Anasayfa / 2012 / Nisan

Aylık Arşiv

Ergenlik Dönemi Değişimlerine İslami Açıdan Bakış

İçinde insanında bulunduğu bütün canlı  varlıkların beka ve hayatiyeti Allah’ın insana bahşettiği cinselliğe bağlıdır. Allah, çocuk yapmaya imkân verecek bu güç ve arzunun insanda bir işlev görebilmesi için belirli bir zaman koymuştur. Ve bu zaman mükellefiyet yaşı bir diğer adıyla bulûğ adını  almıştır.İslâmiyet’te buluğ çocukluğun sona erdiği sınırdır.Bu,erkeklerde rüya veya uyanık halde olsun, cinsel ilişki veya başka surette olsun, suyun (meni) şiddetle fışkırması; kızlarda ise hayız halinin başlaması  ile meydana gelir. Çocukta biyolojik-fizyolojik değişmelerin başladığı  bulûğa, bu değişme ve gelişmeye bağlı  olarak bir takım dini-hukukî sonuçlar bağlanmıştır.Bu aşamaya ulaşan kimse mükelleftir, bir başka ifadeyle dünyevi ve uhrevi sorumlulukları  vardır.Artık çocuk …

Devamı

Sağlıklı Bir Bebeğe Nasıl Sahip Olunur?

  Sağlıklı bir bebeğe sahip olmak için öncelikle anne fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı olmalıdır. Ailenin ekonomik, sosyal ve psikolojik açısından hazır olması gerekir. Annenin özellikle kızamıkçık,suçiçeği, kızamık, tetanos ve benzeri hastalıklara karşı gerekli aşıları yaptırmasıdır.Hamilelik sırasında bu gibi ateşli hastalıklara yakalanılırsa, hastalık daha ağır seyreder. Bu durum çocuğun sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Doğumdan önce sinir sisteminin normal gelişmesi için folik asit vitamini alınmalıdır. Hamilelik öncesi veya sırasında doktor tarafından tavsiye edilmeyen ilaçlar (doğum kontrol hapları, iğneleri v.b.) kullanılmamalıdır. En sağlıklı hamileliğin 18-35 yaşlar arasında olan hamilelikler olduğu unutulmamalıdır. Sağlıklı hamilelik için anne adayı fazla kilo almamalıdır.Beden kitle indeksi en …

Devamı

Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Hiperaktivite bir öğrenme bozukluğu değil, bir davranış sorunudur. Bir başka deyişle, hiperaktivite davranış sorunlarına sebep olabilen bir kişilik özelliğidir.Hiperaktif çocuklar gereğinden fazla hareketlidirler,düşünmeden davranır ve dikkatlerini (ilgilerini çekmeyen konularda) birkaç dakikadan fazla yoğunlaştıramazlar. Hiperaktivite okul çağındaki çocukların %3-5?inde bulunan ve erkek çocuklarda daha fazla rastlanan bir problemdir. Hiperaktivite aile  için olduğu kadar çocuğun kendisi için de büyük bir stres kaynağıdır.Hiperaktif  çocuklar genellikle davranışlarının dikkat dağıtıcı ve rahatsız edici olduğunu bilirler,fakat bu konuda ellerinden bir şey gelmez. Anne-babaların bunu anlamaları ve çocuklarına sevgi ve destek vermeleri gerekir.Anne-babalar hiperaktivitenin getirdiği zorlukları aşabilmek için çocuklarının doktoru, öğretmenleri ile işbirliği yapmalıdırlar. Hiperaktivite ön plandaysa, …

Devamı

Okul Fobisi, Nedenleri ve Okul Fobisine Karşı Alınacak Önlemler

Okul fobisi çocuğun kuvvetli bir endişe nedeniyle okula gitmeyi reddetmesi yada bu konuda isteksiz  görünmesidir.Okul fobisi olan çocuklar, okula olan isteksizliklerini tipik bir biçimde bedensel yakınmalarıyla dile getirmeye çalışan, bu nedenle kendilerini evde tutmaları yolunda anne babalarını ikna etmeye çalışan çocuklardır. Okul fobisinin temel belirtisi, çocuğun okuldan korkması ve okula gitmek istememesidir.Korku tüm okula olabileceği gibi okuldaki herhangi bir çocuğa, öğretmene ya da derse karşı olabilir.Bu nedenle ana-baba olarak, kendi bağımsızlığını kazanamadığını düşünerek onu suçlamak yerine okulda neyin olup bittiğini araştırmak gerekir.Çocuk çoğu zaman onu hırpalayan bir çocuk,sözünü etmekten ürktüğü korkutucu bir olayla karşı karşıya kalmış olabilir. Korkutucu bir olayla …

Devamı

Otistik Çocukların Eğitilmesi

Tedavide ilke çocuğa yaklaşıp onu kabuğundan çıkarak çevresiyle ilgilenmesini sağlamaktır.Bu durum sanıldığı kadar kolay olmayacaktır.Otistik çocuğun direnci o kadar güçlü olabilir ki en sevecen,sıcak ana-babalar bile çocuğa ulaşamayabilirler.Yılmadan,usanmadan çocukla uğraşmayı gerektirir. Otistik çocukların tedavisinde psikanalitik tedavinin yerini giderek davranışçı tedavi almış; bilişsel, sosyal ve dil gelişmesi için yapılan eğitime önem verilmeye başlanmıştır.Tedavi süreci 2 basamak olarak gerçekleşmektedir. 1.Çocuğu otizmden çıkarmak 2.Var olan yeteneklerini kullanmasını ve çevreye uyumunu sağlamak. Otistik çocuğun 3 önemli özelliğini kullanarak uygulayacağımız yöntem olumlu sonuçlar verecektir.Bunu kısaca açıklamak gerekirse: Bu çocuklar başka birisinin kendisine dokunmasında hoşlanmamakta,kucaklanmaktan kaçınmaktadırlar. Müzik ile çok ilgilidirler. En huysuz oldukları sırada müzik dinletildiğinde …

Devamı

Çocuğunuza Nasıl Olumlu Davranışlar Kazandırabilirsiniz?

Olumlu Davranışları Kazandırmak İçin Pozitif Ödüllendirme Yöntemi Çocuğunuza doğru davranışlar öğretmek için en etkili yöntem pozitif ödüllendirmedir. Ama maalesef en az kullananı da budur. Pozitif ödüllendirmeyi kısaca özetlersek ?kazanılması istenen davranışlar daima ödüllendirilmelidir ama istenmeyen davranışlarda ödül yoktur. Ödüllendirilen davranışlarsa ise genellikle tekrarlanır. Bir çocuk anne babasının istediği gibi davrandığında ödüllendirilir mi?, Kucaklayıp aferin denir mi?, Hayır zaten çocuğun öyle davranması gerekiyordu diye düşünülür. Burada gözden kaçan iyi davrandığında ödüllendirilmeyen çocuğun ?nasıl olsa kimse aldırmıyor? diyerek kötü davranışa farkında olmadan yönlendirildiğidir.Bir de bunun tersini düşünelim çocuk iyi davranmak yerine arkadaşlarına vurur, yemeklerini yere döker, annesinin çantasından para çalar, hiçbir şekilde itaat …

Devamı