.Bunun nedeni öğrencilerin toplumsal becerilerinin gelişmesi olabileceği düşünülebilinir. Hazler( 1996) zorbalığın 9-15 yaşları arasında en üst düzeye çıktığını bildirmiştir. Eslea ve Rees (2001)?in örneklemlerinin % 73?ü zorbalığa en sık 11-13 yaşları arasında uğradıklarını rapor etmişlerdir. Aynı araştırmacılar, fiziksel zorbalığın çocuklar büyüdükçe azaldığını ve çocukların sözel zorbalığı genellikle zorbalık olarak kabul etmediğinden rapor etmediklerini belirtmişlerdir ( Akt: Kartal, Bilgin, 2007).

Başka bir çalışmada ise, zorbalığın ilk ve ortaöğretim kurumlarında ne ölçüde hangi ortamlarda görüldüğüne ilişkin öğretmen ve yönetici görüşlerine başvurulmuştur. Bu çalışmanın sonucunda zorbalık davranışlarının en çok okul bahçesinde gerçekleştiği ifade edilmiştir. Wolke ve ark.( 2001) akran zorbalığının en sık sınıf ortamı ve oyun alanlarında yaşandığını bildirmiştir ( Sabuncuoğlu, Ekinci, Bahadır, Akyuva, Altınöz, Berkem,2006). Bir başka çalışmada öğretmenler zorbalığın sırasıyla bahçe, koridorlar, sınıf ve kantinde ortaya çıktığını ifade etmişlerdir ( Kartal, Bilgin, 2007).

Hakkında İdris Gündüzalp

PdrGünlüğü sitesinin kurucu ve editörü olarak yaklaşık 6 yıldır burada yazıyorum. Uzmanlığım çocuk ve ergen psikolojisi olmakla beraber temel amacım mesleğimiz için faydalı paylaşımlarda bulunmaktır.

İlginizi Çekebilir

Okul Zorbalığı Nedir?

Okul zorbalığı, tekme atma, tokat vurma, itme, çekme gibi fiziksel, sataşma, alay etme, dalga geçme, …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir