Anasayfa / 2012 / Aralık

Aylık Arşiv

Şiddet Gösteren Kişinin Özellikleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Önder Tangolar, anti-sosyal kişilik bozukluğu olan insanların, genellikle ‘yetersizlik duygusu’ ile baş edemediği için şiddeti bir çıkış yolu olarak gördüğünü söyledi. Tangolar, yaptığı açıklamada, bireysel şiddetin en önemli nedeninin; ‘ego zayıflığı’ olduğunu belirterek,şiddetin aynı zamanda da anti-sosyal kişilik bozukluğunun bir sonucu olduğunu dile getirdi. Bu tür kişilik bozukluğu taşıyanların, empati duygusundan yoksun olduğuna dikkat çeken Tangolar, “Yani kendisini başkasının yerine koyamaz ve karşısındakinin çektiği acıyı içinde hissedemez. Zamanı geldiğinde de kendi amaçlarına ulaşmayı kolaylaştıracak bir unsur olarak şiddet uygulayabilir” dedi. Bu tür kişilik özelliklerine sahip insanların, sözde ‘haklılıklarını’ karşısındakine sözel olarak aktaramadıkları gibi karşısındakini …

Devamı

Mutlu Bir Birlikteliğin Küçük Sırları

Yapılan bir araştırmada 7 yıldır evli olan 123 çift ile yapılan anketler 9 yıl sonra tekrarlandığında, birlikte eğlenemeyen çiftlerin ilişkiden sıkıldıkları ve daha az tatmin oldukları görülmüş. Önemli bulgulardan biri, ilişkinin monotonlaştığını veya sıkıldıklarını hissetmeye başlayan çiftlerin, daha da mutsuz ve tatminsiz olmaya ve birbirlerinden uzaklaşmaya başladıkları olmuş. Hiç kavga etmeyen çiftlerin çok mutlu oldukları farz edilir, fakat bulgular mutlu evliliklerde kavgalar olabileceğini, ancak bunların saygı sınırını aşmadan halledilmesi gerektiğini gösteriyor. Bu tür zorlu sınavlardan geçmek aksine çiftleri yakınlaştırabilir. Bu zor zamanlarda çiftler aynı tarafta olduklarını, rutinin ideal bir şey olmadığını ve diğerinin olumlu yönlerini görebilirler. Daha önce yapılan araştırmalar birlikte …

Devamı

Çocukları Asla Okula Aç Yollamayın

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmail Özcan, okul çağı çocukların beslenmesinin özellikle zihinsel fonksiyonları güçlendirmek ve dolaşım sistemini güçlendirmek açısından önem taşıdığını söyledi.Uzm. Dr.Özcan, “Çocuklarınızı muhakkak okula göndermeden önce doyurun.” dedi. Uzman Dr. İsmail Özcan’a göre; peynir, süt, yoğurt, balık, tavuk, sığır eti, kuru baklagiller, meyve, sebze gibi gıdalar, beslenmenin temel taşlarını oluşturuyor.Bu gıdaların eksikliğinin iştah azalması,sindirim bozukluğu, baş ağrısı, ağız içi yaralar, kansızlık, uyku bozukluğu gibi sorunlara yol açabiliyor. Dr. Özcan: “Okul çağı çocukların beslenmesini mevsimlere göre düzenlemek büyük önem taşıyor. Zira özellikle sonbaharda, çocukların vücut direncini artıracak hastalıklara yakalanmasını önleyecek gıdalara mutlaka ağırlık verilmeli. Bu mevsimde meyve ve sebze …

Devamı

Fonksiyonel Aile Danışmanlığı Kuramı

Fonksiyonel aile danışması Cole Barton, James Alexander ve Bruce Parson tarafından 1980’li yıllarda geliştirilmiştir. Bu danışmanlar ailelerle birlikte çalışırken davranışçı aile danışmasının ilkelerinden faydalanmışlardır.Aile danışması alanında, fonksiyonel aile danışması geniş bir kabul görmüş ve etkili olarak değerlendirilmiştir. Fonksiyonel aile danışması gelişiminden dolayı,davranışçı kuram ile sistem teoirisinin birleşmesi gibi algılanır. Ancak fonksiyonel aile danışması yalnızca sistem kavramları ve davranışçı ilkelerden oluşmuş değildir. Bu yaklaşımın yeni bir klinik model olduğu kabul edilir. Sistem teorisi ile davranışçı kuramdan ortaya çıkmıştır ama onların ikisinden de farklıdır. Barton ve Alexander (1981)’e göre, fonksiyonel aile danışması geleneksel yaklaşımlara göre davranışları farklı açıklar. Geleneksel yaklaşımlar bir bireyin davranışlarını anlamlı bulurken; fonksiyonel aile danışması bulmaz. Onlara göre davranışlar bir bütün olarak değerlendirilir. …

Devamı

Bilişsel-Davranışçı Aile Danışmanlığı Kuramı

Davranışçılık yardım mesleklerinde en eski yaklaşımlardan birisidir. Davranışçılık akımı, 1970’lerde bilişselcilerden etkilenmiş ve bu akım birleşerek bilişsel davranışçı danışma ortaya çıkmıştır.Bilişsel-davranışçı aile danışması oldukça yeni bir uygulama olmasına rağmen, görüşlerini bilişsel-davranışçı kuramdan alır. 1970’lerden sonra bilişsel-davranışçı yaklaşım çiftlere ve ailelere uygulanmak için yoğun çaba harcanmıştır. Davranışçı yaklaşımın uygulamaları uzunca bir süreden beri devam etmekle birlikte aile danışmanlığında son 20-25 yıldır kullanılmaya başlanmıştır.Bilişsel yaklaşıma bağlı danışmanlar danışanlarının düşünce kalıplarım, inançlarını ve tutumlarını değiştirmeye çalışırlar. Çünkü onlara göre davranışların değişimi için bunlar gereklidir. Davranışçı yaklaşıma bağlı danışmanlar ise spesifik davranışların değişimi için uğraşırlar. Objektif olarak ölçülebilen, gözle görülür olaylarla ilgilenirler. Davranışçı yaklaşım içgörü istemez veya düşünce ve tutumların değişimi ile ilgilenmez. Semptomlar güncel bir problem olarak algılanır. …

Devamı

Stratejik Aile Danışmanlığında Jay Haley’in Kuramsal Görüşleri

Jay Haley’ stratejik aile danışmasında önemli liderlerden biridir.Jay Haley, stratejik aile danışmasında oldukça önemli bir rol oynamıştır. Aile danışması alanında, Jay Haley çok farklı ve çekişmeli üye olarak anılır. Toplum içinde ve mesleki toplantılarda aile danışmasının çok güçlü bir savunucusu olmuştur. Aile danışmasında onun gelişimi de tektir. Bu alanda etkili olan üç kişiden çok şey öğrenmiştir. Bunlar: Milton Erikson, George Bateson ve Salvador Minuchin. Haley, iletişim kuramcılarmdandır. Haley, bütün ilişkilerin güç savaşı yoluyla karakterize olduğuna ve güç savaşının bireyler tarafından kontrol edilmediğini, ancak bunu kontrol etmenin ilişkiyi de belirlediğine inanır. Haley’e göre, bir aileyi kişiler arası ilişkiler açısından yeterli bir şekilde betimleyebilmek için en azından üç ayrı düzeyde kavram ve terimlere ihtiyaç duyulmaktadır. …

Devamı