Anasayfa / Aile / Evlilik / Aile,Evlilik ve Sağlıklı Aile Kavramları

Aile,Evlilik ve Sağlıklı Aile Kavramları

İnsanın sosyal yaşantısını düzene koymak, birbirlerine zarar  vermeden, hatta destek olarak yaşamalarını ve neticede dünya üzerinde insana yakışır bir medeniyet sürmelerini sağlamak için kurallar konmuştur. Bunlar dini, ahlaki ve hukuki kurallardır. Bu kuralların yanı sıra kısaca birlikte yaşama sanatı olarak tanımlayabileceğimiz ?görgü kuralları? da insanın sosyal yaşamını biçimlendirmede etkin rol oynamaktadır.

Aile ve evlilik kurumu, boyutları ve içeriği değişime uğramakla birlikte insanlık tarihi boyunca evrenselliğini ve toplumun temel birimi olma özelliğini korumuştur. Aile ve evlilik kurumunun özellikleri, içinde bulunduğu toplumun sosyal yapısına göre farklılıklar göstermektedir.Ailenin bu özelliğine karşın tüm toplumlarda büyük
benzerlik gösteren yedi temel işlevi vardır.Bunlar,üremek,ekonomik gereksinimleri karşılamak,statü sağlamak,çocukların eğitimini planlamak,din eğitimi vermek,boş zaman etkinliklerini gerçekleştirmek,aile üyelerinin birbirlerini korumaları,karşılıklı sevgi ortamı yaratmak ve cinsel doyum sağlamak gibi işlevlerdir.Tüm bu genel işlevler ?biyolojik?, ?sosyal?, ?psikolojik? ve ?ekonomik? olmak üzere dört genel başlıkta toplanabilir.

Evlilik, iki karşı cinsin toplumca onaylanan birlikteliğidir.İnsanların özgür istenci ve isteği doğrultusunda,ortak yaşama isteğidir. Evliliğin olabilmesi için bireylerin belli bir olgunluk düzeyine gelmeleri gerekir. Bu olgunluk, ülkelerin geleneklerine, göreneklerine göre az çok değişmektedir. Evlilik yasalar önünde bir ortaklık sözleşmesidir. Duygusal anlamda ise evlilik, yaşamlarınızı yan yana, el ele ve karşılıklı sevgiyle bir arada getirmek için kendinizi eşinize adamanızdır. Evlenmeye karar verdiğinizde evinizi geçindirmek, çocuk sahibi olmak, cinsellik,hobileriniz, birbirinize destek olmak, düş kırıklıklarını hazmetmek,kazanılan zaferleri kutlamak kısacası yaşamlarınızın müziğini birlikte bestelemek konusunda bir güç birliği oluşturmak için birbirinize söz vermişsiniz demektir.

İki birey bir çift oluşturduklarında daha önce tek tek ellerinde bulundurdukları toplumsal güçleri iki katına çıkar. İki kişi evlilik yoluyla bir bütün oldukları zaman, bu birleşme aşk, şefkat, güç ve zevk dolu yaşamlarının gücüne kaynak oluşturur. Bazen de bunun tam tersi olur. Çift anlaşamadığı zaman, çok büyük bir enerji açığa çıkar ve bu enerjiyi birbirlerini incitmek için kullanabilirler. İletişimsizliğin yarattığı enerji,yaşamınızı kısıtlayabilir, moralinizi bozabilir, ya da anlaşmazlığa ve nefrete neden olabilir

Evlilik ve aile hayatı, zorlukları sayesinde gerçek zevk ve doyumu ortaya çıkaran kişilik geliştirici bir ortamdır. İş ve aile hayatı arasında bir paralellik vardır. Kişinin hayatını sağlıklı ve anlamlı kılan temel ilke ve değerler, aile hayatını sağlıklı kılan temel ilke ve değerlerden farklı değildir. Aile hayatında başarılı olan kimse, genel olarak iş hayatında da başarılı olur.

İnsanlar, temel ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü kendi ailesinde karşılarlar. Bu nedenle aile bizim için çok önemlidir.Sistem perspektifine göre aile bir geçmişi paylaşan, duygusal bağı olan, bireysel aile üyelerinin ve ailenin bütününün ihtiyaçlarını karşılamak için stratejiler planlayan bireylerden oluşmuş kompleks bir yapı olarak tanımlanır.

Aile sistemi öğelerden oluşmuş bir takımdır. Öğeler arasında etkileşim vardır. Etkileşim sistemdeki öğelerin özelliklerinden etkilenir. Aile alt sistemlerden oluşmuş, bir amaca yönelmiş, tamamlanması gereken görevleri olan ve bu görevleri yerine getirmek için stratejiler planlayan bir sistemdir.

Sağlıklı Aile

Henüz sağlıklı ailenin tanımı ve özellikleri hakkında tam bir anlaşma olmamasına rağmen,aile fonksiyonlarını yerine getiren ve üyelerine doyum sağlayan ailelere sağlıklı aile denir.Sağlıklı ailenin fonksiyonları şöyle sıralanmaktadır:

 • Duyguları paylaşma,
 • Bireysel farklılıkları kabullenme,
 • İlgi ve sevgi duygularının gelişimi,
 • İşbirliği,
 • Mizah duygusu,
 • Yaşamı sürdürmek için temel ihtiyaçların karşılanması
 • Problem çözme,
 • Geniş bir felsefi düşünce,
 • Taahhüt, takdir duygularını ifade etme,
 • İletişim,
 • Birlikte zaman geçirme,
 • Maneviyat,
 • Başa çıkma becerileri.

Aile fonksiyonlarının birkaç farklı bölümünün yeterince yerine getirememesi nedeniyle sağlıksız aileler oluşabilir.Genel olarak iki aile organizasyonuna rastlanmaktadır.

 1. Merkeze doğru / merkez dışı
 2. Bütünlük / uyum

Merkeze doğru kavramı, kapalı olma eğilimi gösteren aileleri betimlemek için merkez dışı kavramı ailesinden uzaklaşma eğilimi gösteren aileleri betimlemek için kullanılır.Combrick – Graham ‘in çalışması ile Robert Beavears ‘in çalışması aile etkileşim biçiminin merkeze doğru ve merkez dışı uçlarını gösterir. Olson ve arkadaşlarının geliştirdiği Circumplex Model bütünlük /uyum organizasyonuna sahip aileleri göstermektedir.

Dört yaygın aile yapısı vardır:

 • Kapalı,
 • Eş zamanlı,
 • Açık
 • Gelişigüzel.

Sistemcilere göre bu dört ailenin yapıları, üyeleri birbirinden farklıdır ve aile danışmasında farklı tepkide bulunurlar.

Hakkında İdris Gündüzalp

PdrGünlüğü sitesinin kurucu ve editörü olarak yaklaşık 6 yıldır burada yazıyorum. Uzmanlığım çocuk ve ergen psikolojisi olmakla beraber temel amacım mesleğimiz için faydalı paylaşımlarda bulunmaktır.

İlginizi Çekebilir

Anne Babaların En Sık Yaptığı Hatalar Nelerdir?

Çocuk yetiştirmek aslında dünyanın en profesyonel mesleği ama bu konuda bir eğitim merkezi veya okul …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir