Anasayfa » Aile » Evlilik » Aile, Evlilik Danışmanlığı Kuramları

Aile, Evlilik Danışmanlığı Kuramları

Aile danışmanlığına ihtiyaç duyulduğunda Aile danışmanları; psikolojik danışma kuramlarını, sistem teorilerini ve klinik müdahale tekniklerini birleştirerek danışma merkezlerinde bireylere, çiftlere ve ailelere yardımcı olmaktadırlar.

Aile danışmanlıgı kuramları, psikolojik danışma kuramlarına benzerlik gösterir ve onların tekniklerinden faydalanır. Ancak, bu tamamen aile danışması kuramlarının psikolojik danışma kuramlarının aynısı olduğu anlamına gelmemektedir. Aile danışması ile diğer yaklaşımların birbirinden bağımsız ilkeleri, ilgi alanları ve güçleri vardır. Danışma kuramları bireyi merkez alır ve değişim için bilinçaltına ve transferansa odaklanır (Holmes, 1993). Aile danışmanı, aile sistemine yer vermektedir.Psikolojik danışma kuramları tek bir bireye,hastalıklı birime veya gruba odaklanırken; yalnızca aile danışması aile sistemini bir “danışan” olarak görür.

Danışma sürecine, birey değil aile katılır. Aile danışması, aile üyelerinin birbirleriyle nasıl etkileşim kurduğu ile ilgilenir, niçin öyle etkileşmede bulunduğuna bakmaz. Aile danışması aileyi etkileşimde bulunan bir sistem olarak ele alan bir danışmadır,bireylerle ilgilenmez.Günümüzde, aile danışmanlığında kullanılan kuramlar çeşitlilik göstermektedir. Geleneksel danışma kuramlarının uyarlaması biçiminde olanların yanında, alanda yepyeni yaklaşımlar ortaya atılmakta ve uygulamaya konulmaktadır.

Burada sözü edilecek olan danışma kuramları günümüzde yaygın bir kullanım alanı bulan,denenmiş ve başarıları kanıtlanmış olan yaklaşımlardır. Bu kuramlar sınıflandırılmaya çalışılmış; ancak sayılarının çokluğu nedeniyle herkesin kabul edebileceği ve bütün aile danışması yaklaşımlarını gruplayarak belli kategoriler altında toplayabilecek bir sınıflama biçimi saptanamamıştır.

Son yıllarda çeşitli yazarların yapmış olduğu farklı aile danışmanlığı sınıflandırılmaları bulunmaktadır.Bunlardan; Aile danışması kuramlarını 4 sınıfa ayırmıştır:

1.Psikodinamik aile danışması
2.Yapısal aile danışması
3.Stratejik aile danışması
4.McMaster aile danışması

Bentovrim (1989)’in yaptığı sınıflama şöyledir:

1.Psikodinamik ve birbiriyle ilintili aile danışması
2.İletişim, sistemler ve stratejik aile danışması
3.Davranışsal aile danışması yaklaşımları

Fenell ve Weinhold (1989)’un sınıflandırması şu şekildedir.

1.Psikodinamik aile danışması
2.Kognitif/davranışsal aile danışması
3.Hümanistik/varoluşçu aile danışması
4.Transpersonal aile danışması

Foley (1989), aile danışması kuramları ile ilgili 4 sınıflamadan söz etmektedir:

1.Nesnel İlişkiler: Bu bakış açısı Ronald Fairbairn tarafından geliştirilmiştir ve nesne ilişkileri teorisi ile yakından ilişkilidir. James Framer, Gerald Zuk, Norman ve Betty Paul tarafından bu görüş kullanılmıştır. Bu yaklaşıma göre, ailedeki hasta üye genellikle bölünmüş, ayrılmış olarak görülür ve diğer aile üyeleri tarafından kabul edilemeyecek hareketleri vardır. Danışmada daha çok geçmiş zaman üzerinde durulur.

2.Aile Sistemleri: Aile sistemi, Murray Bovven’in çalışmaları ile başlamıştır. Bowen, aile danışması alanında 1950’lerde çalışmaya başlamış ve zaman içinde önemli kavramlar geliştirmiştir.

3.Yapısal Aile Danışması: Yapısal aile danışması, Salvador Minuchin’in geliştirmiş olduğu bir yaklaşımdır.
4.Stratejik Müdahale: Aile danışması alanında bu yaklaşım Don Jackson ve Jay Haley tarafından geliştirilmiştir.

Barker (1992), daha farklı bir sınıflama yapmıştır:

1. Psikodinamik aile danışması
2. Davranışçı aile danışması
3. Grup danışması yaklaşımları
4. Yaşantısal aile danışması
5. Geniş aile sistemleri teorileri
6. İletişim kuramlarını kullanan aile danışması yaklaşımları; İletişim ve bilinç (Don Jackson),İletişim ve güç (Jay Haley),İletişim ve duygulanım (Virginia Satir)
7. Yapısal aile danışması
8. Stratejik aile danışması
9. Sistematik aile danışması

Nystul (1993), aile danışmasındaki yaklaşımları 5 sınıfa ayırmaktadır.

1. Psikoanalitik aile danışması kuramı
2. Yapısal aile danışması kuramı
3.Yaşantısal / insancıl aile danışması kuramı
4.Stratejik aile danışması kuramı
5.Bilişsel davranışçı aile danışması kuramı

Hakkında İdris Gündüzalp

PdrGünlüğü sitesinin kurucu ve editörü olarak yaklaşık 6 yıldır burada yazıyorum. Uzmanlığım çocuk ve ergen psikolojisi olmakla beraber temel amacım mesleğimiz için faydalı paylaşımlarda bulunmaktır.

İlginizi Çekebilir

Aile İçi ve Toplumda Şiddet Olgusu Araştırması

Aile içinde ve toplumsal alanda şiddet konulu araştırma ile aile içerisindeki ve toplumsal yaşam alanındaki …

Ne Düşündüğünü Merak Ediyorum